3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

- Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
- Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
- Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
- Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energieneutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd.
- Drimmelen energieneutraal in 2040

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
- Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch.
- We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energieneutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Terug naar navigatie - Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

3.5 Leefomgeving

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2
Tabel Prg.3-2
Realisatie Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Versterken toerisme en recreatie 996.617 953.437 483.468 463.084 463.615 463.762
Versterken economische structuur 362.486 215.758 202.917 193.264 195.017 196.791
Ruimte 561.294 876.559 1.472.658 1.069.663 755.575 761.130
Wonen 2.325.135 2.945.779 5.328.006 767.983 666.983 664.483
Duurzaamheid 2.636.522 2.947.288 3.012.071 3.003.378 2.858.778 2.860.309
Leefomgeving 1.132.952 1.333.837 1.402.852 1.402.767 1.269.885 1.297.176
Totaal lasten 8.015.006 9.272.658 11.901.972 6.900.139 6.209.854 6.243.651
m
Versterken toerisme en recreatie 319.835 302.383 306.601 306.601 306.601 306.601
Versterken economische structuur 744.577 61.058 60.024 60.024 60.024 60.024
Ruimte 13.750 52.578 5.000 5.000 5.000 5.000
Wonen 3.351.078 2.471.017 5.396.715 40.740 40.740 40.740
Duurzaamheid 3.248.824 3.072.593 3.409.284 3.390.250 3.392.213 3.388.562
Leefomgeving 553.438 708.710 739.482 689.482 569.482 529.482
Totaal baten 8.231.503 6.668.339 9.917.105 4.492.097 4.374.060 4.330.408
m
Saldo mutaties reserves 343.824 -1.385.410 -286.688 -479.249 -29.249 -29.249
m
Saldo van baten en lasten 127.327 1.218.910 1.698.179 1.928.793 1.806.545 1.883.994