Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

In 2020 zijn er verbeteringen doorgevoerd in de haven van Terheijden. De plannen voor de dijkverzwaring zijn in voorbereiding. Na de dijkverzwaring zal de haven worden verkocht.Toelichting

O

Kwaliteit

Met het waterschap wordt overleg gevoerd over de verhoging van de dijken in Terheijden. De uitvoering hiervan zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2022 of 2023. De dijkverzwaring heeft een grote impact op de inrichting van het gebied en de kosten die samenhangen met dit project.  

De veerpont van Terheijden wordt vervangen door een nieuwe, elektrische pont. De pont wordt dit jaar in de vaart genomen.