6. Overzicht lopende kredieten

6.Overzicht lopende kredieten

Terug naar navigatie - Overzicht lopende kredieten
Prg. Omschrijving Jaar (van aanvang) Raming Mutatie VJN 2021 Raming incl. VJN 2021 Uitgaven t/m 2020 Uitgaven 2021 Totaal Uitgaven Restant
Thema Wegen en verkeer
2 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made 2020 860.000 860.000 3.144 9.849 12.993 847.008
2 Verbreding Zanddijk 2017 300.000 -50.000 250.000 194.770 2.197 196.967 53.033
2 Aansluiting Zoutendijk / Horrenhilsedijk 2018 700.000 50.000 750.000 42.489 35.478 77.967 672.033
2 Aankoop grond Zoutendijk 2018 95.000 95.000 95.000
2 Rode loperroute 2019 750.000 750.000 115.217 69.331 184.548 565.452
2 Wegen: Dahliastraat / Schetsenakkerstraat 2021 250.000 250.000 250.000
2 Wegen: rehabiliatie (inclusief Witteweg) 2021 467.000 467.000 467.000
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Wandelpromenade / Havenkant 2020 575.000 575.000 103.026 4.800 107.826 467.174
2 Centrumroute Terheijden 2017 999.000 999.000 958.296 6.044 964.340 34.660
2 Fietsstraat Parallelweg Wagenberg 2017 255.000 255.000 243.429 0 243.429 11.571
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Dorpstraat 2019 70.000 70.000 110.287 1.040 111.327 -41.327
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Biesboschweg 2021 200.000 200.000 200.000
2 Fietspaden Sluizeweg 2021 - 400.000 400.000 400.000
2 Vergroten burgertevredenheid 2021 2021 - 90.000 90.000 90.000
2 Centrumplan Made 2016 2.940.000 2.940.000 2.639.860 5.707 2.645.567 294.433
2 Verkeersveilig Crullaan (minimale variant) 2020 684.000 684.000 39.903 11.083 50.986 633.014
2 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) 2020 935.000 935.000 18.577 32.960 51.537 883.463
2 Haven Teheijden: vervanging beschoeiing 2017 60.000 60.000 60.000
2 Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) 2020 193.000 193.000 47.283 173 47.456 145.544
2 Aanbrengen brug de Schans 2020 100.000 100.000 100.000
2 Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2020 2020 233.500 233.500 179.485 23.744 203.229 30.271
2 Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2021 2021 233.500 -90.000 143.500 143.500
2 TEC Warmtenet Terheijden 2020 1.000.000 1.000.000 992.017 21.476 1.013.493 -13.493
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkeerterrein 2019 250.000 250.000 249.374 1.640 251.014 -1.014
2 Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl 2021 40.000 40.000 40.000
Totaal thema Wegen en verkeer 12.190.000 400.000 12.590.000 5.937.157 225.521 6.162.678 6.427.322
Thema Groen en speelvoorzieningen
2 Aanplant nieuw bos 2020 100.000 100.000 56.423 56.423 43.577
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkje 2020 150.000 150.000 13.846 6.902 20.748 129.252
2 Renovatie openbaar groen 2020 2020 315.850 315.850 288.351 19.686 308.037 7.813
2 Renovatie openbaar groen 2021 2021 145.000 145.000 16.820 16.820 128.180
2 Sport, spelen, etc in openbare ruimte 2018 100.000 100.000 10.154 10.154 89.846
2 Vervanging faecalienzuiger 2019 50.000 50.000 50.000
Totaal Groen en speelvoorzieningen 860.850 - 860.850 368.774 43.408 412.182 448.668
Thema Water
2 Baggeren stedelijk water 2014 331.000 331.000 58.193 7.660 65.853 265.148
2 Rioolvervanging Vijverstraat 2014 522.000 522.000 492.230 17.517 509.747 12.253
2 Rioolvervanging Kilstraat 2013 1.140.000 1.140.000 992.104 189.075 1.181.179 -41.179
2 Rioolvervanging Prinses Margrietstraat / Julianastraat 2016 763.000 763.000 159.479 307.395 466.874 296.126
2 Rioolvervanging Burg. van Campenhoutstraat /Boerenhoekstraat 2018 1.884.000 1.884.000 204.655 148.223 352.878 1.531.122
2 Maatregelen. kern Made uitvoer.: vervang 2021 727.000 727.000 727.000
2 Maatregelen.kernMade uitvoer.:ambitieniv 2021 120.200 120.200 120.200
2 Maatregelen.kern L.Zw.: uitvoer.:vervang 2021 905.000 905.000 905.000
2 Maatregelen.kern L.Zw:uitvoer.:ambitieniv 2021 277.500 277.500 277.500
2 Maatregelen. gebied OHD( uitvoering) 2021 270.000 270.000 270.000
2 Maatregelen.kern Thd:voorbereid(Molenstr) 2021 100.000 100.000 100.000
2 Maatregelen kern Made: voorbereiding Stationssttraat 2020 100.000 100.000 13.455 13.455 86.545
2 Maatregelen kern Made: voorbereiding Nachtegaalstraat 2020 100.000 100.000 13.055 13.055 86.945
2 Maatregelen kern Lage Zwaluwe: voorbereiding Griendwerkerstraat 2020 100.000 100.000 15.405 15.290 30.695 69.305
2 Maatregelen kern Made: uitstroomleiding 2020 154.560 154.560 154.560
2 Rioolvervanging Terheijden Noord 2017 -
2 Rioolvervanging Marktstraat Made 2020 796.500 796.500 783.281 370 783.651 12.849
2 Rioolvervanging Kerkstraat Made 2018 608.464 608.464 113.115 113.115 495.349
2 Rioolvervanging Terheijden Midden 2019 1.299.777 1.299.777 1.261.294 9.418 1.270.712 29.065
2 Rioolvervanging Molenplein (centrumpl Made) 2020 308.000 308.000 309.123 309.123 -1.123
2 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen 2020 100.000 100.000 9.231 9.231 90.769
2 Ambitieniveau WRP (stelpost) 2018 487.667 487.667 487.667
2 Vervanging rioolontstopper 2020 95.000 95.000 365 365 94.635
Totaal thema Water 11.189.668 - 11.189.668 4.411.930 708.002 5.119.933 6.069.735
Totaal programma 2 24.240.518 400.000 24.640.518 10.717.861 976.932 11.694.792 12.945.726
Thema Versterken vrijetijdseconomie
3 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) 2018 100.000 100.000 12.028 88.694 100.722 -722
Totaal thema Versterken vrijetijdseconomie 100.000 - 100.000 12.028 88.694 100.722 -722
Thema Versterken economische structuur
3 Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe 2020 150.000 150.000 1.600 6.906 8.506 141.494
3 Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen 2020 163.300 163.300 128.496 5.926 134.422 28.878
3 Voetgangers- veerverbinding Drimmelen 2019 150.000 150.000 2.966 2.966 147.034
3 Vervanging stroomkasten 2021 150.000 150.000 150.000
3 Verlengen fietspad Beverpad 2016 408.500 45.000 453.500 188.422 -14.231 174.191 279.309
Totaal thema Versterken economische structuur 1.021.800 45.000 1.066.800 321.484 -1.399 320.085 746.715
Totaal programma 3 1.121.800 45.000 1.166.800 333.512 87.295 420.807 745.993
Thema Zorg voor kwetsbare burgers
4 Eenmalige bijdrage Ganshoek Lage Zwaluwe 2015 500.000 500.000 500.000
Totaal thema Zorg voor kwetsbare burgers 500.000 - 500.000 - - - 500.000
Thema Sport en bewegen
4 Voorbereidingskrediet Stuifhoek 2020 140.000 140.000 12.506 10.326 22.832 117.168
4 Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad 2018 3.447.219 3.447.219 3.225.611 53.342 3.278.953 168.266
4 Renovatie toplaag grasveld A Schietberg 2021 12.000 12.000 12.000
4 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch 2021 12.000 12.000 12.000
Totaal thema Sport en bewegen 3.611.219 - 3.611.219 3.238.117 63.668 3.301.785 309.434
Thema Sociaal culturele accomodaties
4 Aanpassing entree De Cour Terheijden 2020 103.000 10.000 113.000 10.563 92.447 103.010 9.990
Totaal thema Sociaal culturele accomodaties 103.000 10.000 113.000 10.563 92.447 103.010 9.990
Totaal programma 4 4.214.219 10.000 4.224.219 3.248.680 156.115 3.404.795 819.424
Tractie en gereedschappen
B Pickups (3 stuks) 2021 128.461 128.461 128.461
B Bus enkelcabine 2021 45.339 45.339 45.339
B Bedrijfswagen Boa 2021 50.377 50.377 50.377
B Bestelauto 2021 30.226 30.226 30.226
B Hogedruk reinigers 2020 12.090 12.090 8.065 8.065 4.025
B Waterwagens (2st) 2020 54.839 54.839 20.276 20.276 34.563
Totaal Tractie en gereedschappen 321.332 - 321.332 28.341 - 28.341 292.991
Totaal Bedrijfsvoering 321.332 - 321.332 28.341 - 28.341 292.991
Gemeentehuis
O Verduurzaming gemeentehuis 2020 640.000 640.000 596.464 92.039 688.503 -48.503
O Lamellen (gemeentehuis) 2017 60.452 60.452 60.452
O Meubilair (gemeentehuis) 2019 108.387 108.387 30.593 30.593 77.794
O Meubilair (gemeentehuis) 2020 335.188 335.188 335.188
Totaal Gemeentehuis 1.144.027 - 1.144.027 627.057 92.039 719.096 424.931
ICT: vervanging hardware
O Geluidsinstallatie (gemeentehuis) 2017 25.188 25.188 25.188
O Discussie-installatie (gemeentehuis) 2021 30.226 30.226 30.226
O 2e Discussie-installatie (gemeentehuis) 2021 21.662 21.662 21.662
O A&O printer (omgevingsvergunning) 2014 25.341 25.341 6.312 6.312 19.029
O Tablets gemeenteraad 2018 28.967 28.967 24.343 24.343 4.624
O Ipads / laptops 2019 32.000 32.000 13.240 13.240 18.760
O Tablets medewerkers en college 2020 30.226 30.226 30.226
O Mobile geluidsinstallatie 2021 10.075 10.075 10.075
O Presentatieschermen (t.b.v. raadzaal) 2021 22.670 22.670 22.670
O Vervanging technische infrastructuur 2016 178.334 178.334 30.817 30.817 147.517
Totaal ICT: vervanging hardware 404.689 - 404.689 74.712 - 74.712 329.977
ICT: vervanging software
O algemene infobeleid (cloud) 2017 15.000 15.000 15.000
O opstellen geo-info beleidsplan 2017 25.000 25.000 7.002 7.150 14.152 10.848
O opstellen visie infovoorziening Omgevingswet 2028 25.000 25.000 22.390 22.390 2.610
O Mid-office 2009 133.125 133.125 2.519 2.519 130.606
O n/wro/DURP 2015 30.739 30.739 12.959 7.829 20.788 9.951
O Tim (tijdregistratie) 2016 25.188 25.188 25.188
O cc managementsysteem / website integratie 2016 138.537 138.537 134.018 134.018 4.519
O software Civision.Middelen (web-publishing) 2017 131.484 131.484 17.136 17.136 114.348
O Vastgoed informatiesysteem (GIS) 2017 125.741 125.741 125.741
O Inrichting bedrijvenloket 2017 40.000 40.000 40.000
O Backoffice applicatie (zoekksysteem) 2017 20.000 20.000 20.403 20.403 -403
O Publ geg.krt website 2017 15.000 15.000 5.371 5.371 9.629
O SSO-software 2017 30.000 30.000 3.972 2.368 6.340 23.660
O Implementatie Wet M.E.B.V. 2017 20.000 20.000 10.075 10.075 9.925
O Implementatie M.O. berichtenbox 2017 10.000 10.000 10.000
O Implementatie M.O. lopende zaken 2017 15.000 15.000 15.000
O Implementatie e-facturen 2017 22.000 22.000 15.419 15.419 6.581
O Softwarepakket Planon (incl) 2017 20.000 20.000 13.192 13.192 6.808
O Procesbeschrijvingen (workflow) 2018
O Omgevingsvergunning zaaksysteem 2018 25.000 25.000 302 302 24.698
O Digitalisering dossiers soza 2018 201.915 35.685 237.600 24.923 36.919 61.842 175.758
O Sportaccommodatie HTA 2019 15.113 -15.113
O Gegevensmagazijn /-makelaar 2019 70.528 -70.528
O Softwarepakket Burgerzaken Cipers 2019 70.528 70.528 4.735 4.989 9.724 60.804
O Implementatie generieke digitale infrastructuur 2019 150.000 -150.000
O Modernisering GBA (basisregistratie pers) 2019 180.000 -180.000
O Icontrol (metadatamanager, DSP) 2020 17.128 17.128 17.128
O SmartDocuments (sjablonen) 2021 16.121 16.121 16.121
O JCC klantbegeleidingssysteem 2021 30.226 -30.226
O Personeelsinformatiesysteem 2021 35.264 -35.264
O Cntr. Content Management System / website integratie 2021 138.537 138.537 138.537
O Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 2021 285.259 -45.259 240.000 56.931 56.931 183.069
O CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) 2021 37.783 37.783 37.783
O Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 2021 134.338 134.338 134.338
Totaal ICT: vervanging software 2.115.216 -356.367 1.758.849 274.014 136.588 410.602 1.348.247
Totaal Overhead 3.663.932 -356.367 3.307.565 975.783 228.627 1.204.411 2.103.155
Totaal kredieten 33.561.801 98.633 33.660.434 15.304.177 1.448.968 16.753.145 16.907.289

In de vastgestelde begroting 2021 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten  opgenomen. Eventuele financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie  onderdeel "Financiële afwijkingen").
Bij de Voorjaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.

Programma 2.
Verbreding Zanddijk (-/- € 50.000)
Het infrastructurele werk is afgerond. Alleen de nieuwe bewegwijzering moet nog geplaatst worden. Hiervoor is opdracht gegeven. De verwachte uitvoering is in september.

Aansluiting Zoutendijk / Horrenhilsedijk (+ € 50.000)
Het plan van aanpak is gereed. In een brief aan de raad gaven we al aan dat niet voldoende rekening is gehouden met de voorbereidingskosten. De raad informeerden we tijdens een opinieronde gedetailleerd over de vorderingen en de knelpunten.

Fietspaden Sluizeweg (+ € 400.000)
In 2020 was budget gereserveerd voor groot onderhoud aan de fietspaden langs de Sluizeweg richting Drimmelen. De voorbereiding van dit werk heeft echter langer geduurd dan gedacht. We hebben namelijk meer onderzoek gedaan naar de verschillende onderhoudsopties. Het uitgangspunt daarbij was te kiezen voor een duurzame oplossing in relatie tot wortelopdruk van de naast het fietspad staande bomen. De bomen kappen was niet aan de orde. Maar met beperkt onderhoud aan het asfalt zouden we last houden van wortelopdruk. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een omvorming tot betonnen fietspaden. De uitvoering kon door de langere voorbereiding niet meer in 2020 plaatsvinden. Inmiddels is het werk uitgevoerd.
Zie ook de toelichting "4. Fietspaden Sluizeweg (budgetoverheveling 2020)" bij de financiële afwijkingen.

Vervanging openbare verlichting 2021 (- € 90.000) / Vergroten burgertevredenheid 2021 (+ € 90.000)
Bij het vaststellen van de beleidsplannen OVL en wegen is besloten om € 90.000 af te ramen ten behoeve van een nieuw krediet "Vergroten Burgertevredenheid". Dit omdat uit de burgerenquête bleek dat men erg tevreden is over de openbare verlichting maar niet op allerlei zaken rondom wegen. De tevredenheid op het gebied van wegen willen we met dit nieuwe krediet verhogen.

Programma 3.
Verlengen fietspad Beverpad (+ € 45.000)
Zie toelichting Thema Versterken vrijetijdseconomie (Toelichting tabel 3.1 Financiële afwijkingen) - Toerisme en recreatie: verlengen fietspad Beverpad (fase 3).

Programma 4.
Extra duurzaamheidsmaatregelen zwembaden (€ 0)
Dit krediet van € 325.000 wordt verdeeld over het Puzzelbad (€ 75.000) en de Randoet (€ 250.000). Het is een administratieve verschuiving binnen deelkredieten van het krediet renovatie zwembaden en heeft geen financiële gevolgen.

Aanpassing entree de Cour (+ € 10.000)
Bij het opstellen van de begroting voor de aanpassing van de ingang is onvoldoende rekening gehouden met opleveren van het voorterrein van het Kruisgebouw. Hiervoor is € 10.000 extra voor nodig.

Overhead
Digitalisering dossiers soza (+ € 35.685)
Het krediet wordt ingezet om de dossiers van het sociaal domein op gebied van uitkeringen en WMO te digitaliseren, de documenten onder te brengen in de centrale documentopslag (Corsa) en de fysieke dossierkasten (lectrieverkasten) uit te faseren. Om dit mogelijk te maken, is een externe Projectleider aangesteld. Deze wordt op dit moment al betaald uit het krediet. De projectleider heeft een plan van aanpak, planning en calculatie gemaakt. Op basis van de businesscase is er voor de kosten projectleider, kosten integratie Corsa/SSD Centric en digitalisering dossiers uit de lectrieverkasten in totaal € 237.600 nodig.

Sportaccommodatie HTA (- € 15.113)
De vervanging van de software voor planning en beheer van sportaccommodaties was op de projectkalender geplaatst en voorlopig gepland om in 2021 op te pakken. De vervanging heeft echter geen hoogste prioriteit en is daarom verschoven van 2021 naar 2022. 

Gegevensmagazijn /-makelaar (- € 70.528)
Na het opstellen van het Geografisch informatiebeleidsplan kan worden bepaald op welke wijze de huidige gegevensmakelaarsfunctie zal moeten worden aangepast. Deze aanpassing zal niet meer in 2021 plaatsvinden waardoor de investering is verschoven naar 2022.

Implementatie generieke digitale infrastructuur (- 150.000)
Inmiddels is de (technische) infrastructuur ondergebracht bij Breda, en zijn er daarom minder middelen nodig om GDI te implementeren.
Gefaseerde implementatie verwacht in 2024, 2025 en 2026.

Modernisering GBA (basisregistratie pers) (- € 180.000)
Komt vanuit landelijke ontwikkelingen maar het onderwerp is inmiddels gestaakt.
Verwacht wordt wel dat dit later een doorstart krijgt (staat daarom geraamd in 2025)

JCC klantbegeleidingssysteem (- €30.226)
Het klantbegeleidingsysteem is met de migratie van de software naar Serverpark van Breda geactualiseerd. In relatie tot de verbetering van de dienstverlening zal de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum gelijktijdig mee optrekken. De vervanging van de software is verschoven van 2021 naar 2022.

Personeelsinformatiesysteem (- €35.264)
Vanuit de vervangingscyclus zou de component van de salarisadministratie in 2021 vervangen moeten worden. De vervanging is echter doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 (- € 45.259)
Vervanging huidige DMS (Document Management System) is in samenhang met de ontwikkelingen van zaakgericht werken (onderdeel van Ambitieplan DV) opnieuw uitgewerkt.
De verwachting is dat de hiermee samenhangende kosten minder zullen zijn.

Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) (+ € 134.338)
Doorontwikkeling Suite Sociaal Domein, beschikbaar voor implementatie nieuwe modulen t.b.v. maatschappelijke ondersteuning.