7. Gemeenschappelijke regelingen

Concept-begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Inleiding

Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke regelingen, wijzigingen lopende begroting 2023 en resultaat jaarrekening 2022.

Overzicht Gemeenschappelijke regelingen - Voorjaarsnota 2023 2023 2024 2025 2026 2027
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
1 Gemeenschappelijke regeling: Regiobureau West-Brabant (RWB) - N -2 N 3 V -5 N -12 N
2 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 155 V -103 N -103 N -103 N -103 N
3 Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 10 V -71 N -82 N -94 N -121 N
4 Gemeenschappelijke regeling: Nazorg gesloten stortplaatsen (NGS) - N - N - N - N - N
5 Gemeenschappelijke regeling: Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant (GIA) -39 N -86 N -86 N -86 N -86 N
6 Gemeenschappelijke regeling: Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg (CJG) -75 N -96 N -96 N -96 N -96 N
7 Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) -39 N -8 N -8 N -8 N -8 N
8 Gemeenschappelijke regeling: Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD) -34 N -73 N -73 N -73 N -73 N
9 Gemeenschappelijke regeling: MidZuid (incl. re-integratie werkzoekenden) 22 V -52 N -40 N -21 N -27 N
Totaal Gemeenschappelijke regelingen 1- N 491- N 487- N 486- N 527- N