Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

We baggeren B-watergangen binnen stedelijk gebied. Dit werk voeren we verdeeld over enkele jaren uit.Toelichting

R

Kwaliteit

Door de tegenvallende aanbesteding is het bestek van de markt gehaald. We hebben onvoldoende budget. Het werk is niet gegund. We onderzochten de consequenties.