Portefeuillehouder
Gert de Kok

De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie wordt opgeleid, getraind en beoefend. Hierbij staat het onderdeel oefenen centraal. Medewerkers gaan met een realistisch scenario praktisch aan de slag met de crisisbeheersing.Toelichting

O

Kwaliteit

Door de praktijkinzet van veel leden van de crisisorganisatie tijdens de COVID-19 crisis zijn veel opleidingen en trainingen komen te vervallen. Anderzijds hebben de ervaringen met de aanpak van COVID-19 geleid tot versterking van het netwerk, vergroten van kennis en bewustzijn. De lessen/inzichten zullen worden gebruikt bij nieuwe opleidingen en trainingen. De opleidingen en trainingen zullen in het voorjaar van 2021 weer worden hervat.

Als gevolg van het vertrek van de Ambtenaar crisisbeheersing kan één en ander vertraging oplopen.