5. Investeringsprognose 2020 - 2024

5. Investeringsprognose 2020- 2024

Terug naar navigatie - 5. Investeringsprognose 2020 - 2024
Investeringsprognose 2020-2024
Prg nr. Nr. Omschrijving Status Invest. bedrag 2020 Invest. bedrag 2021 Invest. bedrag 2022 Invest. bedrag 2023 Invest. bedrag 2024 Economisch/ maatschappelijk nut
Thema Wegen
2 1 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger Ongewijzigd 16.500 Economisch
2 2 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Economisch
2 3 Aanbrengen brug de Schans Ongewijzigd 100.000 Economisch
2 4 Verkeersveilig maken Crullaan (minimale variant) / Sectorale uitvoering Crullaan (verhoogde fietspaden) Ongewijzigd 684.000 Economisch
2 5 Verkeersveilig maken Zeggelaan (minimale variant) Ongewijzigd 635.000 Economisch
2 6 Aanhangstrooier Ongewijzigd 40.000 Economisch
2 7 Parkeerplaatsen sportverenigingen en fietsvoorzieningen Ongewijzigd 110.000 Economisch
2 8 Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: c. Wandelpromenade / Havenkade Ongewijzigd 575.000 Economisch
2 9 Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg Ongewijzigd 200.000 Economisch
Totaal thema Wegen 2.004.000 300.000 16.500 16.000 40.000
Thema Groen en speelvoorzieningen
3 10 Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: e. Parkje Ongewijzigd 150.000 Economisch
Totaal thema Groen en speelvoorzieningen 150.000 - - - -
Thema Water
2 11 Rioolvervanging Den Deel (Made) Ongewijzigd 165.600 Economisch
2 12 Rioolvervanging Geraniumstraat (Made) Ongewijzigd 499.500 Economisch
2 13 Rioolvervanging Stationsstraat (Made) Ongewijzigd 367.200 Economisch
2 14 Rioolvervanging Patronaatstraat (Made) Ongewijzigd 531.900 Economisch
2 15 Rioolvervanging Meidoornlaan / Hoefkensstraat (Made) Ongewijzigd 765.900 Economisch
2 16 Rioolvervanging Zwaluwseweg (Hooge Zwaluwe) Ongewijzigd 202.500 Economisch
2 17 Rioolvervanging Schoolstraat / Dreef (Made) (incl. bijraming vanuit Amb.niv.) Ongewijzigd 788.000 Economisch
2 18 Rioolvervanging Adellaan (Made) Ongewijzigd 40.500 Economisch
2 19 Rioolvervanging Lucia Eijckenstraat (Made) Ongewijzigd 44.100 Economisch
2 20 Rioolvervanging Wilgenstraat (Made) Ongewijzigd 108.900 Economisch
2 21 Rioolvervanging Plukmadestraat (Made) Ongewijzigd 186.300 Economisch
2 22 Rioolvervanging Fresiastraat (Made) Verschoven van 2020 naar 2022 343.800 Economisch
2 23 Rioolvervanging omg. Baroniestr., omloop en Schoutenstraat (Terheijden) Ongewijzigd 675.000 Economisch
2 24 Rioolvervanging Abraham Kuijperstraat (Lage Zwaluwe) Ongewijzigd 107.100 Economisch
2 25 Rioolvervanging Dokter Dooremanstraat (Lage Zwaluwe) Ongewijzigd 63.900 Economisch
2 26 Rioolvervanging Wethouder Dubbelmanstraat (Lage Zwaluwe) Ongewijzigd 237.600 Economisch
2 27 Rioolvervanging Marktkant (Terheijden) Ongewijzigd 136.800 Economisch
2 28 Rioolvervanging Antwerpsestraat (Made) Ongewijzigd 612.900 Economisch
2 29 Rioolvervanging Onder langs dijken (H. Zwaluwe) Verschoven van 2020 naar 2024 1.399.500 Economisch
2 30 Rioolvervanging Terheijden Hoofdstraat Verschoven van 2020 naar 2024 886.500 Economisch
2 31 Rioolontstopper Ongewijzigd 60.000 Economisch
Totaal thema Water 60.000 1.564.200 2.480.000 1.833.300 2.286.000
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 2.214.000 1.864.200 2.496.500 1.849.300 2.326.000
Thema Versterken economische structuur
3 32 Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe Ongewijzigd 150.000 Economisch
Totaal thema Versterken economische structuur 150.000 - - - -
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie 150.000 0 0 0 0
ICT: vervanging Hardware
4 33 Aanpassing entree De Cour Terheijden Ongewijzigd 103.000 Economisch
Totaal thema Sociaal culturele accommodaties 103.000 - - - -
Totaal Programma 4. Sociaal domein 103.000 0 0 0 0
De meerjarenplanning voor rioolwerkzaamheden toetsen we nog een keer. In Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen lichten we dit al toe.
Investeringsprognose 2020-2024
Prg nr. Nr. Omschrijving Status Invest. bedrag 2020 Invest. bedrag 2021 Invest. bedrag 2022 Invest. bedrag 2023 Invest. bedrag 2024 Economisch/ maatschappelijk nut
O 34 Tablets Raad Ongewijzigd 28.967 Economisch
O 35 Tablets medewerkers & college Ongewijzigd 30.226 30.226 Economisch
O 36 Discussie-installatie Ongewijzigd 30.226 Economisch
O 37 2e Discussie-installatie Ongewijzigd 21.662 Economisch
O 38 Mobile geluidsinstallatie Ongewijzigd 10.075 Economisch
O 39 Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare) Ongewijzigd 22.670 Economisch
O 40 Scanners Ongewijzigd 12.594 Economisch
O 41 Smartboards Ongewijzigd 10.075 Economisch
O 42 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188 Economisch
Totaal ICT: vervanging Hardware 30.226 84.633 51.636 25.188 30.226
ICT: vervanging software
O 43 Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) Ongewijzigd 131.484 Economisch
O 44 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Economisch
O 45 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Economisch
O 46 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Economisch
O 47 Icontrol (metadatamanager, DSP) Ongewijzigd 17.128 Economisch
O 48 SmartDocuments (sjablonen) Ongewijzigd 16.121 Economisch
O 49 Workflows (WMS) Ongewijzigd 26.196 Economisch
O 50 JCC klantbegeleidingssysteem Ongewijzigd 30.226 Economisch
O 51 Sportaccommodaties HTA Ongewijzigd 15.113 Economisch
O 52 TIM (tijdregistratie) Ongewijzigd 25.188 Economisch
O 53 Personeelsinformatiesysteem Verschoven van 2020 naar 2021 35.264 Economisch
O 54 Planon (incl. helpdesk) Ongewijzigd 40.302 Economisch
O 55 Verv. Technische infrastructuur Ongewijzigd 178.334 Economisch
O 56 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Ongewijzigd 138.537 Economisch
O 57 DMS fase 2 Ongewijzigd 120.905 Economisch
O 58 DSP/ ZTC Ongewijzigd 30.226 Economisch
O 59 Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Ongewijzigd 125.741 Economisch
O 60 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528 Economisch
O 61 Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1 Ongewijzigd 285.259 Economisch
O 62 n/wro/DURP Ongewijzigd 30.554 Economisch
O 63 Softwarepakket Burgerzaken Cipers Ongewijzigd 70.528 Economisch
O 64 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211 Economisch
O 65 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Ongewijzigd 37.783 Economisch
O 66 Procesbeschrijvingen (workflow) Ongewijzigd 70.528 Economisch
O 67 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Economisch
O 68 Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem Ongewijzigd 25.000 Economisch
O 69 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Economisch
O 70 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000 Economisch
Totaal I&A Software 17.128 543.189 284.798 347.203 838.345
Gemeentehuis
O 71 Meubilair bureau Verschoven van 2022 naar 2020 335.188 Economisch
Totaal Gemeentehuis 335.188 - - - -
Tractie en gereedschappen
B 72 Hogedruk reinigers Ongewijzigd 12.090 Economisch
B 73 Aanhangwagens (3 stuks) Ongewijzigd 19.647 Economisch
B 74 Waterwagens (2 stuks) Ongewijzigd 45.339 Economisch
B 75 Containers Ongewijzigd 22.670 Economisch
B 76 Pickups (3 stuks) Ongewijzigd 128.461 Economisch
B 77 Bus enkelcabine Ongewijzigd 45.339 Economisch
B 78 Bedrijfswagen Boa Ongewijzigd 50.377 Economisch
B 79 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Economisch
B 80 Snipperkar Ongewijzigd 20.151 Economisch
B 81 Hakselaar Ongewijzigd 35.264 Economisch
B 82 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Economisch
B 83 Aanhangkar Ongewijzigd 6.045 Economisch
B 84 Containers Ongewijzigd 22.670 Economisch
B 85 Tractor Ongewijzigd 50.377 Economisch
B 86 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Economisch
B 87 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 40.302 Economisch
Totaal Tractie en gereedschappen 99.746 309.818 58.941 50.377 206.545
Totaal Bedrijfsvoering 482.289 937.641 395.375 422.768 1.075.116
Totaal Vervangingsinvesteringen 2.696.289 2.801.841 2.891.875 2.272.068 3.401.116

Toelichting investeringen
Rioolvervanging Onder langs dijken (H. Zwaluwe)

Rioolvervanging Terheijden Hoofdstraat
Rioolvervanging Fresiastraat (Made)
Oorspronkelijk planden we rioleringswerkzaamheden in de Fresiastraat (Made), Onderlangs Dijken (Hooge Zwaluwe) en Hoofdstraat (Terheijden) in 2020. Nu we nieuwe criteria hanteren, vinden er verschuivingen plaats. Ook deze drie straten nemen we mee in de beoordeling van de planning.

De overige investeringen met betrekking tot programma 2. Openbare ruimte en 3. Ruimte, Wonen en Economie zijn toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Aanpassing entree De Cour Terheijden € 103.000
Op 21 mei 2019 heeft het college ingestemd met een investering van € 103.000 voor een nieuwe ingang voor de Cour. Hiermee is door de gemeenteraad ingestemd middels de Kadernota 2020 en verwerkt in de begroting. Om de toegankelijkheid van Cour te verbeteren én om de structurele huurkosten van de grond voor het Kruisgebouw te voorkomen willen we de ingang verplaatsen. De ingang wordt inpandig gemaakt waardoor de Cour toegankelijker wordt. Door een architect zijn tekeningen gemaakt en is een prijsindicatie van € 103.000 afgegeven. Het streven is om medio 2020 met de verbouwing voor de nieuwe ingang te beginnen.

Tablets medewerkers & college
In 2016 hebben beleidsmedewerkers en adviseurs een iPad in bruikleen ontvangen. Na 4 jaar zijn deze economisch afgeschreven. Per gebruiker zal gekeken worden of de iPad ook technisch is afgeschreven en zo ja vervangen moet worden.

I-controller
Op dit moment is de software I-controller in gebruik ten behoeve van functionaliteit van een documentair structuurplan (DSP), en het toekennen van zaaktypen bij het registreren van documenten (post). Deze programmatuur wordt in combinatie gebruikt bij het document management systeem (DMS). In 2020 wordt de werking van het DMS heroverwogen en zal dit aansluitend leiden tot een aanbesteding. Dit betekent dat ook de functionaliteit van het in gebruik zijnde softwarepakket I-controller heroverwogen wordt. Mogelijk geïntegreerd in de aanbesteding van het DMS.

Personeelsinformatiesysteem
Op 1 januari 2016 zijn wij een contract aangegaan met ADP voor 6 jaar met de mogelijkheid om twee keer met twee jaar te kunnen verlengen. Op dit moment zijn er geen redenen het contract open te breken daardoor kan het bedrag dat nu geraamd is voor de vervanging van het personeelsinformatiesysteem worden doorgeschoven naar 2021.

Meubilair
In 2019 gaan we het huidige werkplekconcept evalueren waarbij er op één domein een pilot wordt ingericht.
Samen met de collega’s van dit domein is er een projectgroep samengesteld. Met deze projectgroep en een externe adviseur is er gekeken naar de mogelijkheden binnen dit domein en na de werkzaamheden die de collega’s op dit domein uitvoeren. De projectgroep heeft één concept uitgekozen en deze wordt tijdens de pilot in verschillende variante weggezet. Dit zodat de collega’s de verschillende opstellingen kunnen testen.
Deze pilot willen we 2019 uitvoeren omdat we in 2020 op verschillende domeinen aanpassingen willen gaan doen met betrekking tot de comfortproblemen die daar zijn. Tijdens het uitvoeren van deze aanpassingen moeten de domeinen leeg zijn. Dit is dan gelijk een goed moment om de werkplekken, indien de pilot goed is verlopen, in de rest van het gemeentehuis te vervangen.
Na de pilot zal geëvalueerd worden wat de reacties zijn op de nieuwe werkplekken en of deze voldoen aan al onze eisen en wensen. Afhankelijk hiervan wordt dit werkplekconcept in 2020 verder uitgerold in heel de organisatie.

Tractie en gereedschappen
Rioolontstopper / Hogedruk reinigers / Aanhangwagens (3 stuks) / Waterwagens (2 stuks) / Containers
Dit betreffen reguliere vervangingen van diverse tractie en gereedschappen.