Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het bovenstaande resultaat als volgt te bestemmen:

Resultaatbestemming
Gerealiseerd resultaat 1.420.992
Algemene reserve 1.420.992

Het resultaat over 2021 bedraagt € 1.420.992. Voorgesteld wordt om het volledige bedrag ten gunste te brengen van de Algemene Reserve te brengen.