2. Investeringsprognose 2024-2028

2. Investeringsprognose 2024-2028

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld

In de vastgestelde begroting 2023 e.v. zijn de kapitaallasten van de investerings-prognose opgenomen.

Door allerlei oorzaken kunnen de investeringen zijn aangepast.
Te denken valt aan: aangepaste ramingen (indexeringen), ramingen zijn concreter gemaakt (o.b.v. voortschrijdend inzicht), investeringen vanuit lopend jaar 2023 zijn doorgeschoven (om diverse redenen) e.d.

In de tabellen is in de kolom “Status” aangegeven of dat de investeringen ongewijzigd zijn (ten opzichte van eerder vastgestelde prognose), nieuw zijn opgenomen of het aanpassingen betreft qua ramingen hetzij verschuivingen in de tijd.

De financiële effecten van deze mutaties en de toelichtingen zijn -indien van toepassing- op ieder afzonderlijk programma toegelicht.

Deze investeringsprognose vervangt de reeds vastgestelde uit de programmabegroting.

Investeringsprognose 2024 - 2028
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest.
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag
2024 2025 2026 2027 2028
Thema 1. Natuur en groen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2024 Raming geïndexeerd 147.292
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2025 Raming geïndexeerd 147.292
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2026 Raming geïndexeerd 147.292
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2027 Raming geïndexeerd 147.292
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2028 Raming geïndexeerd 147.292
Totaal thema 1. Natuur en groen 147.292 147.292 147.292 147.292 147.292
Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
2 2.1 Aanhangstrooier Ongewijzigd 45.000
2 2.2 Vervanging openbare verlichting 2024 Raming geïndexeerd 147.363
2 2.3 Vervanging openbare verlichting 2025 Raming geïndexeerd 147.363
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2026 Raming geïndexeerd 147.363
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2027 Raming geïndexeerd 147.363
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2028 Raming geïndexeerd 147.363
2 2.7 Vergroten burgertevredenheid 2024 Raming geïndexeerd 113.922
2 2.8 Vergroten burgertevredenheid 2025 Raming geïndexeerd 113.922
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2026 Raming geïndexeerd 113.922
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2027 Raming geïndexeerd 113.922
2 2.11 Wegen / rehabilitatie 2024 Raming geïndexeerd 229.694
2 2.12 Wegen / rehabilitatie 2025 Raming geïndexeerd 229.694
2 2.13 Wegen / rehabilitatie 2026 Raming geïndexeerd 229.694
2 2.14 Wegen / rehabilitatie 2027 Raming geïndexeerd 229.694
2 2.15 Wegen / rehabiliatie 2028 Raming geïndexeerd 229.694
2 2.16 Verkeersreconstructies 2024 (extra budget 100.000 CA) Raming geïndexeerd 148.100
2 2.17 Verkeersreconstructies 2025 (extra budget 100.000 CA) Raming geïndexeerd 148.100
2 2.18 Verkeersreconstructies 2026 (extra budget 100.000 CA) Raming geïndexeerd 148.100
2 2.19 Verkeersreconstructies 2027 Raming geïndexeerd 48.100
2 2.20 Verkeersreconstructies 2028 Raming geïndexeerd 48.100
2 2.21 Verkeersveilig maken Hooge Zwaluwe (bypass) (CA) Ongewijzigd 1.800.000
2 2.22 Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat te Made (CA) Bedrag verlaagd (50.000 naar 2023) 450.000
2 2.23 Aanleg rotonde van Gilslaan te Made (CA) Ongewijzigd p.m.
2 2.24 30Km/u gebieden in de dorpen (CA) Ongewijzigd p.m.
2 2.25 Verlicht snelfietspad van Made via Wagenberg naar Breda (CA) Ongewijzigd p.m.
2 2.26 Verlicht snelfietspad van Made naar Oosterhout (CA) Ongewijzigd p.m.
2 2.27 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Ongewijzigd 95.000
2 2.28 Veegmachine Ongewijzigd 175.000
2 2.29 Gladheidbestrijding: rolbezems ( 2 stuks) Ongewijzigd 12.500
Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte 2.934.079 909.079 639.079 551.579 425.157
Thema 3. Water
2 4.1 Vervanging rioolontstopper Ongewijzigd 70.000
2 4.2 Maatregelen kern Terheijden Aangepaste planning WRP 98.560
2 4.3 Maatregelen Made hoog: voorbereiding Aangepaste planning WRP 50.000
Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 1 (incl. ambitieniveau) Aangepaste planning WRP 1.101.538
Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 2 (incl. ambitieniveau) Aangepaste planning WRP 1.101.538
Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 3 (incl. ambitieniveau) Aangepaste planning WRP 1.101.538
2 4.4 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging fase 1 (incl. ambitieniveau) Aangepaste planning WRP 394.100
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging fase 2 (incl. ambitieniveau) Aangepaste planning WRP 394.100
2 4.5 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging fase 1 (incl. amb.niv.) Aangepaste planning WRP 1.272.650
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging fase 2 (incl. amb.niv.) Aangepaste planning WRP 1.272.650
2 4.6 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (ambitieniveau) Aangepaste planning WRP 430.000
2 4.7 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Aangepaste planning WRP 752.640
2 4.8 Vervanging riolering Kruissttraat Lage Zwaluwe Aangepaste planning WRP 492.000
2 4.9 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Aangepaste planning WRP 100.000
Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Aangepaste planning WRP 1.641.214
2 4.10 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Aangepaste planning WRP 440.858
2 4.11 Maatregelen kern Made (Den Deel) Aangepaste planning WRP 185.472
2 4.12 Vervanging riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe Aangepaste planning WRP 140.000
2 4.13 Vervanging riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden Aangepaste planning WRP 1.685.000
2 4.14 Vervanging riolering Adelstraat Aangepaste planning WRP 83.664
Totaal thema 3. Water 1.885.310 3.198.288 2.446.178 3.183.610 2.094.136
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 4.966.681 4.254.659 3.232.549 3.882.481 2.666.585
Thema 2. Duurzaamheid
3 2.1 Laadpalen 2024 (CA) Ongewijzigd 50.000
3 2.2 Laadpalen 2025 (CA) Ongewijzigd 50.000
3 2.3 Laadpalen 2026 (CA) Ongewijzigd 50.000
Totaal thema 2. Duurzaamheid 50.000 50.000 50.000 - -
Thema 3. Economie, recreatie en toerisme
3 3.1 Uitkijkpunt haven Lage Zwaluwe en Drimmelen Dorp (CA) Ongewijzigd 40.000
Totaal thema 3. Economie, recreatie en toerisme - 40.000 - - -
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie 50.000 90.000 50.000 0 0
Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Bedrag verlaagd (250.000 naar 2023) 9.982.645
4 Bouw en energieneutrale Stuifhoek (CA) Ongewijzigd p.m.
Totaal thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid 9.982.645 - - - -
Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg
4 4.1 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Ongewijzigd 42.500
4 4.2 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Ongewijzigd 41.000
4 4.3 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Ongewijzigd 200.000
4 4.4 Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg Ongewijzigd 35.000
Totaal thema 3. Sociale structuur, sport en zorg 42.500 241.000 - 35.000 -
Totaal Programma 4. Sociaal domein 10.025.145 241.000 0 35.000 0
Investeringsprognose 2024 - 2028
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest.
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag
2024 2025 2026 2027 2028
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar Ongewijzigd 20.151
B B.2 Hakselaar Ongewijzigd 35.264
B B.3 Tractor Ongewijzigd 65.000
B B.4 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244
B B.5 Shovel werf Ongewijzigd 65.000
B B.6 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000
B B.7 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 22.000
B B.8 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Ongewijzigd 235.000
B B.9 Bus enkelcabine (2 stuks) Ongewijzigd 125.000
B B.10 Tractor Ongewijzigd 55.000
B B.11 Aanhangkar Ongewijzigd 5.000
B B.12 Shovel milieustraat Ongewijzigd 50.000
B B.13 Boa voertuig Ongewijzigd 52.000
B B.14 Pickups (3 stuks) Ongewijzigd 135.000
B B.15 Vrachtwagens met laadkraan klein (2 stuks) Ongewijzigd 160.000
B B.16 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 22.000
Totaal Tractie en gereedschappen 286.659 - 322.000 415.000 424.000
Totaal Bedrijfsvoering 286.659 0 322.000 415.000 424.000
Gemeentehuis
vervangingsinvestering
O O1 Verbeteren binnenklimaat Ongewijzigd 83.005
O O2 Aanpassing werkplek-arbo Ongewijzigd 197.169
O O3 Herinrichting omgeving Vervallen in 2027 ( 955.679)
O O4 Vervangen koffie corners Nieuw 80.000
Totaal Gemeentehuis 80.000 280.173 - - -
ICT: vervanging hardware
O O5 Devices Ongewijzigd 87.226
O O6 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188
O O7 Vervanging technische infrastructuur Verplaatst van 2026 naar 2028 178.334
O O8 Tablets raad Ongewijzigd 28.967
O O9 Scanner Ongewijzigd 12.594
O O10 Smartboards Vervallen in 2026 (10.075)
O O11 Presentatiefacilliteiten Ongewijzigd 109.821
Totaal ICT: vervanging hardware - 87.226 66.749 109.821 178.334
ICT: vervanging software
O O12 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000
O O13 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211
O O12 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000
O O14 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000
O O15 n/wro/DURP Ongewijzigd 30.554
O O16 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528
O O12 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000
O O17 Sportaccommodaties HTA Ongewijzigd 15.113
O O18 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Ongewijzigd 37.783
O O19 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Ongewijzigd 138.537
O O20 Inrichting bedrijvenloket Ongewijzigd 20.000
O O21 Mijn Overheid berichtenbox Ongewijzigd 10.000
O O22 Mijn Overheid lopende zaken Ongewijzigd 15.000
Totaal I&A Software 50.000 258.211 151.082 236.433 -
Totaal Overhead 130.000 625.610 217.831 346.254 178.334
Totaal Investeringen 15.408.485 5.121.270 3.772.380 4.678.735 3.268.920

Toelichting investeringsprognose

Programma 2

Afgelopen jaar was de inflatie binnen de Grond, weg en waterbouw erg hoog. We beoordeelden per  discipline wat reële indexering.
Daarbij valt op dat vooral de indexering voor asfalt extreem hoog was (> 40%). Andere posten waren gelukkig een stuk lager. 

Ter voorbereiding van de VJN beoordeelden we de meerjaren investeringsprognose van de riolering. Daarin namen we de laatste marktontwikkelingen mee. Als gevolg hiervan hebben we de prijs per meter (inclusief indexering) verhoogd en een aangepaste planning opgesteld om de investeringen gelijkmatiger te verdelen. We hebben de planning zo goed mogelijk afgestemd op de beschikbare personele capaciteit. Daarnaast hebben we een integrale beoordeling uitgevoerd om te controleren of projecten elkaar niet hinderen.

Programma 4 
1.1. Nieuwbouw Stuifhoekschool
Zie opgenomen toelichting "4.3 Voorbereidingskrediet Stuifhoek" in bijlage 6 Lopende kredieten.

Overhead
O.3 Herinrichting omgeving
Deze beoogde uitgave had betrekking op een situatie waarin een verbouwing van het gemeentehuis en herinrichting van de omgeving in 2007 na 20 jaar in 2026 volledig afgeschreven zal zijn. In de begroting 2023 was in 2027 ruimte gecreëerd voor een nieuwe investering. Nadere beoordeling van deze investering heeft uitgewezen dat er geen plannen zijn voor een grote verbouwing. Onderhoudstechnische zaken van de omgeving van het gemeentehuis zijn opgenomen in de reguliere budgetten. 

O.4 Vervangen Koffiecorners
Tijdens de verbouwing van 2006-2007 van het Gemeentehuis zijn er een 5-tal koffie corners geplaatst. Deze koffie corners zijn inmiddels economisch- en technisch afgeschreven. Diverse meubels hebben namelijk waterschade. Daarbij past het esthetisch gezien niet (meer) binnen het nieuwe ontwerp en sluiten de functionaliteiten die in de koffie corner zitten niet aan bij de wensen van het huidige werkplek concept. Om twee voorbeelden te noemen: er zijn geen gescheiden afvalbakken en de inhammen aan de achterkant die ooit bedoeld waren voor de printers hebben geen functie meer sinds de printers gecentraliseerd zijn. Er is naar de mogelijkheid gekeken om het bestaande meubel te hergebruiken/herindelen, echter was de technische staat van de meubels zodanig slecht dat dit geen duurzame optie bleek. Met het verkrijgen van het krediet willen we nieuwe koffiecorners neerzetten die aansluiten bij het nieuwe ontwerp en de volgende functionaliteiten hebben: gescheiden afvalstation, flex-lockers, koffieapparaat, opslag voor bijv. kantoorartikelen, koelkast.