Portefeuillehouder
Harry Bakker

Het opstellen van een visie was in 2020, na de Toekomstvisie al voorzien, maar het opstellen hiervan is slachtoffer geworden van Covid-19. Daarom nemen we het opstellen van een communicatie-visie opnieuw op in de begroting 2021.Toelichting

O

Kwaliteit

Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een strategische benadering van het gemeentelijk communicatiebeleid.