Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

De gemeenteraad stelde begin 2019 het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening vast. Vanaf dat moment geven we uitvoering aan dit plan. Zo bieden we abonnementen aan voor minima voor sport en bibliotheek. Voor 2021 voeren we het plan verder uit. Zo verhuist het lokale uitdeelpunt van de voedselbank naar een andere locatie om de continuïteit te waarborgen. Verder voeren we het communicatieplan uit om zo nog meer inwoners te bereiken met onze voorzieningen.Toelichting

O

Kwaliteit

De gemeenteraad stelde begin 2019 het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening vast. Vanaf dat moment geven we uitvoering aan dit plan. De acties van 2019 en 2020 lopen ook in 2021 door, denk hierbij aan gratis sporten voor minima, het gratis bibliotheekabonnement en het verhogen van de bijdrage tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Enkele acties van 2020 en 2021 hebben door Corona vertraging opgelopen, zoals taal op de werkvloer. Verder is per 1-1-2021 de nieuwe wet schuldhulpverlening in werking getreden. De gemeenteraad stelde hiervoor een verordening vast. De uitvoering loopt volgens planning.