5. Investeringsprognose 2023 - 2027

5. Investeringsprognose 2023 - 2027

Tabel Investeringsbedragen

Terug naar navigatie - Tabel Investeringsbedragen
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2023 2024 2025 2026 2027 nut
Thema 1. Natuur en groen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2023 Ongewijzigd 171.000 Maatsch.
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2024 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2025 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2026 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2027 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
Totaal thema 1. Natuur en groen 171.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
2 2.1 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Maatsch.
2 2.2 Aanhangstrooier Ongewijzigd 45.000 Maatsch.
2 2.3 Vervanging openbare verlichting 2023 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2024 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2025 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2026 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2027 Ongewijzigd 125.000 Maatsch.
2 2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2024 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2025 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2026 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2027 Ongewijzigd 90.000 Maatsch.
2 2.13 Wegen / rehabilitatie 2023 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.14 Wegen / rehabilitatie 2024 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.15 Wegen / rehabilitatie 2025 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.16 Wegen / rehabilitatie 2026 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.17 Wegen / rehabilitatie 2027 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.18 Verkeersreconstructies 2023 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.19 Verkeersreconstructies 2024 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.20 Verkeersreconstructies 2025 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.21 Verkeersreconstructies 2026 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.22 Verkeersreconstructies 2027 Ongewijzigd 38.000 Maatsch.
2 2.23 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Ongewijzigd 95.000 Econ.
2 2.24 Veegmachine Ongewijzigd 175.000 Econ.
2 2.25 Gladheidbestrijding: rolbezems ( 2 stuks) Ongewijzigd 12.500 Econ.
Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte 471.000 500.000 725.000 455.000 467.500
Thema 3. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Ongewijzigd 370.400 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ.
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Ongewijzigd 754.000 Econ.
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ.
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Ongewijzigd 100.000 Econ.
2 4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster) Ongewijzigd 196.000 Econ.
2 4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Ongewijzigd 645.120 Econ.
2 4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat) Ongewijzigd 857.808 Econ.
2 4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Ongewijzigd 470.400 Econ.
2 4.8 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Ongewijzigd 2.351.200 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100 Econ.
2 4.9 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Ongewijzigd 440.858 Econ.
2 4.10 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Ongewijzigd 100.000 Econ.
2 4.11 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Ongewijzigd 98.560 Econ.
2 4.12 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Ongewijzigd 376.320 Econ.
2 4.13 Rioolontstopper Ongewijzigd 70.000 Econ.
2 4.14 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Ongewijzigd 208.656 Econ.
2 4.15 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Ongewijzigd 1.641.214 Econ.
2 4.16 Maatregelen kern Made (Den Deel) Ongewijzigd 185.472 Econ.
2 4.17 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Ongewijzigd 167.328 Econ.
2 4.18 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Ongewijzigd 430.000 Econ.
2 4.19 Vervanging Riolering Kruisstraat Lage Zwaluwe Ongewijzigd 492.000 Econ.
2 4.20 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe Ongewijzigd 140.000 Econ.
2 4.21 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden Ongewijzigd 1.685.000 Econ.
Totaal thema 3. Water 3.894.128 3.631.038 2.632.670 2.317.000 -
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 4.536.128 4.246.038 3.472.670 2.887.000 582.500
Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Ongewijzigd - 5.277.500 Econ.
Totaal Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid - 5.277.500 - - -
Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos Ongewijzigd 54.000 Econ.
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek Naar 2022 - Econ.
4 4.3 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Gedeeltelijk naar 2022 42.500 Econ.
4 4.4 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Ongewijzigd 41.000 Econ.
4 4.6 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Ongewijzigd 200.000 Econ.
4 4.7 Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg Ongewijzigd 35.000 Econ.
Totaal Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg 54.000 42.500 241.000 - 35.000
Totaal Programma 4. Sociaal domein 54.000 5.320.000 241.000 0 35.000
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2023 2024 2025 2026 2027 nut
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar Doorgeschoven van 2023 naar 2024 20.151 Econ.
B B.2 Hakselaar Doorgeschoven van 2023 naar 2024 35.264 Econ.
B B.3 Tractor Doorgeschoven van 2023 naar 2024 65.000 Econ.
B B.4 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ.
B B.5 Shovel werf Ongewijzigd 65.000 Econ.
B B.6 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000 Econ.
B B.7 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 22.000 Econ.
B B.8 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000 Econ.
B B.9 Bus enkelcabine (2 stuks) Ongewijzigd 125.000 Econ.
B B.10 Tractor Ongewijzigd 55.000 Econ.
Totaal Tractie en gereedschappen - 286.659 - 322.000 415.000
Totaal Bedrijfsvoering 0 286.659 0 322.000 415.000
Gemeentehuis
Vervangingsinvestering
O O1 Verbeteren binnenklimaat Nieuw opgenomen 83.005 Econ.
O O2 Aanpassing werkplek-arbo Nieuw opgenomen 197.169 Econ.
O O3 Herinrichting omgeving Nieuw opgenomen 955.679 Econ.
Totaal Gemeentehuis - - - - 955.679
ICT: vervanging hardware
O O4 Devices Nieuw opgenomen 87.226 Econ.
O O5 AO-printer (omg.verg) Doorgeschoven van 2024 naar 2026 25.188 Econ.
O O6 Vervanging technische infrastructuur Doorgeschoven van 2024 naar 2026 178.334 Econ.
O O7 Tablets raad Nieuw opgenomen 28.967 Econ.
O O8 Scanner Nieuw opgenomen 12.594 Econ.
O O9 Smartboards Nieuw opgenomen 10.075 Econ.
O O10 Presentatiefacilliteiten Nieuw opgenomen 109.821 Econ.
Totaal ICT: vervanging hardware - - - 255.159 109.821
ICT: vervanging software
O O13 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O6 Klachten registratie (prevent) Doorgeschoven van 2023 naar 2025 28.211 Econ.
O O14 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O16 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000 Econ.
O O5 n/wro/DURP Doorgeschoven van 2024 naar 2026 30.554 Econ.
O O11 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528 Econ.
O O15 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O9 Sportaccommodaties HTA Doorgeschoven van 2026 naar 2027 15.113 Econ.
O O17 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Doorgeschoven van 2025 naar 2027 37.783 Econ.
O O19 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Doorgeschoven van 2025 naar 2027 138.537 Econ.
O O20 Inrichting bedrijvenloket Doorgeschoven van 2025 naar 2027 20.000 Econ.
O O20 Mijn Overheid berichtenbox Nieuw opgenomen 10.000 Econ.
O O20 Mijn Overheid lopende zaken Nieuw opgenomen 15.000 Econ.
Totaal I&A Software - 50.000 258.211 151.082 236.433
Totaal Overhead 0 50.000 258.211 406.241 1.301.933
Totaal Investeringen 4.590.128 9.902.697 3.971.881 3.615.241 2.334.433

Tabel Kapitaallasten investeringsprognose

Terug naar navigatie - Tabel Kapitaallasten investeringsprognose
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Afschr. Nota Raming Afschrijvings- 2023 2024 2025 2026 2027
nr. termijn waarderen investering bedrag kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal-
en afschrijven lasten lasten lasten lasten lasten
Thema 1. Natuur en groen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2023 10 2.4.2 171.000 17100 8.550 17.100 17100 17.100 17.100
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2024 10 2.4.2 115.000 11.500 - 5.750 11.500 11.500 11.500
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2025 10 2.4.2 115.000 11.500 - - 5.750 11.500 11.500
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2026 10 2.4.2 115.000 11.500 - - - 5.750 11.500
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2027 10 2.4.2 115.000 11.500 - - - - 5.750
Totaal thema 1. Natuur en groen 631.000 8.550 22.850 34.350 45.850 57.350
Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
2 2.1 Sneeuwploeg (2 stuks) 8 2.6.6 16.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 2.2 Aanhangstrooier 12 2.6.4 45.000 3.750 - 1.875 3.750 3.750 3.750
2 2.3 Vervanging openbare verlichting 2023 25 2.4.21 125.000 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2024 25 2.4.21 125.000 5.000 - 2.500 5.000 5.000 5.000
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2025 25 2.4.21 125.000 5.000 - - 2.500 5.000 5.000
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2026 25 2.4.21 125.000 5.000 - - - 2.500 5.000
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2027 25 2.4.21 125.000 5.000 - - - - 2.500
2 2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023 20 2.4.1 90.000 4.500 2.250 4.500 4.500 4.500 4.500
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2024 20 2.4.1 90.000 4.500 - 2.250 4.500 4.500 4.500
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2025 20 2.4.1 90.000 4.500 - - 2.250 4.500 4.500
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2026 20 2.4.1 90.000 4.500 - - - 2.250 4.500
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2027 20 2.4.1 90.000 4.500 - - - - 2.250
2 2.13 Wegen / rehabilitatie 2023 20 2.4.1 202.000 10.100 5.050 10.100 10.100 10.100 10.100
2 2.14 Wegen / rehabilitatie 2024 20 2.4.1 202.000 10.100 - 5.050 10.100 10.100 10.100
2 2.15 Wegen / rehabilitatie 2025 20 2.4.1 202.000 10.100 - - 5.050 10.100 10.100
2 2.16 Wegen / rehabilitatie 2026 20 2.4.1 202.000 10.100 - - - 5.050 10.100
2 2.17 Wegen / rehabilitatie 2027 20 2.4.1 202.000 10.100 - - - - 5.050
2 2.18 Verkeersreconstructies 2023 20 2.4.1 38.000 1.900 950 1.900 1.900 1.900 1.900
2 2.19 Verkeersreconstructies 2024 20 2.4.1 38.000 1.900 - 950 1.900 1.900 1.900
2 2.20 Verkeersreconstructies 2025 20 2.4.1 38.000 1.900 - - 950 1.900 1.900
2 2.21 Verkeersreconstructies 2026 20 2.4.1 38.000 1.900 - - - 950 1.900
2 2.22 Verkeersreconstructies 2027 20 2.4.1 38.000 1.900 - - - - 950
2 2.23 Zwerfvuilwagen (2 stuks) 7 2.5.6 95.000 13.571 - - 6.786 13.571 13.571
2 2.24 Veegmachine 8 2.5.5 175.000 21.875 - - 10.938 21.875 21.875
2 2.25 Gladheidbestrijding: rolbezems (2 stuks) 8 2.6.6 12.500 1.563 - - - - 781
Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte 2.618.500 11.750 36.125 77.223 116.446 138.728
Thema 3. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging 60 2.4.6 370.400 6173 3.087 6.173 6173 6.173 6.173
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 60 2.4.6 466.200 7.770 3.885 7.770 7.770 7.770 7.770
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging 60 2.4.6 754.000 12.567 6.283 12.567 12.567 12.567 12.567
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 60 2.4.6 34.200 570 285 570 570 570 570
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) 60 2.4.6 100.000 1.667 833 1.667 1.667 1.667 1.667
2 4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster) 60 2.4.6 196.000 3.267 1.633 3.267 3.267 3.267 3.267
2 4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) 60 2.4.6 645.120 10.752 5.376 10.752 10.752 10.752 10.752
2 4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat) 60 2.4.6 857.808 14.297 7.148 14.297 14.297 14.297 14.297
2 4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) 60 2.4.6 470.400 7.840 3.920 7.840 7.840 7.840 7.840
2 4.8 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging 60 2.4.6 2.351.200 39.187 - 19.593 39.187 39.187 39.187
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 60 2.4.6 194.100 3.235 - 1.618 3.235 3.235 3.235
2 4.9 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) 60 2.4.6 440.858 7.348 - 3.674 7.348 7.348 7.348
2 4.10 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) 60 2.4.6 100.000 1.667 - 833 1.667 1.667 1.667
2 4.11 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) 60 2.4.6 98.560 1.643 - 821 1.643 1.643 1.643
2 4.12 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) 60 2.4.6 376.320 6.272 - 3.136 6.272 6.272 6.272
2 4.13 Rioolontstopper 10 2.5.4 70.000 7.000 - 3.500 7.000 7.000 7.000
2 4.14 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) 60 2.4.6 208.656 3.478 - - 1.739 3.478 3.478
2 4.15 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) 60 2.4.6 1.641.214 27.354 - - 13.677 27.354 27.354
2 4.16 Maatregelen kern Made (Den Deel) 60 2.4.6 185.472 3.091 - - 1.546 3.091 3.091
2 4.17 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) 60 2.4.6 167.328 2.789 - - 1.394 2.789 2.789
2 4.18 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) 60 2.4.6 430.000 7.167 - - 3.583 7.167 7.167
2 4.19 Vervanging Riolering Kruisstraat Lage Zwaluwe 60 2.4.6 492.000 8.200 - - - 4.100 8.200
2 4.20 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe 60 2.4.6 140.000 2.333 - - - 1.167 2.333
2 4.21 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden 60 2.4.6 1.685.000 28.083 - - - 14.042 28.083
Totaal thema 3. Water 12.474.836 32.451 98.077 153.192 194.439 213.747
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 15.724.336 52.751 157.052 264.765 356.735 409.825
Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool 40 2.3.1 5.277.500 131.938 - 65.969 131.938 131.938 131.938
Totaal thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid 5.277.500 - 65.969 131.938 131.938 131.938
Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos 30 2.4.23 54.000 1.800 900 1.800 1.800 1.800 1.800
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek 15 2.4.24 - - - - - - -
4 4.3 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg 15 2.4.25 42.500 2.833 - 1.417 2.833 2.833 2.833
4 4.4 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart 30 2.4.23 41.000 1.367 - - 683 1.367 1.367
4 4.6 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek 15 2.4.24 200.000 13.333 - - 6.667 13.333 13.333
4 4.7 Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg 15 2.4.24 35.000 2.333 - - - - 1.167
Totaal thema 3. Sociale structuur, sport en zorg 372.500 900 3.217 11.983 19.333 20.500
Totaal Programma 4. Sociaal domein 5.650.000 900 69.185 143.921 151.271 152.438
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Afschr. Nota Raming Afschrijvings- 2023 2024 2025 2026 2027
nr. termijn waarderen investering bedrag kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal-
en afschrijven lasten lasten lasten lasten lasten
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar 10 2.5.4 20.151 2.015 - 1.008 2.015 2.015 2.015
B B.2 Hakselaar 10 2.5.4 35.264 3.526 - 1.763 3.526 3.526 3.526
B B.3 Tractor 10 2.5.4 65.000 6.500 - 3.250 6.500 6.500 6.500
B B.4 Bus met laadkraan (3 stuks) 7 2.5.9 166.244 23.749 - 11.875 23.749 23.749 23.749
B B.5 Shovel werf 7 2.5.11 65.000 9.286 - - - 4.643 9.286
B B.6 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan 7 2.5.10 235.000 33.571 - - - 16.786 33.571
B B.7 Containers (2 stuks) 20 2.6.14 22.000 1.100 - - - 550 1.100
B B.8 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan 7 2.5.10 235.000 33.571 - - - - 16.786
B B.9 Bus enkelcabine (2 stuks) 7 2.5.9 125.000 17.857 - - - - 8.929
B B.10 Tractor 10 2.5.4 55.000 5.500 - - - - 2.750
Totaal Tractie en gereedschappen 1.023.659 136.676 - 17.895 35.791 57.769 108.212
Totaal Bedrijfsvoering 1.023.659 136.676 0 17.895 35.791 57.769 108.212
Gemeentehuis
Vervangingsinvestering
O O1 Verbeteren binnenklimaat 15 2.6.1 83.005 5.534 - - 2.767 5.534 5.534
O O2 Aanpassing werkplek-arbo 10 2.6.12 197.169 19.717 - - 9.858 19.717 19.717
O O3 Herinrichting omgeving 25 2.2.2 955.679 38.227 - - - - 19.114
Totaal Gemeentehuis 1.235.852 63.478 - - 12.625 25.251 44.364
ICT: vervanging hardware