Portefeuillehouder
Gert de Kok

Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes, Ondermijning en Zorg en Veiligheid. Dat zijn de vier prioriteiten van het integrale veiligheidsbeleid. Elk jaar stellen we een Uitvoeringsprogramma op waarin staat hoe we deze prioriteiten aandacht geven en uitvoeren.Toelichting

O

Kwaliteit

Covid-19 heeft invloed op de vier prioriteiten van 2021 en vraagt veel capaciteit  van het cluster Openbare Orde en Veiligheid. Bovendien is door het vertrek van een collega in maart een vacature ontstaan die eind mei zal worden ingevuld. 

  1. Jeugd en Veiligheid: door Covid-19 maatregelen is de themadag op het Dongemond College uitgesteld. Dit geldt ook voor de overige voorlichtingen. De grootste overlast in Terheijden lijkt enigszins te zijn afgenomen. De focus ligt nu op de jeugdoverlast in Lage Zwaluwe. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld waar momenteel uitvoering aan wordt gegeven.  
  2. High Impact Crimes: positief aan het advies om thuis te blijven en thuis te werken is dat het aantal inbraken in de gemeente sterk is afgenomen. 
  3. Ondermijning: de aanpak van ondermijning in de vorm van integrale (BIT-)acties is weer opgepakt. De focus ligt op garageboxen. In  Lage Zwaluwe zijn garageboxen gecontroleerd. Op korte termijn is zal een controle plaatsvinden in de tuinbouw in samenwerking met de ISZW. Verder worden signalen opgepakt en zijn intern medewerkers die signalen op zouden kunnen pikken nogmaals bewust gemaakt en geïnstrueerd. Dit jaar gaan wij verder aan de slag met bewustwording ten aanzien van ondermijning in het buitengebied en bestuurlijke weerbaarheid in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
  4. Zorg en Veiligheid: In verband met Covid-19 zijn wij extra alert op eenzaamheid en personen met verward gedrag.