Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het bovenstaande resultaat als volgt te bestemmen:

Resultaatbestemming
Gerealiseerd resultaat 281.974
Herstelwerkzaamheden aan wegen en voetpaden (degeneratiekosten) (reserve claims) 70.000
Algemene reserve 211.974

Het resultaat over 2020 bedraagt € 281.974,06. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 70.000 te bestemmen via reserve Claims voor herstelwerkzaamheden aan wegen en voetpaden (degeneratiekosten). Het restantbedrag van € 211.974,06 wordt ten gunste gebracht van de Algemene Reserve.