Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

De gemeenteraad stelde begin 2019 de Kadernota maatschappelijke accommodaties vast. We voeren de actiepunten in 2020 verder uit. Zo realiseren we een nieuwe ingang voor gemeenschapshuis de Cour in Terheijden. Verder kijken we of uitbesteding van de exploitatie van gymzaal de Lage Weide in Made mogelijk is.

In 2020 werken we aan de uitvoeringsplannen voor de kernen Drimmelen, Wagenberg en Hooge Zwaluwe. Met het doel om de gemeenschapshuizen nog beter te laten gebruiken door inwoners en organisaties.Toelichting

O

Kwaliteit

De gemeenteraad stelde begin 2019 de Kadernota maatschappelijke accommodaties vast. In 2021 blijven de maatschappelijke accommodaties te maken hebben met de beperkingen vanwege corona. Vanuit de gemeente is zowel financiële als adviserende ondersteuning geboden. Het opstellen van een uitvoeringsplan voor gemeenschapshuis De Zonzeel in Hooge Zwaluwe is vanwege corona doorgeschoven naar eind 2021. De aanpassing van de entree van De Cour in Terheijden wordt in 2021 uitgevoerd en opgeleverd.