5. Investeringsprognose 2021 - 2025

5. Investeringsprognose 2021 - 2025

Tabel Investeringsbedragen

Terug naar navigatie - Tabel Investeringsbedragen
Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg nr. Nr. Omschrijving Status Invest. bedrag 2021 Invest. bedrag 2022 Invest. bedrag 2023 Invest. bedrag 2024 Invest. bedrag 2025 Economisch/ maatschappelijk nut
Thema 2. Wegen en verkeer
2 2.1 Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg Ongewijzigd 200.000 Maatsch.
2 2.2 Aanbrengen brug de Schans Ongewijzigd 100.000 Maatsch.
2 2.3 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger Ongewijzigd 16.500 Econ.
2 2.4 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Econ.
2 2.5 Aanhangstrooier Ongewijzigd 40.000 Econ.
2 2.6 Haven Terheijden: vervanging beschoeiing Doorgeschoven van 2020 60.000 Maatsch.
2 2.7 Aansluiting Zoutendijk - Hh'dijk (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 500.000 Maatsch.
2 2.8 Drimmelenseweg-Sluizeweg Made (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 760.000 Maatsch.
2 2.9 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 835.000 Maatsch.
2 2.10 Wegen: Rode loper route 2021 Doorgeschoven van 2020 200.000 Maatsch.
2 2.11 Parkeerplaats achter de hofjes, parkeervrij maken dorpsplein Kadernota 2021 40.000 Maatsch.
2 2.12 Vervanging openbare verlichting 2021 Nieuw opgenomen 233.500 Maatsch.
2 2.13 Vervanging openbare verlichting 2022 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 2.14 Vervanging openbare verlichting 2023 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 2.15 Vervanging openbare verlichting 2024 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 2.16 Vervanging openbare verlichting 2025 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 2.17 Wegen: Dahliastraat (wegvak Haagstraat-Witteweg) / Schetsenakkerstraat Nieuw opgenomen 250.000 Maatsch.
2 2.18 Wegen / rehabiliatie 2021 (inclusief Witteweg) Nieuw opgenomen 467.000 Maatsch.
2 2.19 Wegen / rehabiliatie 2022 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 2.20 Wegen / rehabiliatie 2023 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 2.21 Wegen / rehabiliatie 2024 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 2.22 Wegen / rehabiliatie 2025 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
Totaal thema 2. Wegen en verkeer 3.645.500 433.500 433.000 457.000 417.000
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2021 Nieuw opgenomen 145.000 Maatsch.
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2022 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2023 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2024 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2025 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen 145.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema 4. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Nieuw opgenomen 370.400 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ.
2 4.2 Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): vervanging Nieuw opgenomen 727.000 Econ.
Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): ambitieniveau 120.200
2 4.3 Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): vervanging Nieuw opgenomen 905.000 Econ.
Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): ambitieniveau 277.500
2 4.4 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Nieuw opgenomen 754.000 Econ.
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ.
2 4.5 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 4.6 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Nieuw opgenomen 2.351.200 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100
2 4.7 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (uitvoering) Nieuw opgenomen 270.000 Econ.
2 4.8 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Nieuw opgenomen 208.656 Econ.
2 4.9 Maatregelen kern Made (de Gijster) Nieuw opgenomen 196.000 Econ.
2 4.10 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Nieuw opgenomen 645.120 Econ.
2 4.11 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) Nieuw opgenomen 857.808 Econ.
2 4.12 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Nieuw opgenomen 470.400 Econ.
2 4.13 Maatregelen kern Terheijden: voorbereiding (Molenstraat) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 4.14 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging Nieuw opgenomen 1.200.000 Econ.
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 150.000 Econ.
2 4.15 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Nieuw opgenomen 440.858 Econ.
2 4.16 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 4.17 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Nieuw opgenomen 98.560 Econ.
2 4.18 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Nieuw opgenomen 376.320 Econ.
2 4.19 Rioolontstopper Nieuw opgenomen 60.000 Econ.
2 4.20 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Nieuw opgenomen 1.641.214 Econ.
2 4.21 Maatregelen kern Made (Den Deel) Nieuw opgenomen 185.472 Econ.
2 4.22 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Nieuw opgenomen 167.328 Econ.
2 4.23 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Nieuw opgenomen 430.000 Econ.
Totaal thema 4. Water 2.399.700 1.350.000 3.894.128 3.621.038 2.632.670
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 6.190.200 1.898.500 4.442.128 4.193.038 3.164.670
Thema 2. Versterken economische structuur
3 2.1 Vervanging stroomkasten Nieuw opgenomen 150.000 Econ.
Totaal thema 2. Versterken economische structuur 150.000 - - - -
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie 150.000 0 0 0 0
Thema 1. Opgroeien en opvoeden
4 4.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Nieuw opgenomen 5.277.500 Econ.
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden - - 5.277.500 - -
Thema 4. Sport en bewegen
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A de Schietberg Nieuw opgenomen 12.000 Maatsch.
4 4.2 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch Nieuw opgenomen 12.000 Maatsch.
4 4.3 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos Nieuw opgenomen 54.000 Maatsch.
4 4.4 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek Nieuw opgenomen 54.000 Maatsch.
4 4.5 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Nieuw opgenomen 70.000 Maatsch.
4 4.6 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Nieuw opgenomen 41.000 Maatsch.
4 4.7 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart Nieuw opgenomen 76.500 Maatsch.
4 4.8 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Nieuw opgenomen 200.000 Maatsch.
Totaal thema 4. Sport en bewegen 24.000 76.500 108.000 70.000 241.000
Totaal Programma 4. Sociaal domein 24.000 76.500 5.385.500 70.000 241.000
Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg nr. Nr. Omschrijving Status Invest. bedrag 2021 Invest. bedrag 2022 Invest. bedrag 2023 Invest. bedrag 2024 Invest. bedrag 2025 Economisch/ maatschappelijk nut
Tractie en gereedschappen
B B.1 Pickups (3 stuks) Ongewijzigd 128.461 Econ.
B B.2 Bus enkelcabine Ongewijzigd 45.339 Econ.
B B.3 Bedrijfswagen Boa Ongewijzigd 50.377 Econ.
B B.4 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ.
B B.5 Snipperkar Doorgeschoven van 2021 20.151 Econ.
B B.6 Hakselaar Doorgeschoven van 2021 35.264 Econ.
B B.7 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ.
B B.8 Aanhangkar Ongewijzigd 6.045 Econ.
B B.9 Containers Ongewijzigd 22.670 Econ.
B B.10 Tractor Raming aangepast 65.000 Econ.
B B.11 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ.
B B.12 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 40.302 Econ.
B B.13 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Nieuw opgenomen 95.000 Econ.
Totaal Tractie en gereedschappen 254.404 58.941 120.415 206.545 95.000
Totaal Bedrijfsvoering 254.404 58.941 120.415 206.545 95.000
Gemeentehuis
O O1 Meubilair gemeentehuis Doorgeschoven van 2020 335.188 Econ.
Totaal Gemeentehuis 335.188 - - - -
ICT: vervanging hardware
O O2 Discussie-installatie Ongewijzigd 30.226 Econ.
O O3 2e Discussie-installatie Ongewijzigd 21.662 Econ.
O O4 Mobile geluidsinstallatie Ongewijzigd 10.075 Econ.
O O5 Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare) Ongewijzigd 22.670 Econ.
O O6 Tablets Raad Ongewijzigd 28.967 Econ.
O O7 Scanners Ongewijzigd 12.594 Econ.
O O8 Smartboards Ongewijzigd 10.075 Econ.
O O9 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188 Econ.
O O10 Tablets medewerkers & college Ongewijzigd 30.226 Econ.
Totaal ICT: vervanging hardware 84.633 51.636 25.188 30.226 -
ICT: vervanging software
O O11 SmartDocuments (sjablonen) Ongewijzigd 16.121 Econ.
O O12 JCC klantbegeleidingssysteem Ongewijzigd 30.226 Econ.
O O13 Personeelsinformatiesysteem Ongewijzigd 35.264 Econ.
O O14 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Ongewijzigd 138.537 Econ.
O O15 Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1 Ongewijzigd 285.259 Econ.
O O16 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Ongewijzigd 37.783 Econ.
O O17 Vastgoed infosysteem (GIS) Doorgeschoven van 2020 125.741 Econ.
O O18 Inrichting bedrijvenloket Doorgeschoven van 2020 20.000 Econ.
O O19 Implementatie M.O. berichtenbox Doorgeschoven van 2020 10.000 Econ.
O O20 impl M.O. lp.zkn Doorgeschoven van 2020 15.000 Econ.
O O21 Sportaccommodaties HTA Doorgeschoven van 2020 15.113 Econ.
O O22 Gegevensmagazijn /-makelaar Doorgeschoven van 2020 70.528 Econ.
O O23 Modernisering GBA (basisregistratie personen) Doorgeschoven van 2020 180.000 Econ.
O O24 Icontrol (metadatamanager, DSP) Doorgeschoven van 2020 17.128 Econ.
O O25 Workflows (WMS) Ongewijzigd 26.196 Econ.
O O26 Planon (incl. helpdesk) Ongewijzigd 40.302 Econ.
O O27 DMS fase 2 Ongewijzigd 120.905 Econ.
O O28 DSP/ ZTC Ongewijzigd 30.226 Econ.
O O29 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Econ.
O O30 Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Ongewijzigd 125.741 Econ.
O O31 n/wro/DURP Ongewijzigd 30.554 Econ.
O O32 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211 Econ.
O O33 Procesbeschrijvingen (workflow) Ongewijzigd 70.528 Econ.
O O34 Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem Ongewijzigd 25.000 Econ.
O O35 Vervanging technische infrastructuur Ongewijzigd 178.334 Econ.
O O36 Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) Ongewijzigd 131.484 Econ.
O O37 Sportaccommodaties HTA Ongewijzigd 15.113 Econ.
O O38 TIM (tijdregistratie) Ongewijzigd 25.188 Econ.
O O39 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528 Econ.
O O40 Softwarepakket Burgerzaken Cipers Ongewijzigd 70.528 Econ.
O O41 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O42 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O43 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000 Econ.
Totaal I&A Software 996.699 284.798 280.034 771.175 -
Totaal Overhead 1.416.521 336.434 305.222 801.401 0
Totaal Vervangingsinvesteringen 8.035.124 2.370.375 10.253.265 5.270.985 3.500.670

Tabel Kapitaallasten investeringsprognose

Terug naar navigatie - Tabel Kapitaallasten investeringsprognose
Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg Nr. Omschrijving Afschrijvings- Raming Afschrijvings- 2021 2022 2023 2024 2025
nr. termijn investering bedrag kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal-
lasten lasten lasten lasten lasten
Thema 2. Wegen en verkeer
2 2.1 Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg 20 200.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 2.2 Aanbrengen brug de Schans 20 100.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2 2.3 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger 12 16.500 1.375 1.375 1.375 1.375
2 2.4 Sneeuwploeg (2 stuks) 12 16.000 1.333 1.333 1.333
2 2.5 Aanhangstrooier 12 40.000 3.333 3.333
2 2.6 Haven Terheijden: vervanging beschoeiing 30 60.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 2.7 Aansluiting Zoutendijk - Hh'dijk (uitvoering) 20 500.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2 2.8 Drimmelenseweg-Sluizeweg Made (uitvoering) 20 760.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
2 2.9 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) (uitvoering) 20 835.000 41.750 41.750 41.750 41.750 41.750
2 2.10 Wegen: Rode loper route 2021 20 200.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 2.11 Parkeerplaats achter de hofjes, parkeervrij maken dorpsplein 20 40.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 2.12 Vervanging openbare verlichting 2021 25 233.500 9.340 9.340 9.340 9.340 9.340
2 2.13 Vervanging openbare verlichting 2022 25 215.000 8.600 8.600 8.600 8.600
2 2.14 Vervanging openbare verlichting 2023 25 215.000 8.600 8.600 8.600
2 2.15 Vervanging openbare verlichting 2024 25 215.000 8.600 8.600
2 2.16 Vervanging openbare verlichting 2025 25 215.000 8.600
2 2.17 Wegen: Dahliastraat (wegvak Haagstraat-Witteweg) / Schetsenakkerstraat 20 250.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
2 2.18 Wegen / rehabiliatie 2021 (inclusief Witteweg) 20 467.000 23.350 23.350 23.350 23.350 23.350
2 2.19 Wegen / rehabiliatie 2022 20 202.000 10.100 10.100 10.100 10.100
2 2.20 Wegen / rehabiliatie 2023 20 202.000 10.100 10.100 10.100
2 2.21 Wegen / rehabiliatie 2024 20 202.000 10.100 10.100
2 2.22 Wegen / rehabiliatie 2025 20 202.000 10.100
Totaal thema 2. Wegen en verkeer 5.386.000 - 178.940 199.015 219.048 241.082
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2021 10 145.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2022 10 115.000 11.500 11.500 11.500 11.500
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2023 10 115.000 11.500 11.500 11.500
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2024 10 115.000 11.500 11.500
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2025 10 115.000 11.500
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen 605.000 - 14.500 26.000 37.500 49.000
Thema 4. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging 60 370.400 6.173 6.173 6.173
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 60 466.200 7.770 7.770 7.770
2 4.2 Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): vervanging 60 727.000 12.117 12.117 12.117 12.117 12.117
Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): ambitieniveau 60 120.200 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003
2 4.3 Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): vervanging 60 905.000 15.083 15.083 15.083 15.083 15.083
Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): ambitieniveau 60 277.500 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625
2 4.4 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging 60 754.000 12.567 12.567 12.567
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 60 34.200 570 570 570
2 4.5 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) 60 100.000 1.667 1.667 1.667
2 4.6 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging 60 2.351.200 39.187 39.187
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 60 194.100 3.235 3.235
2 4.7 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (uitvoering) 60 270.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
2 4.8 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) 60 208.656 3.478
2 4.9 Maatregelen kern Made (de Gijster) 60 196.000 3.267 3.267 3.267
2 4.10 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) 60 645.120 10.752 10.752 10.752
2 4.11 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) 60 857.808 14.297 14.297 14.297
2 4.12 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) 60 470.400 7.840 7.840 7.840
2 4.13 Maatregelen kern Terheijden: voorbereiding (Molenstraat) 60 100.000 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
2 4.14 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging 60 1.200.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 60 150.000 2.500 2.500 2.500 2.500
2 4.15 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) 60 440.858 7.348 7.348
2 4.16 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) 60 100.000 1.667 1.667
2 4.17 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) 60 98.560 1.643 1.643
2 4.18 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) 60 376.320 6.272 6.272
2 4.19 Rioolontstopper 10 60.000 6.000 6.000
2 4.20 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) 60 1.641.214 27.354
2 4.21 Maatregelen kern Made (Den Deel) 60 185.472 3.091
2 4.22 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) 60 167.328 2.789
2 4.23 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) 60 430.000 7.167
Totaal thema 4. Water 13.897.536 - 39.995 62.495 127.397 192.748
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 19.888.536 0 233.435 287.510 383.945 482.829
Thema 2. Versterken economische structuur
3 2.1 Vervanging stroomkasten 10 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal thema 2. Versterken economische structuur 150.000 - 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie 150.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Thema 1. Opgroeien en opvoeden
4 4.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Nieuw opgenomen 5.277.500 131.938 131.938 131.938
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden 5.277.500 - - -