2. Investeringsprognose 2023 - 2027

2. Investeringsprognose 2023 - 2027

Terug naar navigatie - Investeringsprognose

In de vastgestelde begroting 2022 e.v. zijn de kapitaallasten van de investeringsprognose opgenomen.
Door allerlei oorzaken kunnen de investeringen zijn aangepast. Te denken valt aan: aangepaste ramingen (indexeringen), ramingen zijn concreter gemaakt (o.b.v. voortschrijdend inzicht), investeringen vanuit lopend jaar 2022 zijn doorgeschoven (om diverse redenen) e.d.

In de tabellen is in de kolom “Status” aangegeven of dat de investeringen ongewijzigd zijn (ten opzichte van eerder vastgestelde prognose), nieuw zijn opgenomen of het aanpassingen betreft qua ramingen hetzij verschuivingen in de tijd.

De financiële effecten van deze mutaties en de toelichtingen zijn -indien van toepassing- op ieder afzonderlijk programma toegelicht. Deze investeringsprognose vervangt de reeds vastgestelde uit de programmabegroting

Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. / Afschr. Nota
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch. termijn waarderen
2023 2024 2025 2026 2027 nut en afschrijven
Thema 2. Wegen en verkeer
2 2.1 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Maatsch. 8 2.6.6
2 2.2 Aanhangstrooier Ongewijzigd 45.000 Maatsch. 12 2.6.4
2 2.3 Vervanging openbare verlichting 2023 Ongewijzigd 125.000 Maatsch. 25 2.4.21
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2024 Ongewijzigd 125.000 Maatsch. 25 2.4.21
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2025 Ongewijzigd 125.000 Maatsch. 25 2.4.21
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2026 Ongewijzigd 125.000 Maatsch. 25 2.4.21
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2027 Ongewijzigd 125.000 Maatsch. 25 2.4.21
2 2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023 Ongewijzigd 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2024 Ongewijzigd 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2025 Ongewijzigd 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2026 Ongewijzigd 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2027 Ongewijzigd 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.13 Wegen / rehabilitatie 2023 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.14 Wegen / rehabilitatie 2024 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.15 Wegen / rehabilitatie 2025 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.16 Wegen / rehabilitatie 2026 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.17 Wegen / rehabilitatie 2027 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.18 Verkeersreconstructies 2023 Ongewijzigd 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.19 Verkeersreconstructies 2024 Ongewijzigd 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.20 Verkeersreconstructies 2025 Ongewijzigd 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.21 Verkeersreconstructies 2026 Ongewijzigd 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.22 Verkeersreconstructies 2027 Ongewijzigd 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.23 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Ongewijzigd 95.000 Econ. 7 2.5.6
2 2.24 Veegmachine Ongewijzigd 175.000 Econ. 8 2.5.5
2 2.25 Gladheidbestrijding: rolbezems ( 2 stuks) Ongewijzigd 12.500 Econ. 8 2.6.6
Totaal thema 2. Wegen en verkeer 471.000 500.000 725.000 455.000 467.500
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2023 Ongewijzigd 171.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2024 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2025 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2026 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2027 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen 171.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema 4. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Ongewijzigd 370.400 Econ. 60 2.4.6
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ. 60 2.4.6
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Ongewijzigd 754.000 Econ. 60 2.4.6
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ. 60 2.4.6
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Ongewijzigd 100.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster) Ongewijzigd 196.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Ongewijzigd 645.120 Econ. 60 2.4.6
2 4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat) Ongewijzigd 857.808 Econ. 60 2.4.6
2 4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Ongewijzigd 470.400 Econ. 60 2.4.6
2 4.8 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Ongewijzigd 2.351.200 Econ. 60 2.4.6
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100 Econ. 60 2.4.6
2 4.9 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Ongewijzigd 440.858 Econ. 60 2.4.6
2 4.10 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Ongewijzigd 100.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.11 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Ongewijzigd 98.560 Econ. 60 2.4.6
2 4.12 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Ongewijzigd 376.320 Econ. 60 2.4.6
2 4.13 Rioolontstopper Ongewijzigd 70.000 Econ. 10 2.5.4
2 4.14 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Ongewijzigd 208.656 Econ. 60 2.4.6
2 4.15 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Ongewijzigd 1.641.214 Econ. 60 2.4.6
2 4.16 Maatregelen kern Made (Den Deel) Ongewijzigd 185.472 Econ. 60 2.4.6
2 4.17 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Ongewijzigd 167.328 Econ. 60 2.4.6
2 4.18 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Ongewijzigd 430.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.19 Vervanging Riolering Kruissttraat Lage Zwaluwe Ongewijzigd 492.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.20 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe Ongewijzigd 140.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.21 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden Ongewijzigd 1.685.000 Econ. 60 2.4.6
Totaal thema 4. Water 3.894.128 3.631.038 2.632.670 2.317.000 -
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 4.536.128 4.246.038 3.472.670 2.887.000 582.500
Thema 1. Versterken vrijetijdseconomie
Totaal thema 1. Versterken vrijetijdseconomie - - - - -
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie 0 0 0 0 0
Thema 1. Opgroeien en opvoeden
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Ongewijzigd 5.277.500 Econ. 40 2.3.1
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden 5.277.500 - - - -
Thema 4. Sport en bewegen
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos Ongewijzigd 54.000 Econ. 30 2.4.23
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek Naar 2022 - Econ. 15 2.4.24
4 4.3 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Gedeeltelijk naar 2022 42.500 Econ. 15 2.4.25
4 4.4 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Ongewijzigd 41.000 Econ. 30 2.4.23
4 4.6 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Ongewijzigd 200.000 Econ. 15 2.4.24
4 4.7 Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg Ongewijzigd 35.000 Econ. 15 2.4.24
Totaal thema 4. Sport en bewegen 54.000 42.500 241.000 - 35.000
Thema 5. Sociaal culturele accommodaties
Totaal thema 5. Sociaal culturele accommodaties - - - - -
Totaal Programma 4. Sociaal domein 5.331.500 42.500 241.000 0 35.000
Investeringsprognose 2023 - 2027
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. / Afschr. Nota
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch. termijn waarderen
2023 2024 2025 2026 2027 nut en afschrijven
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar Doorgeschoven van 2023 naar 2024 20.151 Econ. 10 2.5.4
B B.2 Hakselaar Doorgeschoven van 2023 naar 2024 35.264 Econ. 10 2.5.4
B B.3 Tractor Doorgeschoven van 2023 naar 2024 65.000 Econ. 10 2.5.4
B B.4 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ. 7 2.5.9
B B.5 Shovel werf Ongewijzigd 65.000 Econ. 7 2.5.11
B B.6 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000 Econ. 7 2.5.10
B B.7 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 22.000 Econ. 20 2.6.14
B B.8 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000 Econ. 7 2.5.10
B B.9 Bus enkelcabine (2 stuks) Ongewijzigd 125.000 Econ. 7 2.5.9
B B.10 Tractor Ongewijzigd 55.000 Econ. 10 2.5.4
Totaal Tractie en gereedschappen - 286.659 - 322.000 415.000
Totaal Bedrijfsvoering 0 286.659 0 322.000 415.000
Gemeentehuis
Totaal Gemeentehuis - - - - -
ICT: vervanging hardware
O O1 AO-printer (omg.verg) Doorgeschoven van 2023 naar 2024 25.188 Econ. 5 2.6.13
O O2 Tablets medewerkers & college Ongewijzigd 30.226 Econ. 4 2.7.7
O O3 Vervanging technische infrastructuur Ongewijzigd 178.334 Econ. 5 2.6.13
Totaal ICT: vervanging hardware - 233.749 - - -
ICT: vervanging software
O O4 Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Ongewijzigd 125.741 Econ. 5 2.7.6.
O O5 n/wro/DURP Ongewijzigd 30.554 Econ. 5 2.7.6.
O O6 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211 Econ. 5 2.7.6.
O O7 Procesbeschrijvingen (workflow) Ongewijzigd 70.528 Econ. 5 2.7.6.
O O8 Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) Ongewijzigd 131.484 Econ. 5 2.7.6.
O O9 Sportaccommodaties HTA Ongewijzigd 15.113 Econ. 5 2.7.6.
O O10 TIM (tijdregistratie) Ongewijzigd 25.188 Econ. 5 2.7.6.
O O11 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528 Econ. 5 2.7.6.
O O12 Softwarepakket Burgerzaken Cipers Ongewijzigd 70.528 Econ. 5 2.7.6.
O O13 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ. 5 2.7.6.
O O14 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ. 5 2.7.6.
O O15 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ. 5 2.7.6.
O O16 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000 Econ. 5 2.7.6.
O O17 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Ongewijzigd 37.783 Econ. 5 2.7.6.
O O18 SmartDocuments (sjablonen) Ongewijzigd 16.121 Econ. 5 2.7.6.
O O19 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Ongewijzigd 138.537 Econ. 5 2.7.6.
O O20 Inrichting bedrijvenloket Ongewijzigd 20.000 Econ. 5 2.7.6.
Totaal I&A Software 28.211 151.082 724.854 206.169 -
Totaal Overhead 28.211 384.831 724.854 206.169 0
Totaal Investeringen 9.895.839 4.960.027 4.438.524 3.415.169 1.032.500

Toelichting investeringen 2023

Programma 2 Openbare ruimte
2.1 Sneeuwploeg (2 stuks)
De sneeuwploegen zijn technisch afgeschreven. Vandaar dat we deze vervangen.

2.3 Vervanging openbare verlichting 2023
Van het vervangingsplan van 2022 schuiven de Nieuwstraat Made (tussen Raadhuisplein en Den Deel, SON-lampen) en Zeggelaan Terheijden (SOX-lampen) door. De Zeggelaan omdat de vervanging van de verlichting onderdeel is van een groter project dat in 2023 in uitvoering gaat. Voor de Nieuwstraat is het plan dezelfde verlichting te plaatsen als in de Marktstraat, zodat in het centrum van Made (zoals vastgelegd in het centrumplan) overal dezelfde verlichting staat. Deze verlichting is echter niet goedkoop: de kosten voor de Nieuwstraat zijn geraamd op € 70.000. Dit is kortom een flinke aanslag op het budget. Dit paste niet in het budget.

2.8 Vergroten burgertevredenheid 2023
Dit jaar richting we ons op Lage Zwaluwe voor het vergroten van de burgertevredenheid.

2.13 Wegen / rehabilitatie 2023
Voor dit jaar staat enkel een bijdrage aan het project Molenstraat (Terheijden, centrumroute) op de planning. Mogelijk volgen nog nieuwe werken uit de weginspectie. Die is nog in uitvoering waardoor de resultaten nog niet beschikbaar zijn.

2.18 Verkeersreconstructies 2023
Zoals elk jaar maken we ook dit jaar een verkeersmaatregelennota waaruit kleine verkeersmaatregelen volgen. Input hiervoor vormen de verkeerstellingen die in heel 2022 worden uitgevoerd.

4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging / ambitieniveau
Dit project omhelst het vervangen en aanpassen van het rioolstelsel zodat het voldoet aan de ambitie Bui 9 conform het WRP. We zijn gestart met het maken van het  functionele ontwerp van het nieuwe rioolstelsel. In de 2e helft van 2022 zal er worden gestart met het besteksgereed maken van het werk. De maatregelen worden samen met de maatregelen Kern Made (Schoolstraat en Dreef) en Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijkenstraat) als 1 project middels een bouwteam in de markt gezet. Dit omdat het gehele gebied riool technisch gezien aan elkaar gekoppeld is. Op welke locatie we gaan starten is nu nog niet bekend, maar we plannen de werkzaamheden zo dat deze zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. De verwachting is dat we in het 3e kwartaal van 2023 kunnen starten met de werkzaamheden.

 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging / ambitieniveau 
Dit project omhelst het vervangen en aanpassen van het rioolstelsel zodat het voldoet aan de ambitie Bui 9 conform het WRP. We zijn gestart met het maken van het  functionele ontwerp van het nieuwe rioolstelsel. In de 2e helft van 2022 zal er worden gestart met het besteksgereed maken van het werk. De maatregelen worden samen met de maatregelen Kern Made (Stationstraat) en Maatregelen kern Made (Patronaatstraat/Lucia Eijkenstraat) als 1 project middels een bouwteam in de markt gezet. Dit omdat het gehele gebied riool technisch gezien aan elkaar gekoppeld is. Op welke locatie we gaan starten is nu nog niet bekend, maar we plannen de werkzaamheden zo dat deze zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.  De verwachting is dat we in het 3e kwartaal van 2023 kunnen starten met de werkzaamheden.

4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) 
Het betreft het vervangen en afkoppelen van het gebied Fresiastraat / Geraniumstraat en omgeving. Na uitvoering voldoet het rioolstelsel aan bui 9 en is onderdeel van het afkoppelen van 5% zoals gesteld in het vigerend WRP. Dit project staat voor 2024 op het programma. Hiervoor worden in 2023 de voorbereidingen opgestart.

 4.4 Maatregelen kern Made (de Gijster)
Dit project omhelst het aanpassen van het rioolstelsel zodat het voldoet aan de ambitie Bui 9 conform het WRP. Het functionele ontwerp van het nieuwe rioolstelsel is bijna gereed. In de 2e helft van 2022 zal er worden gestart met het besteksgereed maken van het werk. Mits de benodigde kredieten beschikbaar zijn. De verwachting is dat we in het 2e kwartaal van 2023 kunnen starten met de werkzaamheden.

 4.5 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat)
Dit project omhelst het vervangen en aanpassen van het rioolstelsel zodat het voldoet aan de ambitie Bui 9 conform het WRP. We zijn gestart met het maken van het  functionele ontwerp van het nieuwe rioolstelsel. In de 2e helft van 2022 zal er worden gestart met het besteksgereed maken van het werk. De maatregelen worden samen met de maatregelen Kern Made (Stationstraat) en Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef) als 1 project middels een bouwteam in de markt gezet. Dit omdat het gehele gebied riool technisch gezien aan elkaar gekoppeld is. Op welke locatie we gaan starten is nu nog niet bekend, maar we plannen de werkzaamheden zo dat deze zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. De verwachting is dat we in het 3e kwartaal van 2023 kunnen starten met de werkzaamheden.

4.6 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkensstraat)
Dit project omhelst het vervangen en aanpassen van het rioolstelsel zodat het voldoet aan de ambitie Bui 9 conform het WRP. Het functionele ontwerp van het nieuwe rioolstelsel is bijna gereed. In de 2e helft van 2022 zal er worden gestart met het besteksgereed maken van het werk. Mits de benodigde kredieten beschikbaar zijn. De verwachting is dat we in het 3e kwartaal van 2023 kunnen starten met de werkzaamheden.

4.7 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)
Dit project omhelst het vervangen en aanpassen van het rioolstelsel zodat het voldoet aan de ambitie Bui 9 conform het WRP. Het functionele ontwerp van het nieuwe rioolstelsel is bijna gereed. In de 2e helft van 2022 zal er worden gestart met het besteksgereed maken van het werk. Mits de benodigde kredieten beschikbaar zijn. De verwachting is dat we in het 4e kwartaal van 2023 kunnen starten met de werkzaamheden.

Programma 4. Sociaal domein
1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool
Dit betreft de vervanging van de huidige Stuifhoekschool. Momenteel bevindt het krediet zich in de ontwerpfase waarvan de kosten worden gedekt door een voorbereidingskrediet. 

4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos
Krediet is in de investeringsprognose  opgenomen  o.b.v. technische afschrijvingstermijnen.  Uitvoering hiervan is afhankelijk van de werkelijke slijtage.

4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek
Krediet kan worden opgeheven, omdat vervanging niet nodig is. Bedrag wordt ingezet t.b.v. nieuw te vormen krediet Renovatie hoofdveld Madese Boys (2022).

Bedrijfsvoering / Overhead
O6 Klachten registratie (prevent)
Budget voor het herijken en bijbehorende vervanging of doorontwikkeling van onze functionaliteit voor de meldingen openbare ruimte. Aan de hand van de visie en plannen voor openbare werken, en de gewenste kanaalsturing op de diverse media, zal de herijking bepaald worden.