Inleiding paragrafen

Inleiding paragrafen

Terug naar navigatie - Inleiding paragrafen

Paragrafen zijn ingesteld om een dwarsdoorsnede te geven  van onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken staan. De paragrafen maken een goede beoordeling van de financiële positie van de gemeente op de korte en langere termijn mogelijk.
Actuele beleidsnota’s kunnen onderdeel uitmaken van de toelichting. In deze gevallen wordt verwezen naar de relevante beleidsnota’s.