Overhead

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1
Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Overhead 2023 2024 2025 2026 2027
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Management en bestuursondersteuning
1 Vrijval budget Wet Open Overheid (WOO) 114 V
Huisvesting
2 Gemeentehuis: hogere energielasten 55- N 28- N 9- N 9- N 9- N
Automatisering
3 Omgevingswet: digitalisering (overschot jaar 2022) 54- N
4 Projectleider Ambitieplan (overschot jaar 2022) 50- N
Financiële administratie
5 Financieel Pakket: kosten server AS400, SAP, Pink 12- N 39- N 9- N 9- N 9- N
6 Lopende kredieten: mutatie kapitaallasten 54 V 54 V 54 V 54 V 54 V
Diversen per saldo 14- N 16- N 17- N 17- N 17- N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 17- N 29- N 19 V 18 V 18 V
Mutatie reserves
2 Algemene reserve 54 V
3 Algemene reserve 50 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 104 V - - - -
Totaal Overhead na dekking 87 V 29- N 19 V 18 V 18 V

Toelichting afwijkingen
Management en bestuursondersteuning 
1. Vrijval budget Wet Open Overheid (WOO)
Er waren meer implementatie activiteiten voorzien dan uiteindelijk nodig waren. Hierdoor ontstaat een voordeel.

Huisvesting
2. Gemeentehuis: hogere energielasten
De energieleverancier van de gemeente is in financiële problemen gekomen en heeft de tarieven ernstig moeten verhogen. Er wordt een nieuwe leverancier gezocht.
Daarnaast is het verbruik gestegen door een kapotte warmtepomp in combinatie met een verminderde opbrengst van de zonnepanelen.

Automatisering 
3. Omgevingswet: digitalisering (overschot jaar 2022)
Vanwege het opschuiven van de wettelijke invoeringsdatum Omgevingswet naar 1-1-2024 vindt een belangrijk deel van de werkzaamheden implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet plaats in 2023. Hiervoor wordt het per 31-12-2021 gereserveerde budget aangewend. De dekking vindt plaats door het onttrekken uit de reserve van de in 2021 gestorte implementatiekosten DSO. 

4. Projectleider Ambitieplan (overschot jaar 2022) 
In het kader van ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening onderdeel Procesoptimalisaties,  was in 2022 voorzien in de inhuur van een projectleider.
Door vertraging is dit doorgeschoven naar 2023. Dit gebeurd via een mutatie op de algemene reserve. 

Financiële administratie 
5. Financieel Pakket: kosten server AS400, SAP, Pink 
De verhoging in 2023 betreft indexering conform contractuele overeenkomst en de uitbreiding van licenties. De gemeente Breda heeft tijdig aangegeven dat AS-400 server wordt uit gefaseerd. Op deze server draait ons financiële systeem Civision Middelen.
Wij hebben in 2023 onvoldoende bezetting voor de uitfasering van Civision Middelen; ofwel naar de Cloud, ofwel vervangen door een ander systeem. Hierdoor krijgen we de gehele kosten van de hosting doorbelast, waar we deze eerder nog deelden met Breda.

Diverse
6. Lopende kredieten: mutatie kapitaallasten 
Zie bijlage 6 voor de kredietmutaties van de lopende kredieten voor het onderdeel overhead.

Terug naar navigatie - Lopende kredieten overhead
Tabel 6.2. Overzicht openstaande kredieten overhead
Nr. Omschrijving Jaar (van aanvang) Raming Mutatie VJN 2023 Raming incl. VJN 2023 Totaal Uitgaven Restant Projectfase Planning (afgerond in) Krediet afsluiten
Tractie en gereedschappen
B.1 Pickups (3 stuks) 2021 187.461 187.461 167.405 20.056 5. Realisatie Q1 2023
B.2 Bedrijfswagen Boa 2021 50.377 50.377 52.460 -2.083 5. Realisatie Q3 2022
B.3 Bestelauto 2021 30.226 30.226 - 30.226 1. Initiatief Q2 2023
B.4 bestelauto 2022 30.226 30.226 - 30.226 1. Initiatief Q2 2023
B.5 containers 2 stuks 2022 40.302 40.302 37.596 2.705 5. Realisatie Q1 2023
Totaal Tractie en gereedschappen 338.592 - 338.592 257.462 81.130
Totaal Bedrijfsvoering 338.592 - 338.592 257.462 81.130
Gemeentehuis
O.1 Verduurzaming gemeentehuis 2020 730.000 730.000 710.379 19.621 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2022
O.2 Lamellen (gemeentehuis) 2017 60.452 60.452 - 60.452 4. Voorbereiding Q2 2023
O.3 Meubilair (gemeentehuis) 2021 493.575 493.575 373.401 120.174 4. Voorbereiding Q2 2023
Totaal Gemeentehuis 1.284.027 - 1.284.027 1.083.780 200.247
ICT: vervanging hardware
O.4 A&O printer (omgevingsvergunning) 2014 25.341 25.341 21.292 4.049 5. Realisatie Q2 2023
O.5 Vervanging technische infrastructuur 2016 153.334 153.334 96.709 56.625 4. Voorbereiding Q2 2023
O.6 Presentatiefaciliteiten 2021 109.821 109.821 81.894 27.928 4. Voorbereiding Q2 2023
O.7 Devices 2021 87.226 87.226 33.560 53.666 5. Realisatie Q1 2023
O.8 Tablets Raad 2022 28.967 28.967 15.948 13.018 5. Realisatie Q4 2022
Totaal ICT: vervanging hardware 404.689 - 404.689 249.403 155.287
ICT: vervanging software
O.9 A1 Klantcontactsysteem 22/NJN 2022 33.249 - 33.249 6.040 27.209 1. Initiatief Q4 2023 Nee
O.10 A2a Digitaal samenwerken 09/08 2009 183.125 - 183.125 107.419 75.706 5. Realisatie Q3 2023 Nee
O.11 A2b Zaakgericht werken 21/00 2021 240.000 - 240.000 91.504 148.496 1. Initiatief Q2 2024 Nee
O.12 A4 Procesoptimalisatie 22/NJN 2022 96.724 - 96.724 - 96.724 1. Initiatief Q2 2024 Nee
O.13 A8 Mijn overheid berichtenbox 22/NJN 2017 65.000 - 65.000 - 65.000 1. Initiatief Q2 2024 Nee
O.14 A9 Cloudstrateg.en beleid inf.voorz 22NJ 2022 40.000 -25.848 14.152 14.152 0 2. Definitie Q2 2023 Ja
O.15 Website 22/NJN 2021 176.320 - 176.320 72.324 103.996 5. Realisatie Q4 2023 Nee
O.16 Tim (tijdregistratie) 2016 25.188 -25.188 - - - 1. Initiatief Q4 2023 Ja
O.17 software Civision.Middelen (web-publishing) 2017 131.484 - 131.484 17.136 114.348 1. Initiatief Q1 2025 Nee
O.18 Vastgoed informatiesysteem (GIS) 2017 125.741 -125.741 - - - 1. Initiatief Q4 2024 Ja
O.19 Publ geg.krt website 2017 15.000 -9.629 5.371 5.371 -0 4. Voorbereiding Q4 2022 Ja
O.20 SSO-software 2017 30.000 - 30.000 9.511 20.489 5. Realisatie Q4 2023 Nee
O.21 Digitalisering dossiers soza 2018 237.600 - 237.600 127.037 110.563 5. Realisatie Q3 2023 Nee
O.22 Sportaccommodatie HTA 2019 15.113 -15.113 - - - 1. Initiatief Q4 2023 Ja
O.23 Gegevensmagazijn /-makelaar 2019 70.528 -70.528 - - - 1. Initiatief Q4 2024 Ja
O.24 Softwarepakket Burgerzaken Cipers 2019 70.528 - 70.528 26.723 43.805 5. Realisatie Q4 2023 Nee
O.25 JCC klantbegeleidingssysteem 2021 30.226 -30.226 0 - 0 1. Initiatief Q4 2023 Ja
O.26 Personeelsinformatiesysteem 2021 35.264 - 35.264 - 35.264 1. Initiatief Q4 2023 Nee
O.27 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 2021 201.507 - 201.507 - 201.507 1. Initiatief Q1 2025 Nee
O.28 Planon (incl. helpdesk) 2022 40.302 - 40.302 9.822 30.480 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
O.29 Ondersteuning iRAP 2022 181.131 - 181.131 129.012 52.119 5. Realisatie Q2 2023 Nee
O.30 Cloud migratie Corsa 22/NJN 2022 60.120 - 60.120 52.476 7.645 5. Realisatie Q2 2023 Nee
Totaal ICT: vervanging software 2.104.150 -302.273 1.801.877 668.528 1.133.349
Totaal Overhead 3.792.866 -319.340 3.473.526 2.001.711 1.471.815 -

Toelichting 

B3. / B4. Bestelauto's
De huidige techniek is zover dat we deze kunnen vervangen voor elektrische bestelauto's. De batterijen zijn zo sterk dat er een aanhanger achter kan en bij normaal gebruik 280 kilometer kunnen rijden op één acculading. De aanschaf is duurder, maar we kiezen ervoor om zoveel als mogelijk co2 neutraal te zijn met ons wagenpark.

Terug naar navigatie - Investeringsprognose overhead
Investeringsprognose 2024 - 2028
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest.
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag
2024 2025 2026 2027 2028
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar Ongewijzigd 20.151
B B.2 Hakselaar Ongewijzigd 35.264
B B.3 Tractor Ongewijzigd 65.000
B B.4 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244
B B.5 Shovel werf Ongewijzigd 65.000
B B.6 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000
B B.7 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 22.000
B B.8 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000
B B.9 Bus enkelcabine (2 stuks) Ongewijzigd 125.000
B B.10 Tractor Ongewijzigd 55.000
B B.11 Aanhangkar Ongewijzigd 5.000
B B.12 Shovel milieustraat Ongewijzigd 50.000
B B.13 Boa voertuig Ongewijzigd 52.000
B B.14 Pickups (3 stuks) Ongewijzigd 135.000
B B.15 Vrachtwagens met laadkraan klein (2 stuks) Ongewijzigd 160.000
B B.16 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 22.000
Totaal Tractie en gereedschappen 286.659 - 322.000 415.000 424.000
Totaal Bedrijfsvoering 286.659 0 322.000 415.000 424.000
Gemeentehuis
vervangingsinvestering
O O1 Verbeteren binnenklimaat Ongewijzigd 83.005
O O2 Aanpassing werkplek-arbo Ongewijzigd 197.169
O O3 Herinrichting omgeving Vervallen in 2027 ( 955.679)
O O4 Vervangen koffie corners Nieuw 80.000
Totaal Gemeentehuis 80.000 280.173 - - -
ICT: vervanging hardware
O O5 Devices Ongewijzigd 87.226
O O6 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188
O O7 Vervanging technische infrastructuur Verplaatst van 2026 naar 2028 178.334
O O8 Tablets raad Ongewijzigd 28.967
O O9 Scanner Ongewijzigd 12.594
O O10 Smartboards Vervallen in 2026 (10.075)
O O11 Presentatiefacilliteiten Ongewijzigd 109.821
Totaal ICT: vervanging hardware - 87.226 66.749 109.821 178.334
ICT: vervanging software
O O12 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000
O O13 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211
O O12 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000
O O14 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000
O O15 n/wro/DURP Ongewijzigd 30.554
O O16 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528
O O12 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000
O O17 Sportaccommodaties HTA Ongewijzigd 15.113
O O18 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Ongewijzigd 37.783
O O19 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Ongewijzigd 138.537
O O20 Inrichting bedrijvenloket Ongewijzigd 20.000
O O21 Mijn Overheid berichtenbox Ongewijzigd 10.000
O O22 Mijn Overheid lopende zaken Ongewijzigd 15.000
Totaal I&A Software 50.000 258.211 151.082 236.433 -
Totaal Overhead 130.000 625.610 217.831 346.254 178.334

Toelichting investeringsprognose

O.3 Herinrichting omgeving
Deze beoogde uitgave had betrekking op een situatie waarin een verbouwing van het gemeentehuis en herinrichting van de omgeving in 2007 na 20 jaar in 2026 volledig afgeschreven zal zijn. In de begroting 2023 was in 2027 ruimte gecreëerd voor een nieuwe investering. Nadere beoordeling van deze investering heeft uitgewezen dat er geen plannen zijn voor een grote verbouwing. Onderhoudstechnische zaken van de omgeving van het gemeentehuis zijn opgenomen in de reguliere budgetten. 

O.4 Vervangen Koffiecorners
 Tijdens de verbouwing van 2006-2007 van het Gemeentehuis zijn er een 5-tal koffie corners geplaatst. Deze koffie corners zijn inmiddels economisch- en technisch afgeschreven. Diverse meubels hebben namelijk waterschade. Daarbij past het esthetisch gezien niet (meer) binnen het nieuwe ontwerp en sluiten de functionaliteiten die in de koffie corner zitten niet aan bij de wensen van het huidige werkplek concept. Om twee voorbeelden te noemen: er zijn geen gescheiden afvalbakken en de inhammen aan de achterkant die ooit bedoeld waren voor de printers hebben geen functie meer sinds de printers gecentraliseerd zijn. Er is naar de mogelijkheid gekeken om het bestaande meubel te hergebruiken/herindelen, echter was de technische staat van de meubels zodanig slecht dat dit geen duurzame optie bleek. Met het verkrijgen van het krediet willen we nieuwe koffiecorners neerzetten die aansluiten bij het nieuwe ontwerp en de volgende functionaliteiten hebben: gescheiden afvalstation, flex-lockers, koffieapparaat, opslag voor bijv. kantoorartikelen, koelkast.