1. Begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Algemene beleidsdocumenten

In onderstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen).

De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.

Programma's Saldo lasten en baten
2023 2024 2025 2026 2027
1. Burger en bestuur 113.121- 287.505 290.516 294.549 298.875
2. Openbare ruimte 291.173 529.526 209.848 209.848 209.848
3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie 103.659- 197.108- 286.628- 276.104- 239.937-
4. Sociaal Domein 1.005.904 762.351 957.162 672.772 804.075
O. Overhead 16.735 28.788 18.545- 18.045- 18.045-
Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering 1.278.261 504.179- 79.883- 688.321 310.454-
Reserves 970.954- 325.626- 60.626- 60.626- 60.626-
Totaal generaal programma's - Saldo 1.404.340 581.258 1.011.844 1.510.716 683.736