3. Incidentele baten en lasten

3. Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
Programma 1. Burger en bestuur -25 - - - -
Programma 2. Openbare ruimte 17 - - - -
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 215 - - - -
Programma 4. Sociaal domein -49 - - - -
Algemene dekkingsmiddelen - - - - -
Overhead / Bedrijfsvoering 144 - - - -
Totaal per saldo 302 - - - -
Begroting 2022 inclusief Voorjaarsnota
2022 2023 2024 2025 2026
Programma 1. Burger en bestuur -25 - - - -
Programma 2. Openbare ruimte 17 - - - -
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 197 - - - -
Programma 4. Sociaal domein -24 - - - -
Algemene dekkingsmiddelen - - - - -
Overhead / Bedrijfsvoering 247 - - - -
Totaal per saldo 412 - - - -
Mutaties Voorjaarsnota 2022
2022 2023 2024 2025 2026
Programma 1. Burger en bestuur - - - - -
Programma 2. Openbare ruimte - - - - -
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 18 - - - -
Programma 4. Sociaal domein -25 - - - -
Algemene dekkingsmiddelen - - - - -
Overhead / Bedrijfsvoering -104 - - - -
Totaal per saldo -111 - - - -