Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

In 2020 is de recreatieve zoneringskaart vastgesteld. In 2021 zullen we de eerste ervaringen op doen met de zonering. Op basis van de zoneringskaart zal in overleg met Staatsbosbeheer en de twee andere Biesbosch-gemeenten in beeld worden gebracht welke maatregelen nodig zijn om de zonering te laten functioneren.Toelichting

O

Kwaliteit

Op initiatief van Staatsbosbeheer wordt gewerkt aan de recreatieve zonering van de Biesbosch. De raad is hierover in maart 2021 geïnformeerd. Momenteel worden alle reacties vanuit de raden en stakeholders verwerkt in een nieuwe versie van de zonering. Na de zomer van 2021 zal de raad in de gelegenheid worden gesteld om hierbij wensen en bedenkingen kenbaar te maken.