2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma is uitgewerkt in drie thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Natuur en Groen
  2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
  3. Water.

Er is een duidelijke koppeling met paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen. In die paragraaf beschrijven we de maatregelen voor het in stand houden van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.  

2.1 Natuur en Groen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij willen meer aandacht voor biodiversiteit, streven naar dorpsbosjes in alle dorpen en willen dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen.

Terug naar navigatie - Wij willen meer aandacht voor biodiversiteit, streven naar dorpsbosjes in alle dorpen en willen dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen.

De staat van de natuur in Nederland verslechtert in hoog tempo. Rapport na rapport toont dat aan. In Drimmelen hebben we veel mooie natuur. Het maakt ons tot de blauwgroene gemeente, met de Biesbosch als kloppend hart.
Maar het moet beter en het moet meer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau 94% 90% of meer 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (Waar staat je gemeente) 6 6,5 6,5

2.2 Verkeer en inrichting openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stoepen, fietspaden en wegen veiliger maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan.

Terug naar navigatie - Stoepen, fietspaden en wegen veiliger maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan.

Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school toe kan lopen en dat je 's avonds zonder zorgen naar de sportvelden kunt fietsen. Dat je na een dag werken je auto in de buurt kwijt kunt en je makkelijk kunt gaan winkelen bij onze lokale ondernemers. Daarom moet er geïnvesteerd worden om onze stoepen, fietspaden en wegen veiliger te maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan. Soms vraagt dat om simpele maatregelen als zorgen dat de stoeptegels recht liggen, maar ook grotere investeringen schuwen we niet. Alleen zo houden we onze dorpen (verkeers)veilig. Daarnaast zorgen we er voor dat het er netjes uit blijft zien en het groen dus goed onderhouden wordt. De groen blauwe gemeente blijft ons visitekaartje.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Onderhoudsniveau wegen Kwaliteit B (ingedikt) 96% 90% of meer 90% of meer
Onderhoudsniveau voetpaden en hoofdfietspaden Kwaliteit B 90% of meer 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud Openbare Verlichting 8 7 of meer 8 of meer

2.3 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 2-2
Tabel Prg.2-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Natuur en groen 2.209.515 2.571.607 2.242.813 2.265.835 2.272.034 2.276.033
Verkeer en inrichting openbare ruimte 6.227.555 4.319.269 4.395.952 4.373.616 4.383.045 4.382.103
Water 2.395.480 2.285.267 2.210.949 2.164.863 2.245.373 2.309.931
Totaal lasten 10.832.550 9.176.142 8.849.714 8.804.314 8.900.452 8.968.066
Natuur en groen 18.446 5.065 11.208 4.959 4.959 4.959
Verkeer en inrichting openbare ruimte 2.480.714 121.159 126.684 126.684 126.684 126.684
Water 2.994.668 3.071.054 3.093.565 3.096.852 3.183.037 3.236.445
Totaal baten 5.493.828 3.197.278 3.231.457 3.228.495 3.314.679 3.368.087
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 5.338.722 5.978.864 5.618.257 5.575.819 5.585.773 5.599.979
Saldo mutaties reserves 1.155.097 -1.455.492 -658.261 -658.261 -658.261 -652.587
Saldo van baten en lasten 6.493.819 4.523.372 4.959.996 4.917.559 4.927.512 4.947.392