1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

 

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:


Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

 

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

 

1.1 Dienstverlening

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Digitalisering, aantal producten online totaal 27 28 32
Digitalisering, aantal producten online als pdf 44 40 45
Wachttijd in minuten in de hal 3 2 2
Afhandeltijd in minuten, aan de balie* 10 10 10
* Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen, dit gebeurt aan de Servicebalie, zonder afspraak.

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2
Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dienstverlening 449.157 456.433 424.640 414.963 413.998 548.744
Burger en politiek 620.028 638.996 649.622 649.622 649.622 649.622
Dorpsgericht werken 154.453 131.074 133.723 133.734 108.737 108.732
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.726.521 1.869.674 1.962.391 1.953.300 1.953.318 1.953.285
Bestuursondersteuning 2.365.449 1.590.429 1.807.085 1.764.762 1.773.518 1.760.008
Totaal lasten 5.315.607 4.686.606 4.977.460 4.916.382 4.899.192 5.020.391
Dienstverlening 321.413 287.804 316.268 272.365 255.477 484.598
Burger en politiek 700 0 0 0 0 0
Dorpsgericht werken 446 0 7 0 0 0
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 5.808 3.500 558 500 500 500
Bestuursondersteuning 18.196 7.195 11.996 11.450 11.450 11.450
Totaal baten 346.563 298.499 328.829 284.315 267.427 496.548
Saldo mutaties reserves -118.107 -18.983 -18.983 -18.983 -18.983 -18.983
Saldo van baten en lasten 4.850.938 4.369.124 4.629.648 4.613.083 4.612.781 4.504.860