Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

In 2020 start waarschijnlijk een langdurige vergunningsprocedure voor het project geothermie (=aardwarmte) in het zoekgebied van de glastuinbouw Plukmade. De procedure rond de natuurvergunning heeft geleid tot vertraging van het proces rondom de biomassa installatie op Plukmade. Op basis van de besluitvorming bij de Provincie zal de ontwikkeling van de biomassa-installatie in 2021 worden voortgezet. Met de partners van de Samenwerkingsovereenkomst Verduurzaming Amerwarmtenet wordt eind 2020 een nieuwe overeenkomst opgesteld. Op basis van deze overeenkomst zetten we de samenwerking rond het Amerwarmtenet in 2021 voort.Toelichting

O

Kwaliteit

De te volgen procedures voor het geothermieproject Plukmade zijn grotendeels de verantwoording van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ten behoeve van de M.e.r.-aanmeldnotitie is aan de minister advies uitgebracht. De procedures worden kritisch gevolgd. Het realiseren van de biomassa installatie voor de tuinders hangt nog steeds op een vergunning vanuit de Provincie in het kader van de Wet Natuurbescherming (stikstof). In 2020 is in het najaar een nieuwe aanvraag (inclusief extern salderen) ingediend bij de Provincie. We wachten op een reactie van de Provincie. Het transitieplan voor de warmteregio Midden-en West-Brabant is gereed om met de achterban besproken te worden. Daarnaast is een nieuwe verkenning gestart voor een verbinding Moerdijk-Geertruidenberg voor transport van restwarmte en CO2 voor de tuinders.