Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

Op 19 december 2019 en 1 juli 2020 stelde het waterschap de voorkeursalternatieven voor de dijkverzwaringen vast. We blijven onze belangen inbrengen.Toelichting

R

Kwaliteit

De voorkeursalternatieven zijn vastgesteld. Op enkele plaatsen past het waterschap maatwerk toe. Er is een meningsverschil met het waterschap over de financiële bijdrage door de gemeente.