H. Wet open overheid (Woo)

Wet Open Overheid
Per 1 mei 2022 is de wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Drimmelen ambieert het niveau ‘Basis’, een niveau waarbij de wettelijke vereisten en implementatiestappen worden gevolgd. 

Verantwoording 2022
In 2022 zijn de volgende activiteiten in het kader van de Woo uitgevoerd:

  • In het begin van het jaar is een impactanalyse uitgevoerd om te bepalen wat er moet gebeuren om aan de Woo te voldoen.
  • Sinds 1 juni is de verplichte Woo-contactfunctionaris aangesteld. De Woo contactfunctionaris is er om vragen te beantwoorden en om te coördineren bij het tijdig afhandelen van Woo verzoeken (passieve openbaarheid).
  • Om Woo verzoeken te kunnen ontvangen is het Woo proces gedigitaliseerd, met behulp van een webformulier kunnen burgers en bedrijven digitaal een Woo verzoek indienen.
  • Om zicht te houden op de uitvoering van de wet is er ook een Woo-rapportage in ontwikkeling met kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de toepassing van en uitvoering van passieve en actieve openbaarheid.