Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

In 2020 is het onderzoek naar de hoofdfietsroutes in onze gemeente afgerond. Hieruit is een meerjarig actieplan Fiets gekomen. In 2021 starten we met de uitvoering, o.a. door de al geplande fietsroutes Crullaan, Zeggelaan en Drimmelenseweg.Toelichting

O

Kwaliteit

Het bureau leverde een concept fietsonderzoek op. Helaas zijn we over het onderzoek nog niet helemaal tevreden. Wijzigingen verwerken we in het tweede kwartaal. De kadernota 2022 komt te vroeg om de consequenties te duiden. Deze nemen we mee in de begroting 2022.