Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen haar grenzen op het terrein van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging. In 2020 startten we met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2020-2023, nadat de gemeenteraad het plan voorjaar 2020 had vastgesteld. Belangrijkste actiepunten zijn de zaken voortvloeiend uit de Visie Made (nieuwbouw voor De Stuifhoek en daarna Den Duin), de verdere uitvoering van de Integrale Kindcentra (IKC’s) en het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking tussen Openbaar en Bijzonder onderwijs in Terheijden, waarvoor de (nog op te stellen) Visie Terheijden de basis is.Toelichting

O

Kwaliteit

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen haar grenzen op het terrein van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging. In 2020 startten we met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2020-2023, zoals begin 2020 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Belangrijkste actiepunten voor de periode vanaf 2020 zijn de zaken voortvloeiend uit de Visie Made (nieuwbouw voor IKC De Stuifhoek in Made), de verdere uitvoering van de Integrale Kindcentra (IKC’s) en het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking tussen Openbaar en Bijzonder onderwijs in Terheijden. 

Met de start van het project nieuwbouw IKC de Stuifhoek is medio 2020 een aanvang gemaakt. Het project nieuwbouw IKC de Stuifhoek ligt op schema, de stedenbouwkundige modellen zijn uitgewerkt. Met de Visie onderwijs Terheijden starten we na de zomer 2021. 

Als gevolg van de coronacrisis en ventilatie in binnenruimten, werd luchtkwaliteit en verbetering hiervan in schoolgebouwen weer actueel. We hebben de mogelijkheden voor verbetering met de schoolbesturen besproken en in beeld gebracht. Voor 2 scholen is er een rijkssubsidie binnengehaald.