Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Resultaatbestemming

Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het bovenstaande resultaat als volgt te bestemmen:

Resultaatbestemming
Gerealiseerd resultaat 2.442.404
Algemene reserve 2.442.404

Het resultaat over 2022 bedraagt € 2.442.404.
Voorgesteld wordt om het volledige bedrag ten gunste te brengen van de Algemene Reserve te brengen.