Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

In 2020 is een nachtelijke parkeerdrukmeting in de hele gemeente uitgevoerd. Op basis hiervan weten we in welke woongebieden er nog een te hoge parkeerdruk bestaat. We selecteren de gebieden met de ernstige parkeerproblemen. In die gebieden zoeken we naar een gerichte oplossing, waaronder uitbreiding van parkeermogelijkheden.Toelichting

O

Kwaliteit

Voor de aanleg van parkeervoorzieningen is geen budget aanwezig. We onderzoeken dekkingsmogelijkheden.