Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

Met ingang van 2019 hebben we een nieuwe beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid. In 2021 geven we verder uitvoering aan de nota. Speerpunten zijn het tegengaan van roken, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We stimuleren een gezonde leefstijl van zowel jong als oud. Eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen willen we voorkomen. We hebben extra aandacht voor ondersteuning bij het omgaan met dementie. Ook zetten we ons in om een volledig dekkend AED-netwerk te hebben. In 2021 voeren we het Project Rookvrije Generatie verder uit en worden diverse locaties in onze gemeente rookvrij. Daarnaast geven we uitvoering aan een nieuw preventieplan, alcohol en drugs. Verder continueren we de inzet van buurtsportcoaches.Toelichting

O

Kwaliteit

We voeren in 2021 de beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid uit.  Vanwege corona zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan, waaronder de leefstijldag en themadag drugs voor leerlingen Dongemond College. Mogelijk dat deze activiteiten in het najaar 2021 alsnog kunnen plaatsvinden. In 2021 gaan we wel door met verdere implementatie van Rookvrije Generatie en Gezonde Sportkantine. Ook hebben we een lokaal preventieakkoord opgesteld. De basis van dit akkoord is het lokaal gezondheidsbeleid en de samenwerking met de gezondheidspartners in de vorm van Kerngezond Drimmelen. Ook sluit het preventieakkoord aan bij het reeds afgesloten sportakkoord Drimmelen.