Inleiding paragrafen

Inleiding paragrafen

Terug naar navigatie - Inleiding

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn er 7 verplichte paragrafen in de jaarstukken. 
•    Weerstandsvermogen en risicobeheersing
•    Lokale heffingen 
•    Onderhoud kapitaalgoederen 
•    Financiering 
•    Bedrijfsvoering 
•    Verbonden Partijen 
•    Grondbeleid 

Paragrafen zijn van invloed op de programma’s en andersom. Ze geven een goed beeld van de financiële positie van de gemeente. Elke paragraaf start met een korte inleiding en gaat in op de betekenis van de paragraaf. Daarna volgt een beschrijving van aandachtspunten, meestal aangevuld met financiële informatie.