7. Gemeenschappelijke regelingen

7. Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Tabellen gemeenschappelijke regelingen
Concept-begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen
Nr. Gemeenschappelijke regeling Prg. Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
1. Regio West-Brabant:
a. Bijdrage apparaatskosten 1 120.749 116.836 118.834 118.834 118.834
b. Bijdrage Onderzoek en Ontwikkelfonds (O&O) 1 17.727 17.761 17.761 17.761 17.761
c. Bijdrage N.V. Rewin West-Brabant 3 82.576 93.752 95.551 97.651 99.800
d. KCV (deeltaxi) 4 500.000 539.000 624.500 638.000 652.000
e. Mobiliteitscentrum (MBC Algemene bijdrage) Bedr 10.500 10.500 10.500 11.000 11.000
f. Netive Bedr 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000
g. Careernet Bedr 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500
h. Regioarcheologie 3 22.050 22.050 22.500 23.040 23.580
Totaal RWB 760.602 807.899 898.146 914.786 931.475
2. MidZuid 4 250.261 269.645 239.619 263.632 285.452
3. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 3 604.331 643.028 647.974 662.359 677.063
4. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1 1.564.633 1.587.091 1.587.091 1.587.091 1.587.091
5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 4 930.628 993.186 993.186 981.651 981.651
6. RBL Leerplicht West-Brabant 4 106.063 104.017 103.344 103.344 103.344
7. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 3 38.926 38.926 38.926 38.926 38.926
8. Regionale Ambulance-Voorziening Brabant Midden-West-Noord 4 - - - - -
9. Centrum voor Jeugd en Gezin 4 1.068.750 1.197.150 1.006.500 1.006.500 1.006.500
10. Geweld in afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg 4 210.479 215.134 215.134 215.134 215.134
Totaal bijdragen begroting gemeenschappelijke regelingen 5.534.673 5.856.076 5.729.920 5.773.423 5.826.636
Terug naar navigatie - Tabel 3 gemeenschappelijk regeling
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Nr. Gemeenschappelijke regeling Prg. Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
1. Regio West-Brabant
a. Bijdrage apparaatskosten (inclusief teruggave over 2021) 1 -2.781 -9.412 -9.987 -9.987 -9.987
b. Bijdrage Onderzoek en Ontwikkelfonds (O&O) 1 79 113 113 113 113
c. Bijdrage N.V. Rewin West-Brabant 3 - 9.207 9.061 11.161 15.310
d. KCV (deeltaxi) 4 - 18.000 -37.500 -24.000 -10.000
e. Mobiliteitscentrum (MBC Algemene bijdrage) Bedr - - - 500 500
f. Netive Bedr - 1.000 1.000 1.000 1.000
g. Careernet Bedr - - 500 500 500
h. Regioarcheologie 3 - - - - -
Totaal RWB -2.702 18.908 -36.813 -20.713 -2.564
2. MidZuid 4 42.554 76.778 72.333 107.291 129.111
3. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 3 - 19.736 25.986 27.975 42.679
4. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1 - 22.458 22.458 22.458 22.458
5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 4 - 68.390 68.269 56.633 56.633
6. RBL Leerplicht West-Brabant 4 - 1.321 1.322 1.322 1.322
7. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 3 - -45.907 -45.907 -45.907 -45.907
Dekking afvalstoffenheffing - 45.907 45.907 45.907 45.907
8. Regionale Ambulance-Voorziening Brabant Midden-West-Noord 4 - - - - -
9. Centrum voor Jeugd en Gezin 4 - 19.400 22.750 22.750 22.750
10. Geweld in afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg 4 -2.286 2.369 2.369 2.369 2.369
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2022 37.566 229.360 178.674 220.085 274.758
+ = nadeel begroting; -/- is voordeel begroting Drimmelen

De financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").