4. Voortgang budgetoverheveling 2020

4.Voortgang budgetoverheveling 2020

Terug naar navigatie - Voortgang budgetoverheveling 2020
Voortgang budgetoverheveling 2020 (Voorjaarsnota 2021)
Omschrijving Raming Mutatie VJN Raming na VJN Uitgaven Restant Restant
a. Verkiezingen Covid 19 38.000 - 38.000 - 38.000
b. Geluk 12.000 - 12.000 120 11.880
Totaal programma 1 50.000 - 50.000 120 49.880
c. Aanpassing laad- en losplaats veegmachine 15.500 - 15.500 - 15.500
d. Bewegwijzering 7.000 - 7.000 3.262 3.739
e. Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg 400.000 400.000- - - -
f. Stimuleringsregeling Landschap 16.000 - 16.000 - 16.000
Totaal programma 2 438.500 400.000- 38.500 3.262 35.239
g. Duurzaamheid 4.000 - 4.000 664 3.336
h. BAG: optimaliseren informatievoorz. / training 45.000 45.000- - - -
i. BAG: criterium gebruiksoppervlakte 32.000 32.000- - - -
j. Brandveiligheid 65.000 - 65.000 - 65.000
k. Voetveren 40.000 - 40.000 - 40.000
l. Omgevingsplan 50.000 - 50.000 - 50.000
m. Vrijetijdseconomie 40.500 - 40.500 7.027 33.473
n. Advieskosten ruimtelijke projecten 60.000 - 60.000 44.871 15.129
Totaal programma 3 336.500 77.000- 259.500 52.562 206.938
o. Visie onderwijshuisvesting Terheijden 17.500 - 17.500 - 17.500
p. Verduurzamingsopgave onderwijs 10.000 - 10.000 - 10.000
q. Pilot Praktijkondersteuner huisarts 56.000 - 56.000 - 56.000
r. Inburgering 57.700 - 57.700 14.315 43.386
s. Minimabeleid 20.000 - 20.000 - 20.000
t. Renovatie zwembaden 85.000 - 85.000 77.426 7.574
Totaal programma 4 246.200 - 246.200 91.740 154.460
u. Verbetering / intensivering communicatie 15.000 - 15.000 3.070 11.930
v. Nieuw functieboek 50.000 - 50.000 126 49.874
w. Organisatieontwikkeling 125.000 - 125.000 3.783 121.217
x. DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 40.000 - 40.000 19.769 20.231
y. Communicatie Omgevingswet Covid 19 60.000 - 60.000 - 60.000
Totaal Overhead 290.000 - 290.000 26.748 263.252
Totaal 1.361.200 477.000- 884.200 174.432 709.768 -

De financiële mutaties zijn toegelicht op de programma's (zie  onderdeel "Financiële afwijkingen").