6. Overzicht lopende kredieten

6. Overzicht lopende kredieten

Terug naar navigatie - Afschrijvingstermijnen investeringen
Prg. Omschrijving Jaar (van aanvang) Raming Mutatie VJN 2022 Raming incl. VJN 2022 Uitgaven t/m 2021 Uitgaven 2022 Totaal Uitgaven Restant Projectfase Planning (afgerond in)
Thema Wegen en verkeer
2 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made 2020 860.000 -60.000 800.000 37.441 152.400 189.841 610.159 5. Realisatie Q1 2023
2 Aansluiting Zoutendijk / Horenhilsedijk 2018 750.000 100.000 850.000 182.628 55.949 238.576 611.424 3. Ontwerp Q4 2024
2 Aankoop grond Zoutendijk 2018 95.000 95.000 6.438 93 6.530 88.470 3. Ontwerp Q1 2023
2 Rode loperroute 2019 750.000 750.000 452.043 15.163 467.206 282.794 5. Realisatie Q1 2023
2 Wegen: Dahliastraat / Schetsenakkerstraat 2021 250.000 250.000 217.830 3.424 221.254 28.746 6. Nazorg-, en overdracht Q4 2022
2 Wegen: rehabilitatie (inclusief Witteweg) 2021 467.000 467.000 191.647 - 191.647 275.353 5. Realisatie Q4 2022
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Wandelpromenade / Havenkant 2020 575.000 575.000 200.839 236.053 436.892 138.108 5. Realisatie Q1 2023
2 Fietsstraat Parallelweg Wagenberg 2017 255.000 255.000 248.490 - 248.490 6.510 6. Nazorg-, en overdracht
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Biesboschweg 2021 200.000 200.000 11.710 2.548 14.258 185.743 3. Ontwerp Q1 2024
2 Vergroten burgertevredenheid 2021 2021 90.000 90.000 - 2.991 2.991 87.009 4. Voorbereiding Q1 2023
2 Wegen / rehabilitatie 2022 2022 202.000 202.000 - 1.093 1.093 200.907 4. Voorbereiding Q1 2023
2 Aanleg passeerstroken Poolsedreef, Munnikenhof en Schuivenoordseweg 2022 21.000 21.000 - - - 21.000 2. Definitie Q4 2022
2 Centrumplan Made 2016 2.940.000 2.940.000 2.660.182 1.597 2.661.778 278.222 3. Ontwerp Q1 2025
2 Verkeersveilig Crullaan (minimale variant) 2020 684.000 60.000 744.000 411.987 292.732 704.719 39.281 6. Nazorg-, en overdracht Q3 2022
2 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) 2020 935.000 935.000 83.646 13.334 96.980 838.020 3. Ontwerp Q1 2024
2 Verkeersreconstructies 2021 2021 38.000 38.000 14.105 1.085 15.190 22.811 5. Realisatie Q4 2022
2 Verkeersreconstructies 2022 2017 38.000 50.000 88.000 - 3.711 3.711 84.289 2. Definitie Q1 2023
2 Haven Terheijden: vervanging beschoeiing 2017 60.000 60.000 - - - 60.000
2 Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) 2020 193.000 75.000 268.000 54.002 990 54.992 213.008
2 Aanbrengen brug de Schans 2020 100.000 100.000 - - - 100.000
2 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger 2022 16.500 16.500 - - - 16.500 1. Initiatief
2 Vervanging openbare verlichting 2022 2022 125.000 125.000 - 8.435 8.435 116.565 3. Ontwerp Q4 2022
2 Vergroten burgertevredenheid 2022 2022 90.000 90.000 - - - 90.000 1. Initiatief Q3 2023
2 Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl 2021 40.000 40.000 33.042 - 33.042 6.958 5. Realisatie Q4 2022
2 Civiele werken buiten projectgeb. Romboutsstr Made 2021 117.750 117.750 9.184 - 9.184 108.566 5. Realisatie Q4 2023
Totaal thema Wegen en verkeer 9.892.250 225.000 10.117.250 4.815.213 791.596 5.606.809 4.510.441
Thema Groen en speelvoorzieningen
2 Aanplant nieuw bos 2020 100.000 100.000 56.423 10.000 66.423 33.577 5. Realisatie Q4 2022
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkje 2020 150.000 150.000 128.880 5.577 134.456 15.544 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023
2 Renovatie openbaar groen 2021 2021 145.000 145.000 122.859 12.239 135.097 9.903 5. Realisatie Q2 2022
2 Renovatie openbaar groen 2022 2021 171.000 171.000 - 12.638 12.638 158.362 3. Ontwerp Q1 2023
2 Sport, spelen, etc in openbare ruimte 2018 100.000 100.000 39.976 4.752 44.728 55.272 3. Ontwerp Q3 2022
Totaal Groen en speelvoorzieningen 666.000 - 666.000 348.137 45.205 393.343 272.657
Thema Water
2 Bijdrage damwand haven Terheijden 2022 171.000 171.000 - - - 171.000 4. Voorbereiding Q1 2024
2 Baggeren stedelijk water 2014 331.000 331.000 83.140 18.121 101.261 229.739 4. Voorbereiding Q4 2022
2 Waterornament Dorpsplein 2022 75.000 75.000 - - - 75.000 2. Definitie Q1 2023
2 Waterornament Nieuwstraat 2022 75.000 75.000 - - - 75.000 2. Definitie Q1 2023
2 Rioolvervanging Kilstraat 2013 1.260.000 1.260.000 1.253.033 2.383 1.255.416 4.584 6. Nazorg-, en overdracht Q3 2022
2 Rioolvervanging Prinses Margrietstraat / Julianastraat 2016 763.000 763.000 696.000 - 696.000 67.000 6. Nazorg-, en overdracht Q3 2022
2 Rioolvervanging Burg. van Campenhoutstraat / Boerenhoekstraat 2018 1.884.000 1.884.000 506.755 176.992 683.748 1.200.252 5. Realisatie Q2 2023
2 Maatregelen kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegaalstraat) 2021 727.000 727.000 163 - 163 726.838 4. Voorbereiding Q2 2024
2 Maatregelen kern Made uitvoering: ambitieniveau (Nachtegaalstraat) 2021 120.200 120.200 - - - 120.200 4. Voorbereiding Q2 2024
2 Maatregelen kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat) 2021 905.000 905.000 - - - 905.000 4. Voorbereiding Q2 2024
2 Maatregelen kern L.Zw:uitvoering: ambitieniveau (Griendwerkerstraat) 2021 277.500 277.500 - - - 277.500 4. Voorbereiding Q2 2024
2 Maatregelen gebied OHD (uitvoering) 2021 270.000 270.000 87.666 - 87.666 182.334 4. Voorbereiding Q1 2024
2 Maatregelen kern Thd: voorbereiding (Molenstraat) 2021 100.000 100.000 - 2.200 2.200 97.800 3. Ontwerp Q1 2025
2 Maatregelen kern Made: voorbereiding Stationsstraat 2020 100.000 100.000 13.455 - 13.455 86.545 1. Initiatief Q1 2025
2 Maatregelen kern Made: voorbereiding Nachtegaalstraat 2020 100.000 100.000 58.164 12.790 70.954 29.046 4. Voorbereiding Q2 2024
2 Maatregelen kern Lage Zwaluwe: voorbereiding Griendwerkerstraat 2020 100.000 100.000 66.644 9.945 76.589 23.411 4. Voorbereiding Q2 2024
2 Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr. 2020 154.560 154.560 - - - 154.560 4. Voorbereiding Q2 2024
2 Rioolvervanging Kerkstraat Made 2018 608.464 608.464 113.115 - 113.115 495.349 3. Ontwerp Q1 2025
2 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen 2020 100.000 100.000 9.231 - 9.231 90.769 5. Realisatie Q2 2023
2 Ambitieniveau WRP (stelpost) 2018 487.667 487.667 - - - 487.667 5. Realisatie Q4 2027
2 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging 2022 1.200.000 1.200.000 - - - 1.200.000 3. Ontwerp Q1 2024
2 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 2022 150.000 150.000 - - - 150.000 3. Ontwerp Q1 2024
2 Vervanging rioolontstopper 2020 100.000 -21.000 79.000 74.863 - 74.863 4.137 6. Nazorg-, en overdracht Q4 2022
Totaal thema Water 10.059.391 -21.000 10.038.391 2.962.227 222.432 3.184.659 6.853.732
Totaal programma 2 20.617.641 204.000 20.821.641 8.125.578 1.059.233 9.184.811 11.636.830
Thema Versterken vrijetijdseconomie
3 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) 2018 105.060 105.060 105.059 16.408 121.468 -16.408
Totaal thema Versterken vrijetijdseconomie 105.060 - 105.060 105.059 16.408 121.468 -16.408
Thema Versterken economische structuur
3 Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe 2020 150.000 150.000 134.494 4.779 139.274 10.727 6. Nazorg-, en overdracht Q3 2022
3 Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen 2020 163.300 163.300 152.263 - 152.263 11.037 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2022
3 Voetgangers- veerverbinding Drimmelen 2019 150.000 150.000 9.263 - 9.263 140.738 2. Definitie 2023
3 Vervanging stroomkasten 2021 150.000 150.000 6.876 6.764 13.639 136.361
3 Verlengen fietspad Beverpad (fase 2) 2016 453.500 -267.000 186.500 184.026 371 184.397 2.103 Q2 2022
3 Verlengen fietspad Beverpad (fase 3) 2022 45.000 267.000 312.000 - - - 312.000 n.n.b.
Totaal thema Versterken economische structuur 1.111.800 - 1.111.800 486.922 11.914 498.836 612.964
Thema Wonen
3 Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied 2021 95.000 95.000 - 95.000 1. Initiatief Q2 2025
Totaal thema Wonen 95.000 - 95.000 - - - 95.000 -
Totaal programma 3 1.311.860 - 1.311.860 591.981 28.322 620.303 691.557 -
Thema Zorg voor kwetsbare burgers
4 Voedselbank Madese Boys 2020 40.000 11.150 51.150 41.470 8.122 49.592 1.558 Q2 2022
Totaal thema Zorg voor kwetsbare burgers 40.000 11.150 51.150 41.470 8.122 49.592 1.558
Thema Sport en bewegen
4 Voorbereidingskrediet Stuifhoek 2020 140.000 140.000 37.021 1.326 38.347 101.653 2. Definitie Q2 2022
4 Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad 2018 3.447.219 179.391 3.626.610 3.626.058 134 3.626.192 417 6. Nazorg-, en overdracht Q4 2022
4 Renovatie toplaag grasveld A Schietberg 2021 12.000 -12.000 - - - - - 1. Initiatief
4 LED verlichting buitensport 2022 250.000 - 250.000 - - - 250.000 1. Initiatief
4 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart 2022 76.500 - 76.500 - - - 76.500 1. Initiatief
4 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch 2021 12.000 - 12.000 - - - 12.000 1. Initiatief
4 Trapveldje Hooge Zwaluwe 2021 154.755 - 154.755 - - - 154.755 3. Ontwerp Q3 2022
Totaal thema Sport en bewegen 4.092.474 167.391 4.259.865 3.663.079 1.461 3.664.539 595.325
Thema Sociaal culturele accommodaties
4 Aanpassing entree De Cour Terheijden 2020 123.272 123.272 117.261 - 117.261 6.011 6. Nazorg-, en overdracht
4 Soc cult dorpshart investering kerk 2022 2.940.000 60.000 3.000.000 - - - 3.000.000 3. Ontwerp
4 Soc cult dorpshart verzinkbaar podium 2022 60.000 60.000 - - - 60.000 3. Ontwerp
4 Soc cult dorpshart bibliotheek 2022 250.000 250.000 - - - 250.000 3. Ontwerp
4 Soc cult dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting 2022 300.000 300.000 - - - 300.000 3. Ontwerp
Totaal thema Sociaal culturele accommodaties 3.673.272 60.000 3.733.272 117.261 - 117.261 3.616.011
Totaal programma 4 7.805.746 238.541 8.044.287 3.821.810 9.583 3.831.393 4.212.894
Tractie en gereedschappen
B Pickups (3 stuks) 2021 143.461 143.461 2.275 - 2.275 141.186 4. Voorbereiding Q1 2023
B Bus enkelcabine 2021 50.339 21.000 71.339 70.666 - 70.666 673 6. Nazorg-, en overdracht Q4 2022
B Bedrijfswagen Boa 2021 50.377 50.377 2.925 - 2.925 47.452 5. Realisatie Q3 2022
B Bestelauto 2021 30.226 30.226 - - - 30.226 1. Initiatief Q2 2023
B Hogedruk reinigers 2020 12.090 12.090 8.883 2.611 11.494 596 6. Nazorg-, en overdracht Q3 2022
B bestelauto 2022 30.226 30.226 - - - 30.226 1. Initiatief Q2 2023
B aanhangkar 2022 6.045 6.045 - - - 6.045 1. Initiatief Q2 2023
B containers 22/00 2022 22.670 3.000 25.670 - 8.514 8.514 17.156 5. Realisatie Q3 2022
B containers 2 stuks 2022 40.302 40.302 - - - 40.302 5. Realisatie Q1 2023
Totaal Tractie en gereedschappen 385.736 24.000 409.736 84.749 11.125 95.873 313.863
Totaal Bedrijfsvoering 385.736 24.000 409.736 84.749 11.125 95.873 313.863
Gemeentehuis
O Verduurzaming gemeentehuis 2020 725.000 5.000 730.000 706.861 - 706.861 23.139 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2022
O Lamellen (gemeentehuis) 2017 60.452 60.452 - - - 60.452 4. Voorbereiding Q3 2022
O Meubilair (gemeentehuis) 2021 443.575 443.575 75.565 9.622 85.187 358.388 4. Voorbereiding Q4 2022
Totaal Gemeentehuis 1.229.027 5.000 1.234.027 782.426 9.622 792.048 441.980
ICT: vervanging hardware
O A&O printer (omgevingsvergunning) 2014 25.341 25.341 16.267 - 16.267 9.074 5. Realisatie Q3 2022
O Vervanging technische infrastructuur 2016 153.334 153.334 30.817 - 30.817 122.517 4. Voorbereiding Q4 2022
O Presentatiefaciliteiten 2021 109.821 109.821 - - - 109.821 4. Voorbereiding Q4 2022
O Devices 2021 87.226 87.226 36.475 -3.200 33.275 53.951 5. Realisatie Q4 2022
O Tablets Raad 2022 28.967 28.967 - - - 28.967 4. Voorbereiding Q3 2022
O Scanners 2022 12.594 12.594 - - - 12.594 1. Initiatief Q4 2022
O Smartboards 2022 10.075 10.075 - - - 10.075 1. Initiatief Q4 2022
Totaal ICT: vervanging hardware 427.359 - 427.359 83.559 -3.200 80.359 347.000
ICT: vervanging software
O Icontrol (metadatamanager, DSP) 2020 17.128 17.128 - - - 17.128
O SmartDocuments (sjablonen) 2021 16.121 16.121 - - - 16.121
O Mid-office 2009 133.125 133.125 10.035 5.751 15.786 117.339
O Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 2021 240.000 240.000 80.487 35.093 115.580 124.420
O Procesbeschrijvingen (workflow) 2018 70.528 70.528 - - - 70.528
O Workflows (WMS) 2022 26.196 26.196 - - - 26.196
O Implementatie Wet M.E.B.V. 2017 20.000 20.000 10.075 - 10.075 9.925
O Inrichting bedrijvenloket 2017 40.000 40.000 - - - 40.000
O Implementatie M.O. berichtenbox 2017 10.000 10.000 - - - 10.000
O Implementatie M.O. lopende zaken 2017 15.000 15.000 - - - 15.000
O algemene infobeleid (cloud) 2017 15.000 15.000 - - - 15.000
O opstellen geo-info beleidsplan 2017 25.000 25.000 14.152 - 14.152 10.848
O Cntr. Content Management System / website integratie 2021 138.537 138.537 1.722 - 1.722 136.815 4. Voorbereiding Q4 2022
O CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) 2021 37.783 37.783 - - - 37.783 4. Voorbereiding Q4 2022
O Tim (tijdregistratie) 2016 25.188 25.188 - - - 25.188 1. Initiatief Q4 2023
O software Civision.Middelen (web-publishing) 2017 131.484 131.484 17.136 - 17.136 114.348 1. Initiatief Q4 2023
O Vastgoed informatiesysteem (GIS) 2017 125.741 125.741 - - - 125.741 1. Initiatief Q4 2024
O Publ geg.krt website 2017 15.000 15.000 5.371 - 5.371 9.629 4. Voorbereiding Q4 2022
O SSO-software 2017 30.000 30.000 6.340 - 6.340 23.660 5. Realisatie Q4 2023
O Implementatie e-facturen 2017 22.000 22.000 15.419 - 15.419 6.581 5. Realisatie
O Softwarepakket Planon (incl) 2017 20.000 20.000 16.094 3.935 20.029 -29 6. Nazorg-, en overdracht Q1 2022
O Omgevingsvergunning zaaksysteem 2018 25.000 25.000 1.179 21.073 22.252 2.749
O Digitalisering dossiers soza 2018 237.600 237.600 58.780 22.886 81.667 155.933 5. Realisatie Q2 2023
O Sportaccommodatie HTA 2019 15.113 15.113 - - - 15.113 1. Initiatief Q4 2023
O Gegevensmagazijn /-makelaar 2019 70.528 70.528 - - - 70.528 1. Initiatief Q4 2024
O Softwarepakket Burgerzaken Cipers 2019 70.528 70.528 9.724 4.735 14.459 56.069 4. Voorbereiding Q3 2022
O JCC klantbegeleidingssysteem 2021 30.226 30.226 - - - 30.226 1. Initiatief Q4 2023
O Personeelsinformatiesysteem 2021 35.264 35.264 - - - 35.264 1. Initiatief Q4 2023
O Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 2021 201.507 201.507 - - - 201.507 1. Initiatief Q4 2026
O Planon (incl. helpdesk) 2022 40.302 40.302 - 7.300 7.300 33.002 4. Voorbereiding Q4 2022
O DMS fase 2, DSP/ ZTC 2022 181.131 181.131 - - - 181.131 1. Initiatief Q4 2024
Totaal ICT: vervanging software 2.081.030 - 2.081.030 246.514 100.773 347.287 1.733.743
Totaal Overhead 3.737.416 5.000 3.742.416 1.112.498 107.195 1.219.693 2.522.723
Totaal kredieten 33.858.398 471.541 34.329.939 13.736.616 1.215.458 14.952.073 19.377.866
Terug naar navigatie - Toelichting afschrijvingstermijnen investeringen

In de vastgestelde begroting 2022 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten  opgenomen. Eventuele financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie  onderdeel "Financiële afwijkingen").
Bij de Voorjaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.

Programma 2
Drimmelenseweg - Sluizeweg Made
Dit werk is zeer gunstig aanbesteed. De laagste inschrijving was ruim € 200.000 lager dan het beschikbare budget. Dit heeft vooral te maken met de keuze voor type bestratingsmateriaal. Het werk loopt daarnaast voorspoedig. Hierdoor verwachten we geen grote financiële tegenvallers in dit project. Daarom stellen we een verschuiving voor van € 60.000 ten gunste van het krediet Crullaan, om daar nog enkele verbeteringen te kunnen aanbrengen. 

Verkeersveilig Crullaan (minimale variant)
Het werk aan de Crullaan is bijna klaar. We willen nog enkele verbeteringen aanbrengen maar hebben daar geen financiële ruimte meer voor. Vandaar dat we deze verschuiving tussen Drimmelenseweg en Crullaan voorstellen.
Daarnaast hadden we te maken met enkele onvoorziene zaken:
-    Extra uitvul laag asfalt in verband met aanpassen van hoogtes in het werk en omdat er asfaltlagen los lagen na het frezen;
-    Herstraten voetpad zuidzijde was niet in het bestek opgenomen en wel in de uitvoering meegenomen;
-    Beplantingsvakken geheel verwijderd welke niet in het bestek waren opgenomen;
-    Onderhoud en herstel omleidingsroute via Ruitersvaart;
-    Aanpassen omleidingsroute en afzetten werkgrenzen met bouwhekken in verband met overlast verkeer tijdens werkzaamheden.

Aansluiting Zoutendijk / Horenhilsedijk
In het nader onderzoek dat we uitvoerden over de Bypass Zoutendijk kwam naar voren dat bewoners veel overlast ondervinden van vooral groot verkeer. Het duurt nog minimaal een jaar voordat we de Bypass in gebruik nemen. Om de overlast sneller te beperken richten we delen van de bestaande Zoutendijk binnen de bebouwde kom opnieuw in. De werkzaamheden hebben ook na het realiseren van de Bypass een toegevoegde waarde. 

Verkeersreconstructies 2022
In het coalitieakkoord besteden we extra aandacht aan onder andere verkeersmaatregelen. We hebben een aantal werkzaamheden op het oog die we graag in 2022 uitvoeren. Daarvoor is binnen het huidige budget geen ruimte. Vandaar dat we voor 2022 € 50.000 bijramen.

Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie)
Zie voor inhoudelijke toelichting - programma 2. Openbare ruimte.

Vervanging rioolontstopper
De rioolontstopper viel goedkoper uit dan verwacht. Onder andere doordat we een klein vrachtwagentje aanschaften in plaats van een zware pick-up bespaarden we kosten. 


Programma 3
Haven Lage Zwaluwe
Zie voor inhoudelijke toelichting - programma 3. Ruimte, wonen en economie.

Verlengen fietspad Beverpad (fase 2) / (fase 3)
Het is niet mogelijk gebleken met de pachter tot overeenstemming te komen om de grond te gebruiken voor het fietspad. Er word nu een ander tracé onderzocht.

Programma 4
Beregeningspomp Schietberg (Eerdere uitvoering)
In verband met onvoorziene technische mankementen aan bron en pomp op sportpark Schietberg is het noodzakelijk om de investering in een nieuwe bron en nieuwe pomp naar voren te halen. Een goed werkende pomp en bron is cruciaal voor de kwaliteit van de sportvelden. Om deze reden wordt een deel van een krediet van € 27.500 in de investeringsprognose met twee jaar vervroegd.

Sociaal Cultureel Dorpshart
Voor het project Sociaal Cultureel Dorpshart moet het krediet worden verhoogd met € 60.000 voor de algemeen juridische kosten van het project. Het betreft juridische kosten die gemaakt worden bij het opstellen van diverse beschikkingen en overeenkomsten voor het project. Deze juridische kosten kunnen en mogen niet ten laste van de grondexploitatie van het Dorpshart worden gebracht.

Krediet Huisvesting voedselbank
Er is een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van een deel van de tribune van Madese Boys voor een locatie van de voedselbank.
Alle werkzaamheden zijn nu afgerond. Het krediet is met € 11.150 overschreden. Dit had te maken met het feit dat er sprake was van wateroverlast en er acuut en daarna blijvend een oplossing gekozen is om dit op te lossen. 

Krediet renovatie zwembaden
De overschrijding is voor een belangrijk deel het gevolg van (extra) uitgevoerde werkzaamheden door derden in opdracht van de gemeente voor onderdelen waarvoor de hoofdaannemer in gebreke is gebleven. De noodzaak daartoe was gelegen in het tijdig in gebruik kunnen nemen van de beide zwembaden voor de exploitatie van het zwemseizoen. Nu er eind december 2021 een vonnis is uitgesproken, zullen we op basis daarvan in dialoog met de hoofdaannemer proberen om tot een verrekening van reeds gemaakte kosten te komen alsook de ingediende claims van de onderaannemers vanwege opgelopen vertragingsschade. Er bestaat een reëel risico dat het onderhandelingsresultaat niet het gewenste resultaat heeft en nog meer werken uitgevoerd moeten worden. Afhankelijk van de realisatie van nog openstaande kwesties/werkonderdelen kan het krediet nog verder worden overschreden.  Op dit moment wordt daarom voorgesteld het krediet met € 180.000 te verhogen.
Op basis van de huidige inzichten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer € 200.000 waarvan redelijkerwijs € 120.000 te herleiden is naar garantie-afspraken. Eventuele kosten voor toekomstige juridische en technische advisering is hierin niet meegenomen. Deze kosten zijn geraamd op de exploitatie.
De dialoog met de hoofdaannemer is nog gaande en er staat ook nog een rolzitting gepland op 7 juni 2022. Als de hoofdaannemer op geen enkele wijze zijn (garantie)verplichtingen nakomt en de gemeente geen verrekening/compensatie van reeds gemaakte kosten krijgt kan er nog een bedrag van € 350.000 nodig zijn. De gemeente kan ervoor kiezen om prioriteiten te stellen of sommige onderdelen niet uit te voeren.

Renovatie hoofdveld Madese Boys (Nieuw)/ Renovatie toplaag grasveld A Schietberg (Vervallen) /  Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek (Naar 2022) 
Sporttechnisch is het noodzakelijk om het hoofdveld van Madese Boys (sportpark Schietberg) te renoveren. Hiervoor is een investering noodzakelijk van € 66.000 hierbij wordt ook direct de beregening van dit veld vervangen. Ook hiermee is in de huidige in investeringsprognose in 2022 geen rekening gehouden. Voorstel is om het krediet uit 2023  t.b.v.  het D-veld in  Lage Zwaluwe (
Kwarrenhoek) in te zetten in 2022 voor het A veld van de Madese Boys. Daarnaast kan het krediet voor de vervanging van de toplaag van het grasveld A van € 12.000 vervallen waardoor in totaal dan een bedrag  van € 66.000 beschikbaar is.
Nieuwe krediet kan in 15 jaar worden afgeschreven.

Overhead / bedrijfsvoering
Verduurzaming gemeentehuis
We zijn op dit moment nog bezig met het afwerken van de laatste openstaande puntjes om het project te kunnen afronden.

Tractie en gereedschappen
Bus enkelcabine
Bij het vervangen van twee bussen met enkele cabine waren we weer duurder uit. Een aantal technische onderdelen hadden we niet voorzien. Hierdoor zijn de voertuigen wel multifunctioneel inzetbaar. Daarnaast was de aanschaf ook duurder. 

Containers 22/00
Drie containers waren er zo slecht aan toe dat we deze niet meer konden repareren. We bestelden nieuwe. Daarnaast is de ijzerprijs dusdanig gestegen dat dit ook een overschrijding veroorzaakte. 

ICT- Software
Samenvoegen
Icontrol (metadatamanager, DSP) ( € 17.128)     en     SmartDocuments (sjablonen) (€  16.121)
tot nieuw krediet
A1 Klantcontactsysteem (€ 33.249)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A1 Klantcontactsysteem" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt het klantcontactsysteem gerealiseerd en opgeleverd in Q2 2022. De ontwikkelingen m.b.t. de functionaliteiten die Icontroler en SmartDocuments (sjablonen) bieden, worden gefinancierd in het project A2b Zaakgericht werken.

Mid-office (€ 133.125)
naam wijzigen in
A2a Digitaal samenwerken (€ 133.125)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A2a Digitaal Samenwerken" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt de adoptie van MS365 begeleid door Adoptify. In dit project ontwikkelen we beleid, worden medewerkers getraind en worden we begeleid bij de migratie van de interne netwerkschijven naar Sharepoint en One Drive. Hiermee wordt een belangrijke component ingevuld voor het hybride werken. Dit project is reeds gestart met de invoering van MS365. De werkzaamheden voor de migratie van de netwerkschijven staan op de planning voor 2023.

Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 (€ 240.000)
naam wijzigen in
A2b Zaakgericht werken (€ 240.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A2b Zaakgericht werken" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt de bestaande functionaliteit van iControler benut. Dit is benodigd voor de stap naar standaardisatie en procesgericht werken binnen de organisatie. Verder wordt een zaaksysteem ingericht voor belangrijke processen die nog niet ondersteund worden door taakspecifieke applicaties met workflow en worden de benodigde koppelingen gelegd met het zaaksysteem om de uitwisseling van data te automatiseren. In 2022 wordt de inrichting van Icontroler opgepakt. De afronding van het project om een aanvullend zaaksysteem in te richten zal op z'n vroegst Q4 2023 zijn.

Samenvoegen
Procesbeschrijvingen (workflow) (€ 70.528)    en     Workflows (WMS)  (€  26.196) 
tot nieuw krediet
A4 Procesoptimalisatie (€ 96.724)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A4 Procesoptimalisatie" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. In dit project wordt invulling gegeven aan het verbeteren van de processen middels de inhuur van procesadviseurs. Voor het vastleggen van processen benutten we daarbij de bestaande applicaties. Het is daarbij het idee dat de procesadviseurs eerst voordoen, dan begeleiden en vervolgens de werkzaamheden overdragen aan een zelfstandige lijn. Dit project staat op de planning te starten met enkele processen in Q3 2022.

Implementatie Wet M.E.B.V. (€ 20.000)
naam wijzigen in
A6b Wet M.E.B.V (€ 20.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A6b Wet M.E.B.V." geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Het project bestaat uit een impactanalyse, de inrichting van de kanalen waarmee we het bestuurlijk verkeer moderniseren. De verwachting is dat een groot deel van het werk zit in het bouwen van E-formulieren, waarmee we gericht digitaal bereikbaar zijn. De impactanalyse staat gepland om te starten in Q3 2022

Samenvoegen
Inrichting bedrijvenloket (€ 40.000)     en     Implementatie M.O. berichtenbox (€ 10.000 )     en     Implementatie M.O. lopende zaken (€ 15.000)
tot nieuw krediet
A8 Mijn overheid berichtenbox (€ 65.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A8 Mijn overheid berichtenbox" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Het project zal berichtenverkeer op een aantal ketens verbeteren met landelijk bekende functionaliteit. Berichtenverkeer naar de burgers toe wordt dan ontsloten via de Mijn Overheid Berichtenbox. Dit vereist sturing op de kanalen en koppelingen met betrokken zaakapplicaties. Er hebben al verkenningen plaatsgevonden voor het benutten van de Berichtenbox in 2022. Er is ook een raakvlak met A2b. Idealiter zou je een zaaksysteem koppelen aan de Berichtenbox. Op de planning staat dat het project start in 2023 met enkele berichtenstromen.

Samenvoegen
Algemene infobeleid (cloud)  (€ 15.000)  en Opstellen geo-info beleidsplan (€  25.000)
tot nieuw krediet
A9 Cloudstrategie en beleid informatievoorziening (€ 40.000)
Met de visie op Dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening, is het project "A9 Cloudstrategie en beleid informatievoorziening" geïnitieerd. De naam is conform het gebruik binnen het programma. Binnen dit project wordt het informatiebeleid geactualiseerd. Hierin zal speciale aandacht zijn voor de Cloudstrategie, i.v.m. de impact op de beheerorganisatie. Daarnaast is er aandacht voor het geo beleid. De cloudstrategie en het informatiebeleid hangen samen met een aantal te nemen strategische keuzes. Deze zijn inmiddels in voorbereiding. Gezien de ontwikkelingen, verwachten we dat de resultaten worden opgeleverd in 2023.

Samenvoegen
Cntr. Content Management System / website integratie (€ 138.537)     en     CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)  (€ 37.783)
tot nieuw krediet
Website (€ 176.320)
Het project voor de vervanging van het CMS is gestart. De goedkeuring van de projectopdracht heeft plaatsgevonden in Q1 2022, waarna het projectteam gestart is met de uitvoer van de activiteiten. De voorbereidingen voor de aanbesteding lopen en het updaten van de content is gestart. De verwachting is dat de website in Q4-2022 wordt opgeleverd. Beide kredieten zijn voor de ontwikkeling van het CMS.