In 2023 gaat de nieuwe concessie Openbaar Vervoer in. De gedachte is nu het WMO-vervoer daarin te integreren, om zo één vervoerssysteem aan de reiziger te kunnen bieden. Om hiertoe te komen zal 2021 in het teken staan van het verder voorbereiden van de aanbesteding, o.a. met een Nota van Uitgangspunten. Als gemeente moeten we beslissen of we genoegen nemen met de door de provincie voorgestelde basis, of meer willen (de zogenaamde gemeentelijke plus). Aan deze plus zijn wel kosten verbonden.



Toelichting

O

Kwaliteit

Vanwege COVID-19 is de aanbesteding van het openbaar vervoer in Brabant uitgesteld. Het openbaar vervoer heeft veel minder reizigers dan voorheen. Het is de vraag of deze reizigers nog terug keren richting openbaar vervoer. De provincie werkt diverse scenario's voor de toekomst uit. De voorbereidingen van de aanbesteding en daarmee de transitie, gaan door maar in een lager tempo. Zo komt er steeds meer duidelijkheid over de inrichting van de Hubs.