Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

Met het BIZ (bedrijven investeringszone) centrum Made vindt regelmatig overleg plaats over de ontwikkelingen. De impuls detailhandel maakt onderdeel uit van de nota Economie. In werkgroepen wordt nagedacht over maatregelen.Toelichting

O

Kwaliteit

Met het BIZ bestuur vindt structureel overleg plaats over het centrum van Made. Een groot deel van de detailhandel ondervindt negatieve gevolgen van het coronavirus. De meest geplande evenementen van BIZ zijn vanaf  de 1e lockdown in 2020 geannuleerd. De vernieuwde Marktstraat is reeds opgeleverd. Acties voor het centrum van Made komen in het uitvoeringsplan van de nota Economie aan bod. De nota Economie wordt in het 2e kwartaal  2021 aan het college en de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De werkgroepen zijn in verband met corona tijdelijk stil komen te liggen.