Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

In 2021 werken we de aanbevelingen uit de QuickScan verduurzaming gemeentelijke gebouwen verder uit. In 2020 is gestart met de verduurzaming van het gemeentehuis, hierna zal er gestart gaan worden met de voorbereiding van de andere panden.Toelichting

O

Kwaliteit

Er is een quickscan uitgevoerd op de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Vanwege capaciteitsgebrek is er nog geen opvolging gegeven aan de quickscan. Op dit moment zij we bezig met het realiseren van de verduurzaming van het gemeentehuis. Fase 1 (aanpassen energiecentrale) is uitgevoerd, fase 2 (aanbrengen zonnepanelen) is uitgevoerd en fase 3 (vervangen dubbel glas door triple glas en vervangen binnenzonwering) zit in de aanbestedingsfase.