3. Incidentele baten en lasten

3.Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Kadernota 2022 – nieuwe beleidswensen
Begroting 2021
2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1. Burger en bestuur -25 -25
Programma 2. Openbare ruimte 86 10
Programma 3. Ruimte, wonen en economie -106 30 30 30 30
Programma 4. Sociaal domein -45 -6
Algemene dekkingsmiddelen 305 148 205 193 110
Overhead / Bedrijfsvoering -101 -25
Totaal per saldo 115 132 235 223 140
Begroting 2021 inclusief Voorjaarsnota
2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1. Burger en bestuur -63 -25
Programma 2. Openbare ruimte 56 10
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 627 30 30 30 30
Programma 4. Sociaal domein -327 -55
Algemene dekkingsmiddelen 621
Overhead / Bedrijfsvoering -452 -25
Totaal per saldo 463 -65 30 30 30
Mutaties Voorjaarsnota 2021
2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1. Burger en bestuur 38
Programma 2. Openbare ruimte 29
Programma 3. Ruimte, wonen en economie -733
Programma 4. Sociaal domein 282 49
Algemene dekkingsmiddelen -316 148 205 193 110
Overhead / Bedrijfsvoering 351
Totaal per saldo -348 197 205 193 110