3. Incidentele baten en lasten

3. Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Nr. Vastgestelde begroting 2023 - Incidentele baten en lasten 2023 2024 2025 2026 2027
Alg. Reserve mutaties: onttrekkingen 15 - - -
3.1 Actief grondbeleid 2.906 1.673 968 542 -
3.2 Faciliterend grondbeleid (overeenkomst) 2.070 - - - -
Totaal Baten 4.991 1.673 968 542 -
Alg. Reserve mutaties: stortingen 793 134 - - -
3.1 Actief grondbeleid 2.446 1.538 968 542 -
3.2 Faciliterend grondbeleid (overeenkomst) 1.949 - - - -
3.3 Opstellen visie voor duurzame energievoorziening glastuinbouwgebied Plukmade 25 - - - -
Totaal Lasten 5.214 1.673 968 542 -
Saldo Incidentele baten en lasten 223 - - - -
Nr. Voorjaarsnota 2023 - Incidentele baten en lasten 2023 2024 2025 2026 2027
Alg. Reserve mutaties: onttrekkingen 3.010 265 - - -
3.2 Faciliterend grondbeleid (overeenkomst) 371 - - - -
3.4 Overige grondzaken 158 9 9 9 9
Totaal Baten 3.539 274 9 9 9
Alg. Reserve mutaties: stortingen 1.365 - - - -
2.1 Aanleg ecologische verbindingszone (reserve Groenaanleg) - 265 - - -
3.2 Faciliterend grondbeleid (overeenkomst) 391 - - - -
3.4 Overige grondzaken 88 9 9 9 9
O.1 Projectleider Ambitieplan (Algemene reserve) 50 - - - -
O.2 Digitalisering omgevingswet (Algemene reserve) 54 - - - -
Totaal Lasten 1.947 274 9 9 9
Saldo Incidentele baten en lasten -1.592 - - - -
Nr. Begroting t/m VJN 2023 - Incidentele baten en lasten 2023 2024 2025 2026 2027
Alg. Reserve mutaties: onttrekkingen 3.025 265 - - -
3.1 Actief grondbeleid 2.906 1.673 968 542 -
3.2 Faciliterend grondbeleid (overeenkomst) 2.442 - - - -
3.4 Overige grondzaken 158 9 9 9 9
Totaal Baten 8.530 1.947 977 551 9
Alg. Reserve mutaties: stortingen 2.158 134 - - -
2.1 Aanleg ecologische verbindingszone (reserve Groenaanleg) - 265 - - -
3.1 Actief grondbeleid 2.446 1.538 968 542 -
3.2 Faciliterend grondbeleid (overeenkomst) 2.340 - - - -
3.3 Opstellen visie voor duurzame energievoorziening glastuinbouwgebied Plukmade 25 - - - -
3.4 Overige grondzaken 88 9 9 9 9
O.1 Projectleider Ambitieplan (Algemene reserve) 50 - - - -
O.2 Digitalisering omgevingswet (Algemene reserve) 54 - - - -
Totaal Lasten 7.161 1.947 977 551 9
Saldo Incidentele baten en lasten -1.369 - - - -