1. Burger en bestuur

Inleiding Burger en bestuur

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

1.1 Dienstverlening

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021
Digitalisering, aantal producten online totaal 29 32 34
Digitalisering, aantal producten online als pdf 48 45 46
Wachttijd in minuten in de hal ** 2 2
Afhandeltijd in minuten, aan de balie* ** 10 10
* Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen, dit gebeurt aan de Servicebalie, zonder afspraak.
** Halverwege het jaar is overgeschakeld op andere programmatuur die op een andere wijze registreert. Daardoor zijn geen cijfers te geven die vergelijkbaar en representatief zijn.

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2
Tabel Prg.1-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2020 2021 2021 2021
Dienstverlening 421.770 424.640 449.384 459.589
Burger en politiek 617.818 649.622 653.730 637.450
Dorpsgericht werken 57.390 133.723 117.514 84.784
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.921.816 1.962.391 2.156.215 2.136.474
Bestuursondersteuning 2.029.267 1.807.085 1.852.775 1.810.262
Totaal lasten 5.048.062 4.977.460 5.229.618 5.128.558
Dienstverlening 274.811 316.268 321.268 309.419
Burger en politiek 0 0 0 0
Dorpsgericht werken 2 7 7 6
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.616 558 1.458 2.202
Bestuursondersteuning 4.950 11.996 6.496 427.274
Totaal baten 281.378 328.829 329.229 738.901
Saldo mutaties reserves -18.983 -18.983 -114.856 -114.256
Saldo van baten en lasten 4.747.701 4.629.648 4.785.533 4.275.401