2. Investeringsprognose 2022 - 2026

2. Investeringsprognose 2022 - 2026

Investeringsprognose 2022-2026

Terug naar navigatie - Investeringsprognose 2022-2026


In de vastgestelde begroting 2021 e.v. zijn de kapitaallasten van de investeringsprognose opgenomen.
Door allerlei oorzaken kunnen de investeringen zijn aangepast. Te denken valt aan: aangepaste ramingen (indexeringen), ramingen zijn concreter gemaakt (o.b.v. voortschrijdend inzicht), investeringen vanuit lopend jaar 2021 zijn doorgeschoven (om diverse redenen) e.d.

In de tabellen is in de kolom “Status” aangegeven of dat de investeringen ongewijzigd zijn (ten opzichte van eerder vastgestelde prognose), nieuw zijn opgenomen of het aanpassingen betreft qua ramingen hetzij verschuivingen in de tijd.

De financiële effecten van deze mutaties en de toelichtingen zijn -indien van toepassing- op ieder afzonderlijk programma toegelicht. Deze investeringsprognose vervangt de reeds vastgestelde uit de programmabegroting.

Investeringsprognose 2022 - 2026
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. / Afschr. Nota
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch. termijn waarderen
2022 2023 2024 2025 2026 nut en afschrijven
Thema 2. Wegen en verkeer
2 2.1 Gladheidbestrijding faecali├źnzuiger Ongewijzigd 16.500 Econ. 12 2.6.4
2 2.2 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Econ. 8 2.6.6
2 2.3 Aanhangstrooier Raming verhoogd 45.000 Econ. 12 2.6.4
2 2.4 Vervanging openbare verlichting 2022 Verlaagd 125.000 Maatsch. 25 niet opgenomen
2 2.5 Vervanging openbare verlichting 2023 Verlaagd 125.000 Maatsch. 25 niet opgenomen
2 2.6 Vervanging openbare verlichting 2024 Verlaagd 125.000 Maatsch. 25 niet opgenomen
2 2.7 Vervanging openbare verlichting 2025 Verlaagd 125.000 Maatsch. 25 niet opgenomen
2 2.8 Vervanging openbare verlichting 2026 Nieuw opgenomen 125.000 Maatsch. 25 niet opgenomen
2 2.9 Vergroten burgertevredenheid 2022 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.10 Vergroten burgertevredenheid 2023 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.11 Vergroten burgertevredenheid 2024 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.12 Vergroten burgertevredenheid 2025 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.13 Vergroten burgertevredenheid 2026 Nieuw opgenomen 90.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.14 Wegen / rehabiliatie 2022 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.15 Wegen / rehabiliatie 2023 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.16 Wegen / rehabiliatie 2024 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.17 Wegen / rehabiliatie 2025 Ongewijzigd 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.18 Wegen / rehabiliatie 2026 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.19 Verkeersreconstructies 2022 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.20 Verkeersreconstructies 2023 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.21 Verkeersreconstructies 2024 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.22 Verkeersreconstructies 2025 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
2 2.23 Verkeersreconstructies 2026 Nieuw opgenomen 38.000 Maatsch. 20 2.4.1
B B.9 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Ongewijzigd 95.000 Econ. 7 2.5.6
B B.10 Veegmachine Nieuw opgenomen 175.000 Econ. 8 2.5.5
Totaal thema 2. Wegen en verkeer 471.500 471.000 500.000 455.000 455.000
Thema 3. Groen en speelvoorzieningen
2 3.1 Renovatie openbaar groen 2022 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.2 Renovatie openbaar groen 2023 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.3 Renovatie openbaar groen 2024 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.4 Renovatie openbaar groen 2025 Ongewijzigd 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
2 3.5 Renovatie openbaar groen 2026 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch. 10 2.4.2
Totaal thema 3. Groen en speelvoorzieningen 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema 4. Water
2 4.1 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Ongewijzigd 370.400 Econ. 60 2.4.6
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ. 60 2.4.6
2 4.2 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Ongewijzigd 754.000 Econ. 60 2.4.6
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ. 60 2.4.6
2 4.3 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Ongewijzigd 100.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.4 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Ongewijzigd 2.351.200 Econ. 60 2.4.6
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100 Econ. 60 2.4.6
2 4.5 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Ongewijzigd 208.656 Econ. 60 2.4.6
2 4.6 Maatregelen kern Made (de Gijster) Ongewijzigd 196.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.7 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Ongewijzigd 645.120 Econ. 60 2.4.6
2 4.8 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) Ongewijzigd 857.808 Econ. 60 2.4.6
2 4.9 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Ongewijzigd 470.400 Econ. 60 2.4.6
2 4.10 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging Ongewijzigd 1.200.000 Econ. 60 2.4.6
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 150.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.11 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Ongewijzigd 440.858 Econ. 60 2.4.6
2 4.12 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Ongewijzigd 100.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.13 Maatregelen kern Terheijden (trac├ę A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Ongewijzigd 98.560 Econ. 60 2.4.6
2 4.14 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Ongewijzigd 376.320 Econ. 60 2.4.6
2 4.15 Rioolontstopper Raming verhoogd 70.000 Econ. 10 2.5.4
2 4.16 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Ongewijzigd 1.641.214 Econ. 60 2.4.6
2 4.17 Maatregelen kern Made (Den Deel) Ongewijzigd 185.472 Econ. 60 2.4.6
2 4.18 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Ongewijzigd 167.328 Econ. 60 2.4.6
2 4.19 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Ongewijzigd 430.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.20 Vervanging Riolering Kruissttraat Lage Zwaluwe Nieuw opgenomen 492.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.21 Vervanging Riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe Nieuw opgenomen 140.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.22 Vervanging Riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden Nieuw opgenomen 1.685.000 Econ. 60 2.4.6
2 4.23 Bijdrage damwand haven Terheijden Nieuw opgenomen 171.000 Econ. 40 niet opgenomen
Totaal thema 4. Water 1.521.000 3.894.128 3.631.038 2.632.670 2.317.000
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 2.107.500 4.480.128 4.246.038 3.202.670 2.887.000
Thema 1. Opgroeien en opvoeden
4 1.1 Nieuwbouw Stuifhoekschool Ongewijzigd 5.277.500 Econ. 40 2.3.1
Totaal thema 1. Opgroeien en opvoeden - 5.277.500 - - -
Thema 4. Sport en bewegen
4 4.1 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos Ongewijzigd 54.000 Econ. 30 niet opgenomen
4 4.2 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek Ongewijzigd 54.000 Econ. 15 niet opgenomen
4 4.3 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Ongewijzigd 70.000 Econ. 15 niet opgenomen
4 4.4 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Ongewijzigd 41.000 Econ. 30 niet opgenomen
4 4.5 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart Ongewijzigd 76.500 Econ. 15 niet opgenomen
4 4.6 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Ongewijzigd 200.000 Econ. 15 niet opgenomen
Totaal thema 4. Sport en bewegen 76.500 108.000 70.000 241.000 -
Totaal Programma 4. Sociaal domein 76.500 5.385.500 70.000 241.000 -
Investeringsprognose 2022 - 2026
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. / Afschrijvings- Nota
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch. termijn waarderen
2022 2023 2024 2025 2026 nut en afschrijven
Tractie en gereedschappen
B B.1 Snipperkar Ongewijzigd 20.151 Econ. 10 2.5.4
B B.2 Hakselaar Ongewijzigd 35.264 Econ. 10 2.5.4
B B.3 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ. 7 2.5.9
B B.4 Aanhangkar Ongewijzigd 6.045 Econ. 7 2.5.12
B B.5 Containers Ongewijzigd 22.670 Econ. 20 niet opgenomen
B B.6 Tractor Ongewijzigd 65.000 Econ. 10 2.5.4
B B.7 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ. 7 2.5.9
B B.8 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 40.302 Econ. 20 niet opgenomen
B B.11 Shovel werf Nieuw opgenomen 65.000 Econ. 7 2.5.11
B B.12 Vrachtwagen met haakarm/laadkraan Nieuw opgenomen 235.000 Econ. 7 2.5.10
B B.13 Containers (2 stuks) Nieuw opgenomen 22.000 Econ. 20 niet opgenomen
Totaal Tractie en gereedschappen 99.243 120.415 166.244 - 322.000
Totaal Bedrijfsvoering 99.243 120.415 166.244 - 322.000
Gemeentehuis
Totaal Gemeentehuis - - - - -
ICT: vervanging hardware
O O1 Tablets Raad Ongewijzigd 28.967 Econ. 4 niet opgenomen
O O2 Scanners Ongewijzigd 12.594 Econ. 5 2.6.13
O O3 Smartboards Ongewijzigd 10.075 Econ. 5 2.6.13
O O4 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188 Econ. 5 2.6.13
O O5 Tablets medewerkers & college Ongewijzigd 30.226 Econ. 4 niet opgenomen
O O6 Vervanging technische infrastructuur Ongewijzigd 178.334 Econ. 5 2.6.13
Totaal ICT: vervanging hardware 51.636 25.188 208.560 - -
ICT: vervanging software
O O7 JCC klantbegeleidingssysteem Verschoven van 2021 naar 2022 30.226 Econ. 5 niet opgenomen
O O8 Personeelsinformatiesysteem Verschoven van 2021 naar 2022 35.264 Econ. 5 niet opgenomen
O O9 Sportaccommodaties HTA Verschoven van 2021 naar 2022 15.113 Econ. 5 niet opgenomen
O O10 Gegevensmagazijn /-makelaar Verschoven van 2021 naar 2022 70.528 Econ. 5 niet opgenomen
O O11 Procesbeschrijvingen (workflow) Verschoven van 2021 naar 2022 70.528 Econ. 5 niet opgenomen
O O12 Workflows (WMS) Ongewijzigd 26.196 Econ. 5 niet opgenomen
O O13 Planon (incl. helpdesk) Ongewijzigd 40.302 Econ. 5 niet opgenomen
O O14 DMS fase 2, DSP/ ZTC Raming verhoogd 181.131 Econ. 5 niet opgenomen
O O15 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Econ. 5 niet opgenomen
O O16 Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Verschoven van 2023 naar 2025 125.741 Econ. 5 niet opgenomen
O O17 n/wro/DURP Verschoven van 2023 naar 2024 30.554 Econ. 5 niet opgenomen
O O18 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211 Econ. 5 niet opgenomen
O O19 Procesbeschrijvingen (workflow) Verschoven van 2023 naar 2026 70.528 Econ. 5 niet opgenomen
O O20 Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem Vervangingsinvestering vervalt Econ. 5 niet opgenomen
O O21 Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) Verschoven van 2024 naar 2025 131.484 Econ. 5 niet opgenomen
O O22 Sportaccommodaties HTA Verschoven van 2024 naar 2026 15.113 Econ. 5 niet opgenomen
O O23 TIM (tijdregistratie) Verschoven van 2024 naar 2025 25.188 Econ. 5 niet opgenomen
O O24 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Verschoven van 2024 naar 2026 70.528 Econ. 5 niet opgenomen
O O25 Softwarepakket Burgerzaken Cipers Ongewijzigd 70.528 Econ. 5 niet opgenomen
O O26 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ. 5 niet opgenomen
O O27 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Verschoven van 2024 naar 2025 50.000 Econ. 5 niet opgenomen
O O28 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Verschoven van 2024 naar 2026 50.000 Econ. 5 niet opgenomen
O O29 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Verschoven van 2024 naar 2025 180.000 Econ. 5 niet opgenomen
O O30 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Nieuw opgenomen 37.783 Econ. 5 niet opgenomen
O O31 SmartDocuments (sjablonen) Nieuw opgenomen 16.121 Econ. 5 niet opgenomen
O O32 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Nieuw opgenomen 138.537 Econ. 5 niet opgenomen
O O33 Inrichting bedrijvenloket Nieuw opgenomen 20.000 Econ. 5 niet opgenomen
Totaal I&A Software 536.457 28.211 151.082 724.854 206.169
Totaal Overhead 588.093 53.400 359.642 724.854 206.169
Totaal Investeringen 2.871.336 10.039.442 4.841.924 4.168.524 3.415.169

Programma 2
2.1 Vervanging gladheidbestrijding materieel faecaliënzuiger
De buitendienst beschikt over een faecaliënzuiger voor de bestrijding van de hondenoverlast en in de wintermaanden worden dit voertuig ook gebruikt voor de gladheidbestrijding. De aanbouwdelen strooier, sneeuwploeg en rolbezem zijn 12 jaar oud en zijn gezien de te verwachten onderhoudskosten toe aan vervanging. We willen deze aanbouwdelen daarom ook vervangen in 2022.

2.4 Vervanging openbare verlichting 2022
Bij het vaststellen van de beleidsplannen onderhoud Openbare Verlichting en Wegen heeft uw raad besloten om € 90.000 af te ramen bij openbare verlichting ten behoeve van een nieuw krediet Vergroten Burgertevredenheid.

2.9 Vergroten burgertevredenheid 2022
Bij het vaststellen van de beleidsplannen onderhoud Openbare Verlichting en Wegen heeft uw raad besloten om € 90.000 af te ramen bij openbare verlichting ten behoeve van een nieuw krediet Vergroten Burgertevredenheid. Dit krediet wordt ingezet voor zaken die uit de burgerschouw volgen en niet uit onderhoudsgelden betaald kunnen worden.

2.14 Wegen / rehabilitatie 2022
Elk jaar hebben we een basiskrediet van € 202.000 voor de rehabilitaties van wegen. Dit is aan de orde wanneer de complete verhardingsconstructie wordt vervangen/nieuwe klinkers. Voor het jaar 2026 is dit nieuw toegevoegd.

2.19 Verkeersreconstructies 2022
Wat we gaan uitvoeren in 2022 aan kleine verkeersmaatregelen, weten we nog niet. Dat wordt bepaald aan de hand van de verkeerstellingen van dit jaar (2021). Gedurende het hele jaar wordt het verkeer in diverse straten gemeten met onze verkeerstellers. Die uitkomsten analyseren we eind 2021/begin 2022. Vervolgens maken we een collegevoorstel verkeersmaatregelen (zoals elk jaar) met de probleemgebieden en stellen we daarvoor maatregelen voor.

3.1 Renovatie openbaar groen 2022
In 2021 liften we mee met een aantal integrale projecten. Bij het integrale project Boerenhoekstraat/Burg. van Campenhoutstraat in Made en het integrale project Pr. Margrietstraat/Julianastraat in Hooge Zwaluwe renoveren we het groen. We richten ook een aantal kleinere groenvakken in zoals bijvoorbeeld langs het voetpad bij de Amerhal in Made. Ook voeren we nazorg uit op het in 2020 gerenoveerde groen.

4.10 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat)
Ook in de het laatste deel Molenstraat Terheijden vervangen we de riolering en reconstrueren we de weg. De voorbereidingen startten in 2019. Doordat het waterschap de dijk eerst moet afwaarderen kunnen we later aan de slag. We verwachten eind 2022 te starten met de werkzaamheden. Ook hier zoeken we de samenwerking met het TEC voor de aanleg van het warmtenet.
Een en ander blijft wel afhankelijk van de medewerking van het Waterschap.

Programma 4
4.5 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart
Afhankelijk van de technische onderhoudsstaat van de 3 kunststof velden en de omvang van het ledenbestand van de vereniging zal beoordeeld worden of vervanging noodzakelijk is in 2022 of dat er tot verder uitstel voor vervanging kan worden gekozen.

Bedrijfsvoering
B3. Vervanging bestelauto
De buitendienst beschikt over een bestelauto voor het dagelijks werk in de wijken. Dit voertuig is 8 jaar oud en gezien de te verwachten onderhoudskosten willen we dit voertuig vervangen voor een bestelwagen op waterstof. Het krediet zal dan naar verwachting niet toereikend zijn. Hoeveel is nog niet bekend.

B4. Vervanging aanhangkar
De buitendienst beschikt over een aanhangkar achter de tractor voor het dagelijks werk in de wijken de aanhangkar. Deze is 10 jaar oud en is gezien de te verwachten onderhoudskosten en de vernieuwde regelgeving van de RDW toe aan vervanging. Graag willen we deze aanhangkar in 2022 vervangen.

B5. Vervanging container
De buitendienst beschikt over een aantal containers voor de milieustraat en de eigen dienst.  Een aantal van deze containers zijn 20 á 25 jaar oud en zijn toe aan vervanging. Op de gemeentewerf staat een opencontainer voor zwerfafval. Door deze vorm van opslag is er veel verwaaiing van het afval en geeft het een rommelige indruk. We willen deze container door een perscontainer zodat we ook aan de eisen voldoen van de omgevingsvergunning. 

B8. Vervanging containers (2 stuks)
De buitendienst beschikt over een aantal containers voor de milieustraat en de eigendienst. Een aantal van deze containers zijn 20 á 25 jaar oud en zijn toe aan vervanging. Voor het afzeilen van hoge containers zijn de Arbo regels aangepast en om te voldoen aan het werken op hoogte hebben we al een aantal containers vervangen door containers met hydraulische afdeknetten. In 2022 willen we deze lijn doortrekken om nog een paar containers te en vervangen door containers met hydraulische afdeknetten.

Overhead
O1 Tablets raad
De tablets van de raad worden na vier jaar geschreven. Dit loopt parallel aan een raadstermijn. Volgende jaar maart, na de verkiezingen, worden weer nieuwe devices uitgeleverd.

O2 Scanners
De scanners die worden gebuikt voor het registeren van in en uitgaande post zijn in 2022 economisch afgeschreven. In 2022 wordt gekeken of deze ook technisch zijn afgeschreven en zo nodig aan vervanging toe zijn

O3 Smartboards
Het smartboard, dat gebruikt wordt bij eventuele crisissen binnen de gemeente, wordt ook gebruikt als presentatiescherm in de betreffende vergaderruimte. In het nieuwe werkplekconcept wordt gekeken of deze ruimte zo nog gebruikt wordt en zo ja of deze nog voldoet aan de eisen en wensen die we hebben binnen het hybride werken.

ICT: vervanging software

O7 JCC klantbegeleidingssysteem
Het klantbegeleidingsysteem is met de migratie van de software naar Serverpark van Breda geactualiseerd. In relatie tot de verbetering van de dienstverlening zal de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum gelijktijdig mee optrekken. De vervanging van de software is verschoven van 2021 naar 2022.


O8 Personeelsinformatiesysteem
Vanuit de vervangingscyclus zou de component van de salarisadministratie in 2021 vervangen moeten worden. De vervanging is echter doorgeschoven van 2021 naar 2022.


O9 Sportaccommodaties HTA
De vervanging van de software voor planning en beheer van sportaccommodaties was op de projectkalender geplaatst en voorlopig gepland om in 2021 op te pakken. De vervanging heeft echter geen hoogste prioriteit en is daarom verschoven van 2021 naar 2022. 


O10 Gegevensmagazijn /-makelaar
Na het opstellen van het Geografisch informatiebeleidsplan kan worden bepaald op welke wijze de huidige gegevensmakelaarsfunctie zal moeten worden aangepast. Deze aanpassing zal niet meer in 2021 plaatsvinden waardoor de investering is verschoven naar 2022.


O11 Procesbeschrijvingen (workflow)
Processen met workflowfunctionaliteit (Bestuurlijke besluitvorming) worden in Ambitieplan Dienstverlening – digitaal samenwerken - nader uitgewerkt en gedigitaliseerd.


O12 Workflows (WMS)
Processen met workflowfunctionaliteit (in- en uitgaande post, digitale handtekening) worden in Ambitieplan Dienstverlening – digitaal samenwerken - nader uitgewerkt en gedigitaliseerd.


O13 Planon (incl. helpdesk)
Het gebruik van Planon voor ICT en facilitaire meldingen wordt heroverwogen vanwege de samenwerking met de gemeente Breda en verdere professionalisering (Service Delivery Management).
Bestemd voor continuering of vervanging functionaliteiten.


O14 DMS fase 2, DSP/ ZTC
Functionaliteit - Documentair Structuur Plan (DSP) en Zaak Type Catalogus (ZTC) - ter ondersteuning van digitaal samenwerken (Ambitieplan Dienstverlening).


O15 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)
Doorontwikkeling Suite Sociaal Domein, beschikbaar voor implementatie nieuwe modulen (inburgering en koppeling DUO) in 2021 en 2022.