1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

 

1.1 Dienstverlening

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Digitalisering, aantal producten online totaal 34 35 46
Digitalisering, aantal producten online als pdf 46 42 48
Wachttijd in minuten in de hal 2 2 2
Afhandeltijd in minuten, aan de balie* 10 10 10
* Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen, dit gebeurt aan de Servicebalie, zonder afspraak.

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2
Tabel Prg.1-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2021 2022 2022 2022
Dienstverlening 459.589 433.040 480.458 468.302
Burger en politiek 637.450 685.886 748.289 712.298
Dorpsgericht werken 84.784 135.078 112.578 136.596
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 2.136.474 1.992.871 1.972.419 1.963.111
Bestuursondersteuning 1.810.262 1.753.623 1.846.554 2.209.194
Totaal lasten 5.128.558 5.000.498 5.160.297 5.489.500
Dienstverlening 309.419 290.891 348.391 329.923
Burger en politiek 0 0 0 0
Dorpsgericht werken 6 0 0 44
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 2.202 500 69.682 77.170
Bestuursondersteuning 427.274 11.750 11.750 13.901
Totaal baten 738.901 303.141 429.823 421.037
Saldo mutaties reserves -114.256 -43.429 -20.929 -20.929
Saldo van baten en lasten 4.275.401 4.653.927 4.709.544 5.047.534