6. Overzicht lopende kredieten

6. Overzicht lopende kredieten

Terug naar navigatie - Afschrijvingstermijnen investeringen
Nr. Omschrijving Jaar (van aanvang) Raming Mutatie VJN 2023 Raming incl. VJN 2023 Totaal Uitgaven Restant Projectfase Planning (afgerond in) Krediet afsluiten
Thema Natuur en Groen
1.1 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkje 2020 150.000 - 150.000 134.456 15.544 5. Realisatie Q2 2023 Nee
1.2 Renovatie openbaar groen 2021 2021 145.000 - 145.000 135.097 9.903 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023 Nee
1.3 Renovatie openbaar groen 2022 2022 171.000 - 171.000 156.658 14.342 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023 Nee
1.4 Renovatie openbaar groen 2023 2023 171.000 48.017 219.017 31.237 187.780 5. Realisatie Q1 2024 Nee
1.5 Alternatief omranding Zilverlindes Markstraat Made (CA) 2023 40.000 - 40.000 - 40.000 2. Definitie Q4 2023 Nee
Totaal thema Natuur en Groen 677.000 48.017 725.017 457.448 267.569
Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte
2.1 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made 2020 800.000 30.430 830.430 830.430 0 6. Nazorg-, en overdracht Q1 2023 Ja
2.2 Aansluiting Zoutendijk / Horrenhilsedijk 2018 850.000 - 850.000 356.458 493.542 3. Ontwerp Q4 2024 Nee
2.3 Aankoop grond Zoutendijk 2018 95.000 - 95.000 7.593 87.408 3. Ontwerp Q1 2023 Nee
2.4 Rode loperroute 2019 750.000 250.000 1.000.000 813.623 186.377 5. Realisatie Q1 2023 Nee
2.5 Wegen: rehabiliatie (inclusief Witteweg) 2021 467.000 - 467.000 452.139 14.861 6. Nazorg-, en overdracht Q3 2023 Nee
2.6 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Biesboschweg 2021 200.000 - 200.000 148.479 51.521 5. Realisatie Q1 2024 Nee
2.7 Vergroten burgertevredenheid 2021 2021 90.000 -126 89.874 89.874 - 6. Nazorg-, en overdracht Q1 2023 Ja
2.8 Wegen / rehabiliatie 2022 2022 202.000 - 202.000 124.308 77.692 5. Realisatie Q4 2023 Nee
2.9 Wegen / rehabiliatie 2023 2023 202.000 - 202.000 3.784 198.216 4. Voorbereiding Q1 2024 Nee
2.10 Herinrichting havenplein Terheijden (CA) 2023 450.000 - 450.000 - 450.000 3. Ontwerp Q1 2025 Nee
2.11 Dijkverzwaring Terheijden: nieuwe wandelpaden 2023 88.200 - 88.200 - 88.200 1. Initiatief Q4 2023 Nee
2.12 Centrumplan Made 2016 2.940.000 - 2.940.000 2.713.021 226.979 3. Ontwerp Q1 2025 Nee
2.13 Verkeersveilig Crullaan (minimale variant) 2020 744.000 778 744.778 744.778 - 6. Nazorg-, en overdracht Q1 2023 Ja
2.14 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) 2020 935.000 - 935.000 -7.235 942.235 3. Ontwerp Q1 2024 Nee
2.15 Verkeersreconstructies 2021 2021 38.000 19.583 57.583 57.583 - 6. Nazorg-, en overdracht Q1 2023 Ja
2.16 Verkeersreconstructies 2023 2023 38.000 -19.583 18.417 15.965 2.452 5. Realisatie Q2 2023 Nee
2.17 Verkeersreconstructies extra uit CA 2023 2023 100.000 - 100.000 - 100.000 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
2.18 Aanleg sport- en schoolroutes (verkeersveiligheid) (CA) 2023 260.000 - 260.000 - 260.000 2. Definitie Q1 2024 Nee
2.19 Haven Terheijden: vervanging beschoeiing 2017 60.000 - 60.000 - 60.000 3. Ontwerp Q3 2024 Nee
2.20 Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) (CA) 2020 268.000 - 268.000 74.002 193.998 3. Ontwerp Q1 2024 Nee
2.21 Aanbrengen brug de Schans 2020 100.000 - 100.000 - 100.000 3. Ontwerp Q1 2024 Nee
2.22 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger 2022 16.500 -1.813 14.687 14.687 - 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023 Ja
2.23 Sneeuwploeg 2st 22/NJN 2022 16.000 - 16.000 - 16.000 5. Realisatie Q3 2023 Nee
2.24 Vervanging openbare verlichting 2022 2022 125.000 - 125.000 118.365 6.635 5. Realisatie Q2 2023 Nee
2.25 Vervanging openbare verlichting 2023 2023 125.000 - 125.000 53.497 71.503 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
2.26 Vergroten burgertevredenheid 2022 2022 90.000 - 90.000 9.439 80.561 3. Ontwerp Q3 2023 Nee
2.27 Vergroten burgertevredenheid 2023 2023 90.000 - 90.000 - 90.000 2. Definitie Q1 2024 Nee
2.28 Civiele werken buiten projectgeb. Romboutsstr Made 2021 117.750 - 117.750 63.013 54.737 5. Realisatie Q4 2023 Nee
2.29 Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat te Made (CA): voorbereiding 2023 - 50.000 50.000 - 50.000 1. Initiatief Q4 2023 Nee
Totaal thema Verkeer en inrichting openbare ruimte 10.257.450 329.269 10.586.719 6.683.802 3.902.918
Thema Water
3.1 Bijdrage damwand haven Terheijden 2022 171.000 - 171.000 - 171.000 4. Voorbereiding Q1 2024 Nee
3.2 Baggeren stedelijk water 2014 331.000 350.000 681.000 238.889 442.111 5. Realisatie Q4 2023 Nee
3.3 Waterornament Dorpsplein 2022 75.000 - 75.000 9.948 65.052 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
3.4 Waterornament Nieuwstraat 2022 75.000 - 75.000 - 75.000 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
3.5 Rioolvervanging Burg. van Campenhoutstraat / Boerenhoekstraat 2018 1.884.000 - 1.884.000 959.420 924.580 5. Realisatie Q2 2023 Nee
3.6 Maatregelen kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegaalstraat) 2021 727.000 300.000 1.027.000 2.923 1.024.078 5. Realisatie Q2 2024 Nee
3.7 Maatregelen kern Made uitvoering: ambitieniveau (Nachtegaalstraat) 2021 120.200 - 120.200 - 120.200 5. Realisatie Q2 2024 Nee
3.8 Maatregelen kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat) 2021 905.000 230.000 1.135.000 113.452 1.021.549 5. Realisatie Q2 2024 Nee
3.9 Maatregelen kern L.Zw:uitvoering: ambitieniveau (Griendwerkerstraat) 2021 277.500 - 277.500 - 277.500 5. Realisatie Q2 2024 Nee
3.10 Maatregelen gebied OHD (uitvoering) 2021 270.000 - 270.000 268.707 1.293 5. Realisatie Q2 2023 Nee
3.11 Maatregelen kern Thd: voorbereiding (Molenstraat) 2021 100.000 - 100.000 8.196 91.804 3. Ontwerp Q1 2025 Nee
3.12 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) verv. 2023 370.400 -370.400 - - - N.v.t. Ja
3.13 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) ambitieniveau 2023 466.200 -466.200 - -63.491 63.491 3. Ontwerp N.v.t. Nee
3.14 Maatregelen kern Made (Schoolstraat,Dreef): verv. 2023 754.000 - 754.000 - 754.000 2. Definitie Q3 2026 Nee
3.15 Maatregelen kern Made (Schoolstraat,Dreef) ambitieniveau 2023 34.200 - 34.200 - 34.200 2. Definitie Q3 2026 Nee
3.16 Maatregelen kern Made voorbereiding (Fresia- Ger.str) 2023 100.000 - 100.000 - 100.000 2. Definitie Q4 2024 Nee
3.17 Maatregelen kern Made (de Gijster) 2023 196.000 331.000 527.000 - 527.000 2. Definitie Q4 2024 Nee
3.18 Maatregelen kern Made (Patronaatstr L.Eijckenst) 2023 645.120 -645.120 - - - N.v.t. Ja
3.19 Maatregelen kern Made (Meidoornln Hoefkensstr) 2023 857.808 265.000 1.122.808 - 1.122.808 2. Definitie Q4 2024 Nee
3.20 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat eo) 2023 470.400 358.000 828.400 8.353 820.047 2. Definitie Q4 2024 Nee
3.21 Maatregelen kern Made: voorbereiding Stationsstraat 2020 100.000 - 100.000 15.484 84.516 2. Definitie Q1 2025 Nee
3.22 Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr. 2020 154.560 35.000 189.560 - 189.560 5. Realisatie Q2 2024 Nee
3.23 Rioolvervanging Kerkstraat Made 2018 608.464 - 608.464 113.115 495.349 3. Ontwerp Q1 2025 Nee
3.24 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen 2020 100.000 - 100.000 42.388 57.612 5. Realisatie Q2 2023 Nee
3.25 Ambitieniveau WRP 2018 487.667 - 487.667 21.440 466.227 5. Realisatie Q4 2026 Nee
3.26 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging 2022 1.200.000 - 1.200.000 - 1.200.000 3. Ontwerp Q1 2024 Nee
3.27 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 2022 150.000 - 150.000 - 150.000 3. Ontwerp Q1 2024 Nee
3.28 Aanpassing persleiding (BP De Schakel Drimmelen) 2023 - 163.150 163.150 - 163.150 3. Ontwerp Q4 2024 Nee
Totaal thema Water 11.630.519 550.430 12.180.949 1.738.822 10.442.127
Totaal programma 2 22.564.969 927.716 23.492.685 8.880.072 14.612.614
Thema Woningbouw en ruimte
1.1 Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied 2021 95.000 - 95.000 64.782 30.218 3. Ontwerp Q2 2025 Nee
Totaal thema Woningbouw en ruimte 95.000 - 95.000 64.782 30.218 -
Thema Economie, recreatie en toerisme
3.1 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) 2018 105.060 16.408 121.468 121.468 - 6. Nazorg-, en overdracht Q1 2023 Ja
3.2 Voetgangers- veerverbinding Drimmelen 2019 150.000 - 150.000 3.088 146.913 2. Definitie 2024/2025 Nee
3.3 Vervanging stroomkasten 2021 150.000 - 150.000 14.943 135.057 4. Voorbereiding Q2 2024 Nee
3.4 Verlengen fietspad Beverpad (fase 3) 2022 312.000 - 312.000 2.296 309.705 3. Ontwerp Q4 2023 Nee
3.5 Haven Lage Zwaluwe 2022 184.271 - 184.271 98 184.173 3. Ontwerp Q2 2024 Nee
Totaal thema Economie, recreatie en toerisme 901.331 16.408 917.739 141.892 775.847
Totaal programma 3 996.331 16.408 1.012.739 206.674 806.064
Thema Sociale structuur, sport en zorg
4.1 Aankoop sporthal de Rietgors 2023 660.000 - 660.000 - 660.000 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023 Nee
4.2 Investering in Frisse scholen - 2023 (CA) 2023 125.000 - 125.000 - 125.000 4. Voorbereiding Q4 2026 Nee
4.3 Voorbereidingskrediet Stuifhoek 2020 140.000 250.000 390.000 106.924 283.076 4. Voorbereiding Q4 2024 Nee
4.4 Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad 2018 3.627.152 - 3.627.152 3.626.192 960 6. Nazorg-, en overdracht Q4 2023 Nee
4.5 LED verlichting buitensport 2022 250.000 - 250.000 14.730 235.270 5. Realisatie Q3 2023 Nee
4.6 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart 2022 76.500 - 76.500 - 76.500 1. Initiatief Q1 2024 Nee
4.7 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch 2021 12.000 42.000 54.000 - 54.000 1. Initiatief Q2 2024 Nee
4.8 Renov. toplaag grasveld A Moerbos 2023 54.000 6.000 60.000 - 60.000 3. Ontwerp Q2 2023 Nee
4.9 Trapveldje Hooge Zwaluwe 2021 154.755 - 154.755 11.630 143.125 4. Voorbereiding Q3 2023 Nee
4.10 Pumptrackbaan 2022 119.497 5.503 125.000 - 125.000 3. Ontwerp Q2 2023 Nee
4.11 Soc cult dorpshart investering kerk 2022 3.000.000 - 3.000.000 - 3.000.000 3. Ontwerp Q2 2024 Nee
4.12 Soc cult dorpshart verzinkbaar podium 2022 60.000 - 60.000 - 60.000 3. Ontwerp Q2 2024 Nee
4.13 Soc cult dorpshart bibliotheek 2022 312.500 - 312.500 312.500 - 3. Ontwerp Q2 2024 Nee
4.14 Soc cult dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting 2022 462.000 570.000 1.032.000 - 1.032.000 3. Ontwerp Q2 2024 Nee
4.15 Renovatie toplaag grasveld 3 Madese Boys 2023 - 35.000 35.000 - 35.000 4. Voorbereiding Q3 2023 Nee
Totaal thema Sociale structuur, sport en zorg 9.053.404 908.503 9.961.907 4.071.977 5.889.931
Totaal programma 4 9.053.404 908.503 9.961.907 4.071.977 5.889.931
Tractie en gereedschappen
B.1 Pickups (3 stuks) 2021 187.461 - 187.461 167.405 20.056 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023 Nee
B.2 Bedrijfswagen Boa 2021 50.377 2.083 52.460 52.460 - 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023 Ja
B.3 Bestelauto 2021 30.226 17.000 47.226 - 47.226 1. Initiatief Q4 2023 Nee
B.4 bestelauto 2022 30.226 17.000 47.226 - 47.226 1. Initiatief Q4 2023 Nee
B.5 containers 2 stuks 2022 40.302 - 40.302 37.596 2.705 5. Realisatie Q3 2023 Nee
Totaal Tractie en gereedschappen 338.592 36.083 374.675 257.462 117.213
Totaal Bedrijfsvoering 338.592 36.083 374.675 257.462 117.213
Gemeentehuis
O.1 Verduurzaming gemeentehuis 2020 730.000 - 730.000 710.379 19.621 6. Nazorg-, en overdracht Q3 2023 Nee
O.2 Lamellen (gemeentehuis) 2017 60.452 - 60.452 - 60.452 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
O.3 Meubilair (gemeentehuis) 2021 493.575 - 493.575 373.401 120.174 5. Realisatie Q3 2023 Nee
Totaal Gemeentehuis 1.284.027 - 1.284.027 1.083.780 200.247
ICT: vervanging hardware
O.4 A&O printer (omgevingsvergunning) 2014 25.341 -4.049 21.292 21.292 0 6. Nazorg-, en overdracht Q2 2023 Ja
O.5 Vervanging technische infrastructuur 2016 153.334 - 153.334 96.709 56.625 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
O.6 Presentatiefaciliteiten 2021 109.821 - 109.821 81.894 27.928 5. Realisatie Q3 2023 Nee
O.7 Devices 2021 87.226 - 87.226 33.560 53.666 5. Realisatie Q2 2023 Nee
O.8 Tablets Raad 2022 28.967 -13.018 15.949 15.948 0 6. Nazorg-, en overdracht Q4 2022 Ja
Totaal ICT: vervanging hardware 404.689 -17.067 387.622 249.403 138.220
ICT: vervanging software
O.9 A1 Klantcontactsysteem 22/NJN 2022 33.249 - 33.249 6.040 27.209 1. Initiatief Q4 2023 Nee
O.10 A2a Digitaal samenwerken 09/08 2009 183.125 - 183.125 107.419 75.706 5. Realisatie Q3 2023 Nee
O.11 A2b Zaakgericht werken 21/00 2021 240.000 - 240.000 91.504 148.496 1. Initiatief Q2 2024 Nee
O.12 A4 Procesoptimalisatie 22/NJN 2022 96.724 - 96.724 - 96.724 1. Initiatief Q2 2024 Nee
O.13 A8 Mijn overheid berichtenbox 22/NJN 2017 65.000 - 65.000 - 65.000 1. Initiatief Q2 2024 Nee
O.14 A9 Cloudstrateg.en beleid inf.voorz 22NJ 2022 40.000 -25.848 14.152 14.152 0 2. Definitie Q2 2023 Ja
O.15 Website 22/NJN 2021 176.320 - 176.320 72.324 103.996 5. Realisatie Q4 2023 Nee
O.16 Tim (tijdregistratie) 2016 25.188 -25.188 - - - 1. Initiatief Q4 2023 Ja
O.17 software Civision.Middelen (web-publishing) 2017 131.484 - 131.484 17.136 114.348 1. Initiatief Q1 2025 Nee
O.18 Vastgoed informatiesysteem (GIS) 2017 125.741 -125.741 - - - 1. Initiatief Q4 2024 Ja
O.19 Publ geg.krt website 2017 15.000 -9.629 5.371 5.371 -0 4. Voorbereiding Q4 2022 Ja
O.20 SSO-software 2017 30.000 - 30.000 9.511 20.489 5. Realisatie Q4 2023 Nee
O.21 Digitalisering dossiers soza 2018 237.600 - 237.600 127.037 110.563 5. Realisatie Q2 2023 Nee
O.22 Sportaccommodatie HTA 2019 15.113 -15.113 - - - 1. Initiatief Q4 2023 Ja
O.23 Gegevensmagazijn /-makelaar 2019 70.528 -70.528 - - - 1. Initiatief Q4 2024 Ja
O.24 Softwarepakket Burgerzaken Cipers 2019 70.528 - 70.528 26.723 43.805 5. Realisatie Q4 2023 Nee
O.25 JCC klantbegeleidingssysteem 2021 30.226 -30.226 0 - 0 1. Initiatief Q4 2023 Ja
O.26 Personeelsinformatiesysteem 2021 35.264 - 35.264 - 35.264 1. Initiatief Q4 2023 Nee
O.27 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 2021 201.507 - 201.507 - 201.507 1. Initiatief Q1 2025 Nee
O.28 Planon (incl. helpdesk) 2022 40.302 - 40.302 9.822 30.480 4. Voorbereiding Q4 2023 Nee
O.29 Ondersteuning iRAP 2022 181.131 - 181.131 129.012 52.119 5. Realisatie Q2 2023 Nee
O.30 Cloud migratie Corsa 22/NJN 2022 60.120 - 60.120 52.476 7.645 5. Realisatie Q2 2023 Nee
Totaal ICT: vervanging software 2.104.150 -302.273 1.801.877 668.528 1.133.349
Totaal Overhead 3.792.866 -319.340 3.473.526 2.001.711 1.471.815
Totaal kredieten 2023 36.746.162 1.569.370 38.315.532 15.417.895 22.897.637

Toelichting kredietmutaties

Programma 2
1.4 Renovatie openbaar groen 2023
Verhoging vanwege prijsstijging CBS-GWW (Grond- Weg en Waterbouw).

2.1 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made
We richtten in overleg met de bewoners de Drimmelenseweg - Sluizeweg in tot een 30 km weg. De aannemer leverde de werkzaamheden eind november 2022 op. In de ondergrond troffen we een soort gebonden fundering aan. Hiervan hebben we een deel ontgraven/ gemengd in de ondergrond  en/of afgevoerd. De leveranciers van betonmaterialen confronteerde ons met extra energie toeslagen op de geleverde materialen. Dit heeft geleid  tot een kostenverhoging van ca. € 31.000.
De onderhoudsperiode is inmiddels afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

2.4 Rode loperroute
Vanwege diverse aanvullingen en aanpassingen aan de hand van de evaluatie dient het krediet met € 250.000 verhoogd te worden.

2.29 Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat te Made (CA): voorbereiding
In 2023 werkten we ontwerpschetsen verder uit. Uit dit ontwerp bleek dat het geraamde bedrag te laag is. Het bedrag van € 500.000 (uit coalitieakkoord) was een oud bedrag uit het beleidsplan Verkeer en vervoer. We verwachten dat de kosten stijgen tot € 750.000. Om in 2024 de rotonde aan te leggen bereiden we de werkzaamheden in 2023 voor. Daarvoor maken we in 2023 alvast € 50.000 vrij. 

3.2 Baggeren stedelijk water
Zoals aangegeven in de raadsbrief van 22-2-22 zijn de B-watergangen in Lage Zwaluwe gebaggerd. Sweco heeft een (concept) nacalculatie uitgevoerd voor het dit werk.
Deze calculatie wordt betwist. Er wordt momenteel overleg gepleegd met Sweco over de kwestie.  Momenteel lijkt het realistisch dat er nog ruim 8.000 m³ gebaggerd moet worden (in plaats van de in het beheerprogramma opgenomen 6000 m³) voor circa € 47 per m³ plus 24% advieskosten, wat neerkomt op een totaalbedrag van ongeveer € 520.000. De indexering is hierbij buiten beschouwing gelaten. Er is nog € 110.000 beschikbaar en daarom moet er nog ongeveer € 350.000 worden bij geraamd om het totale werk te voltooien.

3.6 Maatregelen kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegaalstraat)
Het project is in uitvoering. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie valt de aanbesteding hoger uit. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 300.000 te worden opgehoogd (hierin is ook 10% onvoorzien meegenomen). Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.

3.8 Maatregelen kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat)
Het project is in uitvoering. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie valt de aanbesteding hoger uit. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 230.000 te worden opgehoogd (hierin is ook 10% onvoorzien meegenomen). Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.

3.12 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) vervanging
3.13 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) ambitieniveau
De investering is af geraamd en doorgeschoven voor uitvoering in jaar 2024.
Zie hiervoor de Investeringprognose 2024 - 2028; nummer 4.3.

3.17 Maatregelen kern Made (de Gijster)
Het project is in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 219.000 (van € 196.000 naar € 415.000) ten behoeve van WRP en € 112.000 (van € 415.000 naar € 527.000) ten behoeve van indexering te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS. Totaal dient het krediet met € 331.000 te worden opgehoogd.

3.18 Maatregelen kern Made (Patronaatstr L.Eijckenst)
De investering is af geraamd en doorgeschoven voor uitvoering in jaar 2024.
Zie hiervoor de Investeringsprognose 2024 - 2028; nummer 4.3.

3.19 Maatregelen kern Made (Meidoornln Hoefkensstr)
Het project wordt gestart in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 265.000 (van € 858.000 naar € 1.123.000) te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.

3.20 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)
Het project is in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 273.000 (van € 470.000 naar € 743.000) ten behoeve van WRP en € 85.000 (van € 743.000 naar € 828.000) ten behoeve van indexering te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS. Totaal dient het krediet met € 358.000 te worden opgehoogd.

3.22 Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr.
Hiervoor is een krediet opgenomen van € 154.000. het project is construct en design aanbesteed. Deze overstortleiding ligt in een smal pad en dient te worden verzwaard. Hiervoor is medewerking van de aanliggende grondeigenaren nodig. Met  één van de grondeigenaren is geen overeenstemming bereikt. Om het beheer in de toekomst te kunnen waarborgen is het goed om de overstortleiding op gemeentelijke grond te leggen. Hiervoor moet er een strook grond worden aangekocht van de grondeigenaar waar wel overeenstemming is bereikt. Om dit te kunnen realiseren is er extra budget nodig om het ontwerp aan te passen en de grond aan te kunnen kopen. Hiervoor vragen we om het krediet met € 35.000 te verhogen. 

Programma 3
3.1 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)
De pont is aangekocht en heeft reeds een seizoen gevaren.
Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Programma 4
4.3 Voorbereidingskrediet Stuifhoek
Het beschikbare voorbereidingsbudget uit het krediet (€ 140.000) is besteed en dient voor de volgende fasen (de ontwerpfase met de architect en de aanbesteding uitvoerende partij) te worden verhoogd. We vullen een nieuw werkbudget aan vanuit het beschikbare krediet. Middels de Voorjaarsnota hogen we het werkbudget op met € 250.000. Dit is een administratieve verschuiving tussen twee kredieten.

4.7 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch
Vanwege het teruglopen van het veld en grote oneffenheden is het noodzakelijk de toplaag van het veld te renoveren. De oneffenheden zijn niet met groot onderhoud op te lossen.

4.8 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos
Door een hogere indexering is het krediet naar boven bijgesteld.

4.10 Pumptrackbaan
Door een hogere indexering is het krediet naar boven bijgesteld.

4.14 Sociaal cultureel dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting
Zie toelichting nummer 28 op programma 4. Financiële afwijkingen.

4.15 Renovatie toplaag grasveld 3 Madese Boys
Door onvoorziene omstandigheden is veld 3 op sportpark Schietberg verslechterd.
Het is helaas niet mogelijk om met regulier groot onderhoud dit veld terug op het gewenste niveau te krijgen. Om deze reden wordt de toplaag gerenoveerd en is het bedrag van € 35.000 nodig.

Overhead
B3. / B4. Bestelauto's
De huidige techniek is zover dat we deze kunnen vervangen voor elektrische bestelauto's. De batterijen zijn zo sterk dat er een aanhanger achter kan en bij normaal gebruik 280 kilometer kunnen rijden op één acculading. De aanschaf is duurder, maar we kiezen ervoor om zoveel als mogelijk co2 neutraal te zijn met ons wagenpark.