Portefeuillehouder
Harry Bakker

Deze subsidieregeling startte tijdens de vorige coalitieperiode en is in deze collegeperiode verlengd. In 2020 was het beroep op deze regeling als gevolg van Covid-19 aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Gekeken wordt hoe hier in 2021, binnen de dan geldende maatregelen, toch een extra stimulans aan gegeven kan worden.Toelichting

O

Kwaliteit

Als gevolg van corona ligt dit vrijwel stil. Voor het eerste kwartaal 2021 zijn 3 aanvragen voor Samen aan de Slag ingediend, waarvan er 2 betrekking hebben op activiteiten die voor 2020 waren aangevraagd, maar  niet zijn doorgegaan.