Inleiding paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat de begroting naast de programma’s, paragrafen dient te bevatten. Paragrafen zijn ingesteld om een dwarsdoorsnede van de begroting te geven van onderwerpen die versnipperd in de begroting staan.