1. Begrotingswijziging

In onderstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen). De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.

Programma's Saldo lasten en baten
2022 2023 2024 2025 2026
1. Burger en bestuur 144.130 67.301 66.699 66.813 66.980
2. Openbare ruimte 120.090 98.338 98.338 86.338 86.338
3. Ruimte, wonen en economie 1.025.204 680.569 501.673 464.012 475.615
4. Sociaal Domein 1.426.081 577.214 584.742 548.689 588.095
O. Overhead 302.357 155.601 156.951 116.951 116.951
Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering 2.305.726- 4.591.011- 5.664.454- 6.489.453- 2.727.156-
Reserves 870.402- 9.214- 9.214- 9.214- 9.214-
Totaal generaal programma's - Saldo 158.265- 3.021.201- 4.265.265- 5.215.864- 1.402.391-