5. Investeringsprognose 2022 - 2026

5. Investeringsprognose 2022 - 2026

Tabel Investeringsbedragen

Terug naar navigatie - Tabel Investeringsbedragen
Investeringsprognose 2022 - 2026
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2022 2023 2024 2025 2026 nut
Thema 2. Wegen en verkeer
2 2.1 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger Ongewijzigd 16.500 Econ.
2 2.2 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Econ.
2 2.3 Aanhangstrooier Raming verhoogd 45.000 Econ.
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2022 Verlaagd 125.000 Maatsch.
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2023 Verlaagd 125.000 Maatsch.
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2024 Verlaagd 125.000 Maatsch.
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2025 Verlaagd 125.000 Maatsch.
2 2.8 Vervanging openbare verlichting 2026 Nieuw opgenomen 125.000 Maatsch.
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2022 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch.
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2023 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch.
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2024 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch.
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2025 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch.
2 2.13 Vergroten burgertevredenheid 2026 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch.
2 2.14 Wegen / rehabiliatie 2022 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.15 Wegen / rehabiliatie 2023 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.16 Wegen / rehabiliatie 2024 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.17 Wegen / rehabiliatie 2025 Ongewijzigd 202.000 Maatsch.
2 2.18 Wegen / rehabiliatie 2026 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 2.19 Verkeersreconstructies 2022 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch.
2 2.20 Verkeersreconstructies 2023 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch.
2 2.21 Verkeersreconstructies 2024 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch.
2 2.22 Verkeersreconstructies 2025 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch.
2 2.23 Verkeersreconstructies 2026 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch.
2 2.24 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Ongewijzigd 95.000 Econ.
2 2.25 Veegmachine Nieuw opgenomen 175.000 Econ.
Totaal thema 2. Wegen en verkeer 471.500 471.000 500.000 725.000 455.000
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2022 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2023 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2024 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2025 Ongewijzigd 115.000 Maatsch.
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2026 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema 4. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Ongewijzigd 370.400 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ.
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Ongewijzigd 754.000 Econ.
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ.
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Ongewijzigd 100.000 Econ.
2 4.4 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Ongewijzigd 2.351.200 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100 Econ.
2 4.5 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Ongewijzigd 208.656 Econ.
2 4.6 Maatregelen kern Made (de Gijster) Ongewijzigd 196.000 Econ.
2 4.7 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Ongewijzigd 645.120 Econ.
2 4.8 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) Ongewijzigd 857.808 Econ.
2 4.9 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Ongewijzigd 470.400 Econ.
2 4.10 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging Ongewijzigd 1.200.000 Econ.
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 150.000 Econ.
2 4.11 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Ongewijzigd 440.858 Econ.
2 4.12 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Ongewijzigd 100.000 Econ.
2 4.13 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Ongewijzigd 98.560 Econ.
2 4.14 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Ongewijzigd 376.320 Econ.
2 4.15 Rioolontstopper Raming verhoogd 70.000 Econ.
2 4.16 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Ongewijzigd 1.641.214 Econ.
2 4.17 Maatregelen kern Made (Den Deel) Ongewijzigd 185.472 Econ.
2 4.18 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Ongewijzigd 167.328 Econ.
2 4.19 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Ongewijzigd 430.000 Econ.
2 4.20 Vervanging Riolering Kruissttraat Lage Zwaluwe Nieuw opgenomen 492.000 Econ.
2 4.21 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe Nieuw opgenomen 140.000 Econ.
2 4.22 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden Nieuw opgenomen 1.685.000 Econ.
2 4.23 Bijdrage damwand haven Terheijden Nieuw opgenomen 171.000 Econ.
Totaal thema 4. Water 1.521.000 3.894.128 3.631.038 2.632.670 2.317.000
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 2.107.500 4.480.128 4.246.038 3.472.670 2.887.000
Thema 1. Opgroeien en opvoeden
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Ongewijzigd 5.277.500 Econ.
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden - 5.277.500 - - -
Thema 4. Sport en bewegen
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos Ongewijzigd 54.000 Econ.
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek Ongewijzigd 54.000 Econ.
4 4.3 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Ongewijzigd 70.000 Econ.
4 4.4 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Ongewijzigd 41.000 Econ.
4 4.5 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart Ongewijzigd 76.500 Econ.
4 4.6 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Ongewijzigd 200.000 Econ.
Totaal thema 4. Sport en bewegen 76.500 108.000 70.000 241.000 -
Thema 5. Sociaal culturele accommodaties
4 5.1 Soc cult dorpshart investering kerk Nieuw opgenomen 2.940.000 Econ.
4 5.2 Soc cult dorpshart Inrichting bibliotheek Nieuw opgenomen 250.000 Econ.
4 5.3 Soc cult dorpshart verzinkbaar podium Nieuw opgenomen 60.000 Econ.
4 5.4 Soc cult dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting Nieuw opgenomen 300.000 Econ.
Totaal thema 5. Sociaal culturele accommodaties 3.550.000 - - - -
Totaal Programma 4. Sociaal domein 3.626.500 5.385.500 70.000 241.000 -
Investeringsprognose 2022 - 2026
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2022 2023 2024 2025 2026 nut
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar Ongewijzigd 20.151 Econ.
B B.2 Hakselaar Ongewijzigd 35.264 Econ.
B B.3 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ.
B B.4 Aanhangkar Ongewijzigd 6.045 Econ.
B B.5 Containers Ongewijzigd 22.670 Econ.
B B.6 Tractor Ongewijzigd 65.000 Econ.
B B.7 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ.
B B.8 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 40.302 Econ.
B B.9 Shovel werf Nieuw opgenomen 65.000 Econ.
B B.10 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Nieuw opgenomen 235.000 Econ.
B B.11 Containers (2 stuks) Nieuw opgenomen 22.000 Econ.
Totaal Tractie en gereedschappen 99.243 120.415 166.244 - 322.000
Totaal Bedrijfsvoering 99.243 120.415 166.244 - 322.000
Gemeentehuis
Totaal Gemeentehuis - - - - -
ICT: vervanging hardware
O O1 Tablets Raad Ongewijzigd 28.967 Econ.
O O2 Scanners Ongewijzigd 12.594 Econ.
O O3 Smartboards Ongewijzigd 10.075 Econ.
O O4 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188 Econ.
O O5 Tablets medewerkers & college Ongewijzigd 30.226 Econ.
O O6 Vervanging technische infrastructuur Ongewijzigd 178.334 Econ.
Totaal ICT: vervanging hardware 51.636 25.188 208.560 - -
ICT: vervanging software
O O7 JCC klantbegeleidingssysteem Verschoven van 2021 naar 2022 30.226 Econ.
O O8 Personeelsinformatiesysteem Verschoven van 2021 naar 2022 35.264 Econ.
O O9 Sportaccommodaties HTA Verschoven van 2021 naar 2022 15.113 Econ.
O O10 Gegevensmagazijn /-makelaar Verschoven van 2021 naar 2022 70.528 Econ.
O O11 Procesbeschrijvingen (workflow) Verschoven van 2021 naar 2022 70.528 Econ.
O O12 Workflows (WMS) Ongewijzigd 26.196 Econ.
O O13 Planon (incl. helpdesk) Ongewijzigd 40.302 Econ.
O O14 DMS fase 2, DSP/ ZTC Raming verhoogd 181.131 Econ.
O O15 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Econ.
O O16 Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Verschoven van 2023 naar 2025 125.741 Econ.
O O17 n/wro/DURP Verschoven van 2023 naar 2024 30.554 Econ.
O O18 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211 Econ.
O O19 Procesbeschrijvingen (workflow) Verschoven van 2023 naar 2026 70.528 Econ.
O O20 Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem Vervangingsinvestering vervalt Econ.
O O21 Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) Verschoven van 2024 naar 2025 131.484 Econ.
O O22 Sportaccommodaties HTA Verschoven van 2024 naar 2026 15.113 Econ.
O O23 TIM (tijdregistratie) Verschoven van 2024 naar 2025 25.188 Econ.
O O24 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Verschoven van 2024 naar 2026 70.528 Econ.
O O25 Softwarepakket Burgerzaken Cipers Ongewijzigd 70.528 Econ.
O O26 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O O27 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Verschoven van 2024 naar 2025 50.000 Econ.
O O28 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Verschoven van 2024 naar 2026 50.000 Econ.
O O29 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Verschoven van 2024 naar 2025 180.000 Econ.
O O30 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Nieuw opgenomen 37.783 Econ.
O O31 SmartDocuments (sjablonen) Nieuw opgenomen 16.121 Econ.
O O32 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Nieuw opgenomen 138.537 Econ.
O O33 Inrichting bedrijvenloket Nieuw opgenomen 20.000 Econ.
Totaal I&A Software 536.457 28.211 151.082 724.854 206.169
Totaal Overhead 588.093 53.400 359.642 724.854 206.169
Totaal Investeringen 6.421.336 10.039.442 4.841.924 4.438.524 3.415.169

Tabel Kapitaallasten investeringsprognose

Terug naar navigatie - Tabel Kapitaallasten investeringsprognose
Investeringsprognose 2022 - 2026
Prg Nr. Omschrijving Afschr. Nota Raming Afschrijvings- 2022 2023 2024 2025 2026
nr. termijn waarderen investering bedrag kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal- kapitaal-
en afschrijven lasten lasten lasten lasten lasten
Thema 2. Wegen en verkeer
2 2.1 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger 12 2.6.4 16.500 1.375 688 1.375 1.375 1.375 1.375
2 2.2 Sneeuwploeg (2 stuks) 8 2.6.6 16.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000
2 2.3 Aanhangstrooier 12 2.6.4 45.000 3.750 1.875 3.750 3.750
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2022 25 niet opgenomen 125.000 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2023 25 niet opgenomen 125.000 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2024 25 niet opgenomen 125.000 5.000 2.500 5.000 5.000
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2025 25 niet opgenomen 125.000 5.000 2.500 5.000
2 2.8 Vervanging openbare verlichting 2026 25 niet opgenomen 125.000 5.000 2.500
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2022 20 2.4.1 90.000 4.500 2.250 4.500 4.500 4.500 4.500
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2023 20 2.4.1 90.000 4.500 2.250 4.500 4.500 4.500
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2024 20 2.4.1 90.000 4.500 2.250 4.500 4.500
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2025 20 2.4.1 90.000 4.500 2.250 4.500
2 2.13 Vergroten burgertevredenheid 2026 20 2.4.1 90.000 4.500 2.250
2 2.14 Wegen / rehabiliatie 2022 20 2.4.1 202.000 10.100 5.050 10.100 10.100 10.100 10.100
2 2.15 Wegen / rehabiliatie 2023 20 2.4.1 202.000 10.100 5.050 10.100 10.100 10.100
2 2.16 Wegen / rehabiliatie 2024 20 2.4.1 202.000 10.100 5.050 10.100 10.100
2 2.17 Wegen / rehabiliatie 2025 20 2.4.1 202.000 10.100 5.050 10.100
2 2.18 Wegen / rehabiliatie 2026 20 2.4.1 202.000 10.100 5.050
2 2.19 Verkeersreconstructies 2022 20 2.4.1 38.000 1.900 950 1.900 1.900 1.900 1.900
2 2.20 Verkeersreconstructies 2023 20 2.4.1 38.000 1.900 950 1.900 1.900 1.900
2 2.21 Verkeersreconstructies 2024 20 2.4.1 38.000 1.900 950 1.900 1.900
2 2.22 Verkeersreconstructies 2025 20 2.4.1 38.000 1.900 950 1.900
2 2.23 Verkeersreconstructies 2026 20 2.4.1 38.000 10.100 5.050
2 2.24 Zwerfvuilwagen (2 stuks) 7 2.5.6 95.000 13.571 6.786 13.571
2 2.25 Veegmachine 8 2.5.5 175.000 21.875 10.938 21.875
Totaal thema 2. Wegen en verkeer 2.352.500 11.438 34.625 59.000 100.098 143.421
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2022 10 2.4.2 115.000 11.500 5.750 11.500 11.500 11.500 11.500
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2023 10 2.4.2 115.000 11.500 5.750 11.500 11.500 11.500
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2024 10 2.4.2 115.000 11.500 5.750 11.500 11.500
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2025 10 2.4.2 115.000 11.500 5.750 11.500
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2026 10 2.4.2 115.000 11.500 5.750
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen 575.000 5.750 17.250 28.750 40.250 51.750
Thema 4. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging 60 2.4.6 370.400 6.173 3.087 6.173 6.173 6.173
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 60 2.4.6 466.200 7.770 3.885 7.770 7.770 7.770
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging 60 2.4.6 754.000 12.567 6.283 12.567 12.567 12.567
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 60 2.4.6 34.200 570 285 570 570 570
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) 60 2.4.6 100.000 1.667 833 1.667 1.667 1.667
2 4.4 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging 60 2.4.6 2.351.200 39.187 19.593 39.187 39.187
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 60 2.4.6 194.100 3.235 1.618 3.235 3.235
2 4.5 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) 60 2.4.6 208.656 3.478 1.739 3.478
2 4.6 Maatregelen kern Made (de Gijster) 60 2.4.6 196.000 3.267 1.633 3.267 3.267 3.267
2 4.7 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) 60 2.4.6 645.120 10.752 5.376 10.752 10.752 10.752
2 4.8 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) 60 2.4.6 857.808 14.297 7.148 14.297 14.297 14.297
2 4.9 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) 60 2.4.6 470.400 7.840 3.920 7.840 7.840 7.840
2 4.10 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging 60 2.4.6 1.200.000 20.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 60 2.4.6 150.000 2.500 1.250 2.500 2.500 2.500 2.500
2 4.11 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) 60 2.4.6 440.858 7.348 3.674 7.348 7.348
2 4.12 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) 60 2.4.6 100.000 1.667 833 1.667 1.667
2 4.13 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) 60 2.4.6 98.560 1.643 821 1.643 1.643
2 4.14 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) 60 2.4.6 376.320 6.272 3.136 6.272 6.272
2 4.15 Rioolontstopper 10 2.5.4 70.000 7.000 3.500 7.000 7.000
2 4.16 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) 60 2.4.6 1.641.214 27.354 13.677 27.354
2 4.17 Maatregelen kern Made (Den Deel) 60 2.4.6 185.472 3.091 1.546 3.091
2 4.18 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) 60 2.4.6 167.328 2.789 1.394 2.789
2 4.19 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) 60 2.4.6 430.000 7.167 3.583 7.167
2 4.20 Vervanging Riolering Kruissttraat Lage Zwaluwe 60 2.4.6 492.000 8.200 4.100
2 4.21 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe 60 2.4.6 140.000 2.333 1.167
2 4.22 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden 60 2.4.6 1.685.000 28.083 14.042
2 4.23 Bijdrage damwand haven Terheijden 75 niet opgenomen 171.000 2.280 1.140 2.280 2.280 2.280 2.280
Totaal thema 4. Water 13.995.836 12.390 57.231 122.857 177.972 219.219
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 16.923.336 29.578 109.106 210.607 318.320 414.390
Thema 1. Opgroeien en opvoeden
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool 40 2.3.1 5.277.500 131.938 - 65.969 131.938 131.938
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden 5.277.500 - - 65.969 131.938 131.938
Thema 4. Sport en bewegen
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos 30 niet opgenomen 54.000 1.800 900 1.800 1.800 1.800
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek 15 niet opgenomen 54.000 3.600 1.800 3.600 3.600 3.600
4 4.3