Overhead

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, treft u hier een apart overzicht aan van overheadskosten. In de programma’s leest u de kosten die betrekking hebben op het primaire proces.
Om vast te stellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en daarom gerekend kunnen worden tot de overhead, gebruiken we de volgende definitie: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het uitgangspunt is wel dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten, die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant, nu in de betreffende taakvelden zijn geregistreerd.

Het totaalbedrag van de overhead is opgenomen in het overzicht van baten en lasten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1
Tabel Overhead-1
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2019 2020 2020 2020
Management en bestuursondersteuning 967.187 958.116 1.033.374 1.034.474
Huisvesting 901.041 872.481 831.232 843.083
Automatisering 1.361.952 1.338.069 1.382.819 1.393.833
Planning & Control 494.190 477.694 477.694 461.531
Facilitaire zaken 1.202.370 1.341.372 1.391.372 1.244.985
Financiële administratie 527.521 441.906 448.006 449.866
Personeel en organisatie 1.345.949 1.284.843 1.568.291 1.547.921
Communicatie 486.421 450.445 464.839 472.576
Front-office 238.247 240.518 237.479 208.106
Totaal lasten 7.524.879 7.405.443 7.835.106 7.656.373
Management en bestuursondersteuning 0 0 0 0
Huisvesting 7.566 7.400 52.400 121.896
Automatisering 0 0 0 0
Planning & Control 0 0 0 0
Facilitaire zaken 22 0 0 110
Financiële administratie 0 0 0 147
Personeel en organisatie 76 0 0 28.895
Communicatie 0 0 0 0
Front-office 0 0 0 0
Totaal baten 7.664 7.400 52.400 151.048
Saldo mutaties reserves -206.309 -246.774 -37.524 -8.146
Saldo van baten en lasten 7.310.906 7.151.269 7.745.181 7.497.178